Micell Teknologier framlägger DESSOLVE Mig och II försökdata på den EuroPCR konferensen

Micell Teknologier, Inc. meddelade i dag att långsiktiga kliniska resultat från dess DESSOLVE Mig och II kliniska försök framlades på den EuroPCR konferensen i Paris, Frankrike denna vecka. Presentationer vid den främsta utredaren William Wijns, M.D., Ph.D. av det Kardiovaskulärt Centrerar i Aalst, Belgien, markerade resultat av den långsiktiga kliniska uppföljningen av MiStenten Sirolimus som Eluting det Koronara StentSystemet för den Absorbable Polymern. MiStent SES® är tunn-stötta eneluting stent med en bioabsorbable polymer påtänkt för att optimera skytteln som läker i tålmodig med den koronara artärsjukdomen.

”Visar de två- och tre-året datan den långsiktiga säkerheten och effektiviteten av MiStent SESS den unika designen,” kommenterad Dr. Wijns. ”Huvudsakligen, ger den crystal sirolimusen som är del- av denna nya stent, en långsam kontrollerad frigörare som underhåller terapeutiskt jämnar av drog i silkespappret för upp till nio månader som uppnår långsiktig drogleverans utan långsiktig polymerexponering.”,

Presentationerna på EuroPCR var, ”Långsiktiga Kliniska Resultat från DESSOLVEN Mig Första-I-Människan Försök och Randomised Försök för DESSOLVE DET II av enEluting Stent med Fullständigt Absorbable Polymer-” och ”FörsökResultat för DESSOLVE II: Två-År Uppföljning av en Crystalline Sirolimus-Eluting Stent med den ForBioabsorbable Polymern.”, I DESSOLVEN skriva in sig följdes Jag och II försök, tålmodig med åtskilda de novo organskador i infödda koronara artärer och för kliniska händelser på fördefinerade mellanrum. En utvärdering av den kliniska uppföljningen på tre år framlades för DESSOLVE Mig; på detta peka, fanns det inget uppsätta som mål skyttelMACEhändelser för MiStent SES, och två non-uppsätta som mål skyttelnon-Q vinkar myocardial infarkter anmäldes. I tillägg fanns det inget bevisar av stentblodpropp eller uppsätta som mål organskadarevascularizations. Kliniska resultat på två år framlades för DESSOLVE II; i denna studie var MACE för MiStent SES 6,7%, fanns uppsätta som mål det stentblodpropp för inte bestämd eller sannolik och organskadarevascularization var 1,7%.

KÄLLA Micell Teknologier, Inc.

 

Advertisement