De filosoof van de ONEFFENHEID beoordeelt suggesties voor nieuw gezondheidszorgsysteem

Who is het veronderstelde loon voor het? De gezondheidszorgindustrie van westelijke geïndustrialiseerde naties heeft financieringsproblemen: de technologie marcheert en maakt nieuwe, verfijnde behandelingen mogelijk; tezelfdertijd veroudert de bevolking. Derhalve eisen de wetenschappers en de politici fundamentele hervormingen uit te voeren om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg voortaan financeable blijft. De filosoof Corinna Rubrech van de ONEFFENHEID bespreekt in haar thesis van het Doctoraat de manier een nieuw gezondheidszorgsysteem als dat zou kunnen kijken eerlijk is niet alleen met betrekking tot economische overwegingen.

Geen willekeurige distributie

Als de staat de centrale entiteit verantwoordelijk voor het verdelen van beperkte middelen is, hoe is het vermeend om aan wiens vraag naar die middelen het scherpst te bepalen is, d.w.z. die de patiënt over anderen moet worden voorrang gegeven? om deze vragen te beantwoorden, aangewezen criteria zijn noodzakelijk die ervoor zorgen dat de distributie niet willekeurig gebeurt. Corinna Rubrech van de Stoel van Toegepaste Ethiek bespreekt die criteria vanuit het filosofische perspectief en beoordeelt diverse suggesties die door gezondheidszorgeconomen voor het herstructureren van het gezondheidszorgsysteem naar voren worden gebracht.

zeer riskante levensstijl

Één aanvankelijke suggestie moet die individuen uitsluiten die een zeer riskante levensstijl, bijvoorbeeld door extreme sporten te doen of te roken leiden. De filosofische theorieën die een sterke betekenis van persoonlijke verantwoordelijkheid verspreiden benadrukken dat een individu voor de gevolgen van de ziekten verantwoordelijk zou moeten zijn hij of zij op zich bracht. Nochtans, stelt dit de vraag die beslist als, bijvoorbeeld, een patiënt aan kanker lijdt omdat hij een zware roker vele jaren of wegens een genetische gepaste neiging was geweest waaraan hij altijd waarschijnlijk zouden strottehoofdkanker krijgen.

Het criterium van leeftijd

Een Ander criterium dat aan controversieel debat onderworpen is is leeftijd. De politici van de Gezondheidszorg debatteren als de oude mensen de zelfde eisen op de gezondheidszorgdiensten zouden moeten hebben zoals jonge mensen. Bepaalde filosofische theorieën stellen aannemelijke argumenten ten gunste van ouderdom het rantsoeneren voor. Indien geconfronteerd met de keus van het verstrekken van hoogst dure leven-verlengende behandeling aan iedereen, ongeacht hun tijd, of slechts aan individuen onder een bepaalde leeftijdsgrens, kan het maken ontdekken om aan jongere mensen voorrang te geven. Zij zouden zo gegeven worden de kans om eveneens te leven aan een oude dag. Dergelijke distributie schijnt bijzonder aangewezen als de middelen in korte levering, bijvoorbeeld zijn, als slechts een paar donororganen voor overplanting beschikbaar zijn.

Volledig artikel „RUBIN“ - postuniversitairen die als wetenschapsjournalisten temping

De studenten van het doctoraat bij de ONEFFENHEID hebben het redactieteam „RUBIN“ door artikelen tot de huidige Duitse en Engelse uitgaven bij te dragen bijgestaan. Corinna Rubrech is één van de drie tijdelijke wetenschapsjournalisten. Zij doet haar Doctoraat in de School van het Onderzoek van de ONEFFENHEID en stelt haar onderzoek onderworpen in het de wetenschapstijdschrift van de ONEFFENHEID voor, richtend het algemene publiek. 

Bron: Corinna Rubrech

Advertisement