Det Faktiska tålmodig, läkarundersökningrekordet och ifrågasätter verkar effektivt, i igenkännande av självmord, riskerar

En faktisk tålmodig, det elektroniska läkarundersökningrekordet, och ifrågasätter om hur väl tålmodigsömn visas effektivt nytt bearbetar, i igenkännande av självmord riskerar, forskarenågot att säga.

En fourth - och kanske kraftigare - bearbeta mot självmord är komforten som är jämn av caregivers, och familjemedlemmar, i samtal öppet om det, sade Dr. W. Vaughn McCall, Ordföranden av Avdelningen av Psykiatri och Vård- Uppförande på den Medicinska Högskolan av Georgia på den Georgia RegentUniversitetar.

Självmordet är bland de bästa 10 dödsorsakerna i Förenta staterna för varje gruppålder 10, och äldre, enligt Centrerar för Sjukdom Kontrollerar och Förhindrandet.

”Behöver Vi att få denna på bordlägga, och uppehället detta på bordlägga,”, sade McCall. McCall AvdelningsLast - ordförandeDr. Peter B. Rosenquist och MCG-psykiatern, Dr. Adrianna Vårda, ledde seminariet, ”Nya Utvecklingar i IDet av Självmordet Riskerar,” på för AnslutningÅrsmötet för Amerikanen den Psykiatriska Maj 3-7 i New York.

”Har Vi gjort framsteg ökande unga folkets komfort, och kanske även äldre folks utfärdar komfort på samtal omkring liksom könsbestämmer, alkoholism och drogmissbruk, men vi har inte korsat den häck med självmord,”, sade McCall. I faktum är ett av hans många mål för primära omsorggivers till införlivat dessa konversationer in i deras tålmodiga checkups för stamgästen.

”Bör Du vara kompetent att tala om självmord utan klander, skam, eller beskyllningen,”, sade McCall.

Ökande komfort kan starta i medicinsk fakultet var Foster använder ensimulerad tålmodig för att hjälpa deltagare att öppna ämnet av självmordet. Deltagare fortskrider till att se standardiserade tålmodig, i grunden skådespelarear som simulerar en moodoordning eller annat mental hälsaproblem.

Foster är stillbilden som analyserar data, men information om förberedande åtgärd från studien som betalas av AmerikanFundamentet för SjälvmordFörhindrande, föreslår att denna enkla digitala undervisning bistår kan förhöja medicinare kapacitet att känna igen självmord riskerar.

Teknologi är portionen ser till också att varje tålmodig sökande psykiatrisk omsorg på det Vård- Systemet för Georgia Regenter mottar en självmordbedömning. Rosenquist fungerade med Dr. David Fallaw, en internist, och riskerar Chefen Medicinsk Informationssekreterare för Georgia RegentMedicinskt center, automatiskt att anknyta det elektroniska läkarundersökningrekordet till ett etablerat självmord bedömning.

”Är Den ett tvunget primat,”, sade McCall. ”Kan Du inte underteckna, och att avsluta det elektroniska läkarundersökningrekordet, tills du har också gjort CEN-SSRS,”, sade han. McCall hänvisar till Columbia-Självmordet Strängheten som Klassar Fjäll som framkallas av den Columbia UniversitetarMedicinskt center, som har bevisat lyckat på förutsägelsesjälvmordförsök i tonåringar och vuxen människa. CEN-SSRS aktiveras också, när som helst ett rött sjunker lyfts i bestämmelsen av omsorg, liksom ett tålmodigt samtal för trauma om eskalerat dricka och den tänkande negationen.

Bedömningstarterna med spetsigt ifrågasätter om huruvida en tålmodig har tänkt i den förgångna veckan att han skulle den snarlika matrisen i hans sömn, än vaket upp och huruvida honom har aktivt tänkt av att döda som är självt. Svaren är typisk ”inte,”, och granskningen är över. Annorlunda mer och mer specifikt ifrågasätter följer, ifrågasätter däribland om metoder.

”Är Det en hierarki av att planera som är den blytak från inga idéer till några idéer till en närmare detalj, planerar till att samla genomför till avsikten att bära den ut,”, sade McCall. C-SSRS går också caregiveren till och med möjligt jämnar av ingripande som behövt.

Insomnia dyker upp mer och mer, som ett klart riskerar dela upp i faktorer för självmord, även om även mental hälsaprofessionell är stillbilden som absorberar korrelationen. ”Är det säkraste meddelandet, att tålmodig, som har viktiga klagomål om insomnia bör antas för att vara på ökande riskerar av självmord,” sade McCall, som studier anslutningen mellan fördjupningen, insomnia och självmordet. Forskare har etablerat en anslutning på många jämnar, inklusive, som McCall har visat, en allmän avkänning av hopelessness som kan resultera från insomnia.

”Är Detta ett grundläggande biologiskt fungerar, och även denna är det okända mig,”, sade han och att reflektera tankarna av tålmodig som har kämpat veckor eller precis att sova. Dessutom korrelerar en historia av självmordförsök ofta med låg nivå av serotonin, en neurotransmitter som är involverad i sömn, och fördjupningen. I faktum leder McCall ett MedborgareInstitut av det Mentala Vård--Betalade kliniska försök för att bestämma huruvida att tillfoga en sömntablett till deras terapeutiska diet förminskar självmords- tankar i deprimerade tålmodig med insomnia.

En Annan möjlighet anknyter är tidig sort - men inte förvåna - bevisar att förbinda självmordförsök med problem-lösande brister, som anknyter tillbaka till insomnia. ”Är Folket, som inte har fått nog sömn, enkelt oförmöget att lösa problem med den samma graden av komplexitet, såväl som att bemanna vem har fått bra en natts sömn,”, sade McCall.

Insomnia klassar är på löneförhöjningen i detta land med ljus någonsin-gåva och kommunikation, som nyckel- inkräktare på detta mycket grundläggande biologiskt fungerar, sade McCall. Självmordet klassar är också på löneförhöjningen som en ha som huvudämnedödsorsak i världen, klassar Riskerar flyttningen från 14th till 13th i global död från 1990 till 2010, enligt den Globala Bördan av Sjukdomar, Skador och Dela upp i faktorer rangordna dödsorsaker för Studie 2010 i nästan 200 länder.

Under Tiden bevattnar andra i hög grad som kan hindras dödar liksom infektioner från orent, och brist av vaccinations, har mestadels tagit en näsdyk.

”'Stunder har vi, som en världsbefolkning får effekt lyckat smittsamma sjukdomar, och förminskande deras får effekt på världsdödlighet, i grunden ingenting gjorts om självmord så det i motsvarande grad flyttningar upp,”, sade McCall. ”Ska Det får aldrig bättre, om vi kan inte ens tala om det.”,

Källa: Medicinsk Högskola av Georgia på den Georgia RegentUniversitetar