Het regime van Amrubicin inferieur tot irinotecan voor uitgebreide SCLC

Door Lynda Williams, de Hogere Verslaggever van medwireNews

Irinotecan plus cisplatin (IP) blijft de goudstandaard voor Japanse patiënten met uitgebreide klein-cellongkanker (SCLC), zegt onderzoekers, na amrubicin plus cisplatin (AP) die er niet in om is geslaagd om overleving in hun willekeurig verdeelde fase III te verbeteren proef.

Het Japanse team, dat door Miyako Satouchi, van het Centrum van Kanker Hyogo in Akashi wordt geleid, stelde een hypothese op dat topoisomerase II inhibitoramrubicin gelijkwaardige doeltreffendheid en minder giftigheid dan topoisomerase I irinotecan inhibitor zou hebben.

Nochtans, werd de proef geadviseerd voor vroege publicatie bij de tweede tussentijdse analyse toen de puntraming van de gevaarverhouding (HR) voor algemene overleving voor IP tegenover AP 1.41 was, prespecified overschrijden noninferioritymarge van 1.31.

Bij de laatste analyse in Mei 2012, werd AP bevestigd inferieur aan IP behandeling, met algemene overleving van 15.0 maanden tegenover 17.7 maanden, respectievelijk, en een U voor IP tegenover AP van 1.43.

De vooruitgang-Vrije overleving was ook beduidend langer voor IP-Behandelde patiënten, bij een mediaan van 5.6 maanden tegenover 5.1 maanden voor die bepaalde AP (HR=1.42). De respons verschilde niet beduidend tussen de groepen.

De Patiënten gegeven IP hadden beduidend minder giftigheid dan die bepaalde AP, met rang 4 neutropenia die in 22.5% tegenover 79.3% wordt gemeld en sorteren koortsachtige neutropenia 3 of 4 in 10.6% tegenover 32.1%.

Myelosuppression werd verbeterd door een vermindering van de amrubicindosis maar bleef „vrij ernstig“ en terwijl rangdiarree 3 of 4 gemeenschappelijker was in IP dan AP patiënten, geloven de onderzoekers dit gepaste tochanges in steuntherapie voor AP kan zijn.

Voorts merken Satouchi et al op dat de middenoverlevingstijd, die postprogression op overleving wijst, langer was in IP dan AP wapen, misschien wegens beduidend groter gebruik van het gebruik van de post-studie enig-agent van amrubicinamongpatiënten oorspronkelijk bepaalde IP dan onder AP wapenpatiënten.

Zij stellen voor dat amrubicin voor patiënten efficiënt kan zijn die om aan IP wegens de verschillende mechanismen van actie voor de twee agenten er niet in zijn geslaagd te antwoorden.

„In deze fase III proef, bewees AP inferieur aan IP te zijn, maar de hier gezien resultaten ontkennen niet de activiteit van deze agent in SCLC en onderstrepen misschien de bijzondere waarde van amrubicin zoals ten tweede of derde-lijntherapie in dit het plaatsen,“ het team schrijft.

Niettemin, besluiten de onderzoekers dat zij „AP als standaard eerste-lijntherapie voor [uitgebreide ziekte] niet kunnen adviseren - SCLC“, verlatend IP als eerste keus in deze bevolking.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement