Den virus- Kroniska bystanderen försämrar utveckling av minnesT-celler

Studier av vaccineraa program i framkallningsvärlden har avslöjt att individer med kroniska infektioner liksom malaria och hepatit ansar för att vara mindre rimliga att framkalla den mest fulla möjlighetimmuniteten gynnar från vaccin för unrelated illnesses. Den bakomliggande mekanismen för den försämring, är emellertid oklar, och skilja dessa verkställer har denkallade ”bystanderen” på att grunda immunförsvaret för att slåss framtida utveckling för anfallar kontra av det immunological minnet varit utmana.

Ett lag från Perelmanen Skolar av Medicin på Universitetar av Pennsylvania grundar att virus- eller parasitic infektioner för den kroniska bystanderen - som är modellerar för lik hepatit för människainfektioner, malaria, och parasitic avmaskar - försämrade utvecklingen av minnesT-celler i mus modellerar av långsiktig infektion.

Verkställa av bystanderinfektioner fördjupa också det okändamöss. Forskarna frambragte häften av kopierade gener av cytomegalovirus-närmare detalj T-celler från folk med kronisk infektion för hepatit C, och sunt kontrollerar. Gen-uttryckt profilerar av dessa två grupper visade att ett klart får effekt av kronisk infektion för bystanderen på T-celler, däribland en skillnad i uttryck av många nyckel- T-Cell minne-släkta gener. Rönet publiceras denna vecka i Immunitet.

”kan Co-Infektioner resultera i fattig immunitet för andra invadera microbes och också vaccin,” den höga författare E. John Wherry för något att säga, PhD, direktören, Institutet för Immunologi och bundsförvantprofessorn av Microbiology. ”Förstår Vi nu att en av det huvudsakligt resonerar: fel att framkalla det immuna minnet som är kapabelt av att reagera på nya infektioner.”,

Det Immuna minnet, kännemärken av skyddande immunitet mot intracellular pathogens, är vad uppehällemänniskor från reinfected av en microbe som de har redan varit utsatta till. Några immuna celler är långlivade och aktivet mot, allt vad de startades ursprungligen by.

”Om en person i framkallningsvärlden får ett vaccin, och de härbärgerar unrelated infektioner, liksom malaria, tuberkulos, hepatit B eller C och andra parasitic infektioner, ska denna person har effektivt immunt minne till vaccinet?”, frågar Wherryen. ”Har Vår studie att ha som huvudämne relevans för att applicera vaccin i framkallningsvärlden var co-infektioner som kan förändrar radically, typen och som är kvalitets- av immunitet som frambrings av vaccin.”,

Wherryen citerar vaccineraa aktioner för rotavirus och poliovirus i framkallningsvärlden som folket, som vaccinerades, hade i den endast 50 procent effektiviteten att jämföras till 80 till 90 procent i den framkallade världen för det samma vaccinet. Den Vaccineraa effektiviteten är förekomsten av folk som vaccineras och får sjukdomen, kontra som ett unvaccinated kontrollerar gruppen.

Verkställer av bystander som infektion på immun utveckling för minnescellen som sågs i strömstudien, var vilden av initialt grunda av immunförsvaret vid andra pathogens och var tillhörande med ett molekylärt häfte av kronisk inflammation. Kronisk inflammation förminskade numrera av bystanderT-celler, deras minnesutveckling och deras kapacitet för att skydda från en utmaninginfektion.

Laget avslutade att exponering till långvarig bystanderinflammation försämrar övergången av effectorT-celler till minnesT-celler. Med andra ord förhindrar kroniska infektioner för bystander den kritiska kapaciteten av det immuna svaret till ”stativ besegrar” och svars- celler för sylten för framtida möten med den samma infektionen.

Dessa data har viktiga implikationer för vaccin för framkallningsvärlden var co-infektioner är vanligt och också för vaccin och immuna terapier i tålmodig med kroniska upphetsas sjukdomar. Specifikt arbete till festco-infektioner -- via anti-parasit behandling i ett u-land till exempel -- före vaccin eller behandling med anti-upphetsas medel på de högra tiderna kan förbättra långsiktig immunitet i några inställningar.

Erietta Stelekati, PhD, en postdoctoral kamrat i Wherrylabbet, är den första författare av det pappers-.

Källa: Penn Medicin

Advertisement