Vetenskaplig kongress på klimakterium som äger rum från Maj 1-4

Världens viktigaste vetenskapliga kongress på det ska klimakteriumet äger rum i Cancun, Mexico från 1-4 Maj 2014. Upp till förväntas 3000 delegater att delta i. Ämnen inkluderar:

·,         Klimakteriumet och det kardiovaskulärt riskerar

·,         HRT och bröstcancer

·,         Osteoporosis

·,         Klimakterium och mood

·,         Klara av klimakteriumet utan hormon

. .and andra. Det ska finns special perioder på klimakteriumet i Central och Södra - amerikanbefolkningar.

Källa: http://www.imscancun2014.com/index.php

Advertisement