Program för barkasser för McGill UniversitetarVårdcentral nytt som förbättrar tålmodig säkerhet och kvalitets- omsorg

Projektera för att förbättra tålmodig avskildhet, säkerhet och kvalitets- normal på MUHC-sjukhus

Ett nytt program som siktas på att förbättra tålmodig säkerhet och kvalitets- omsorg, har lanserats på sjukhus för den McGill Universitetar (MUHC)Vårdcentralen. Programet, som föras i samarbete med Vendorlink.ca, är första av dess sort i ett stort akademiskt Quebec sjukhus. Den ska insatsen ser till, att alla försäljare är credentialed och att möta tålmodig säkerhet för MUHC och kvalitets- normal, och mottar officiellt fotoID (ID) på varje sjukhusbesök. Ny teknik har redan genomförts i fungeringsrummen på den Montreal Allmänt sjukhus, det Kungliga Victoria Sjukhuset, Montreal Barns Sjukhus och Montreal det Neurological Sjukhuset. Det mer Breda genomförandet över institutionen är nu kommande.

MUHCEN fungerar med försäljare från ungefärligt 2.000 olika företag, årligen. Försäljare kan spänna från den medicinska apparaten, och farmaceutiska tekniker, till konstruktionsleverantörer, många av vem kräver, tar fram till känsliga områden av sjukhuset, liksom fungeringsrummen och IntensivvårdEnheterna. ”På MUHCEN fokuseras vi på att skapa och att tåla en kultur av säkerhet,” något att säga Patricia Lefebvre, Direktör av Kvalitets- Tålmodig Säkerhet och Kapaciteten. ”Som försäljare är en integraldel av sjukhus dagliga funktioner, och de spenderar en viktig tidsperiod i kliniska områden, är det avgörande att de är medvetna av våra kvalitets- och tålmodiga säkerhetsnormal att applicera dem alls tider.”,

Vitsord är etablerat baserat på de specifika behoven av avdelningarna som besökas av försäljare och av typen av arbete som föras. Försäljare som samarbetar i omsorgen av ska en sårbar tålmodig, krävs att förstå och för respekt MUHC tålmodig säkerhet och kvalitets- omsorganvisningar. Dessa kan gälla försäljare som att avsluta jagar på infektion kontrollerar och att ha ett aktuellt vaccinationrekord och att genomgå stats- avskildhetsutbildning såväl som attestations av bakgrundskontroller och preparerar av produktkompetens. Om försäljare inte har de förväntade vitsorden, ska ska de för att inte motta deras tillfälliga fotoLEGITIMATIONemblem, när de loggar in till ett av försäljare som kiosks som nu lokaliseras på MUHC-sjukhus, hänrycker, och förnekas tar fram.

”Är Sjukhusförsäljare nödvändiga, som de stöttar våra sjukvårdlag med många produkter och servar”, något att säga Donna Stanbridge, Förbunden Direktör av Sjukvården - Perioperative/MDR Servar på MUHCEN. ”Ha på sig IDemblem som är liknande till de av vårt sjukhus, bemanna ska ser till att alla följer de samma skyddsföreskrifterna och normana. Tålmodig såväl som bemannar ska vet vem de påverkar varandra med, och vi ska har fred av att vara besvärad att försäljare är tillräckligt förberedda till och med den processaa credentialingen för sjukhus och att tålmodig säkerhet och avskildhet är respekterade.”, Det ska systemet påminner sjukhuset bemannar av planlagda besök och informerar dem, när försäljarna ankommer. Dessutom kan systemet meddela användbar information till försäljarna, liksom ändringar i tidsbeställningstider och lägen såväl som lagstadgade ferier för sjukhus.

”Under de förgångna tre åren, Vendorlink.ca har fungerat collaboratively med MUHC för att se till, att systemet är riktigt en reflexion av deras tålmodiga säkerhet och kvalitets- behov”, något att säga Michelle Floh, President och VD av Vendorlink.ca. ”Behas Vi som oss har varit kompetent till införlivade särdrag och funktionsduglighet in i vårt system, som reflekterar Quebec unika credentialing, tar fram, och stordian behöver för sjukvårdförsäljare och leverantörer.”,

MUHCEN är det första sjukhuset i Quebec som genomför Vendorlink.ca-lösningen, som är en budget- frilägelösning, därför att kostar förhandlas mellan Vendorlink.ca och försäljarna sig själv. MUHCEN samarbetar också med Vendorlink.ca, och andra sjukhus på credentialing normal som ser till, att bearbetar, standardiseras för försäljare.

VÅRDCENTRAL FÖR KÄLLMCGILL-UNIVERSITETAR

Advertisement