Nieuwe incubatormicroscoop ideaal gezien geschikt voor tijd-tijdspanne onderzoek

De Biologen en de artsen baseren zich zwaar op incubators en microscopen. Nu is het Instituut Fraunhofer voor Biomedische Techniek IBMT met een nieuwe oplossing op de proppen gekomen die de functies van zowel deze hulpmiddelen in een compact als uiterst kleinschalig systeem combineert. Het is ideaal gezien geschikt voor tijd-tijdspanne onderzoek over een aantal weken en voor automatische observatie van celculturen. De incubatormicroscoop is neen groter dan een soda en kosten 30 keer minder dan afzonderlijk kopend een incubator en een microscoop kan. Het zal op vertoning voor het eerst bij MEDTEC in Stuttgart (Zaal 7, Cabine B10) zijn.

De Cellen spelen een prominente rol in biologie en in geneeskunde. Enkel als mensen, hebben zij voedingsmiddelen nodig om te overleven. Het Cultiveren van menselijke en dierlijke cellen vereist dat de parameters zoals temperatuur en vochtigheid om met absolute precisie worden gespecificeerd en worden gehandhaafd op een gelijk niveau over lange perioden. De tijd-Tijdspanne observatie over een periode van sommige weken kan bijzonder waardevol zijn, aangezien een in die tijd in termen van celreproductie en differentiatie gebeurt. Tot nu toe, heeft de gebruikelijke techniek om deze soorten observaties te maken kleine incubators in combinatie met conventionele microscopen moeten gebruiken. Dit neemt ongeveer één vierkante meter van ruimte op, die het in werking stellen van verscheidene dergelijke systemen naast elkaar maakt een inefficiënt proces. Er is een behoefte aan innovatieve oplossingen die beduidend de nodig ruimte en de kosten drukken zullen die - zonder de kwaliteit van de cultuur en van de geregistreerde microscoopbeelden worden geïmpliceerd te compromitteren.

Bij onderzoekers MEDTEC van het Instituut Fraunhofer voor Biomedische Techniek IBMT in St. zal Ingbert hun kleinschalige oplossing van de incubatormicroscoop demonstreren. Dit systeem kan voor de observatie van de tijdtijdspanne van celculturen worden gebruikt evenals fluorescente beelden verzamelen bij verschillende golflengten. Het omvat een kleinschalige van de incubatiekamer en controle elektronika om de bepaalde parameters van de celcultuur te verzekeren. De Cellen groeien op de vloer van de verkleinde incubatiekamer op een dunne, vervangbare glasplaat en voorzien van een constante stroom van voedingsmiddelen. De enige parameters die binnen de incubator moeten constant worden gehouden zijn de temperatuur en het tarief van de voedende leveringsstroom. Alles bij elkaar, is de kleinschalige incubatormicroscoop uiterst goede waarde en staat voor vele eenheden die tegelijkertijd in een zeer compacte ruimte toe moeten worden in werking gesteld. En ondanks zijn ruimtebesparend ontwerp, brengt het systeem beelden op die zo zoals die van de grote microscopen bijna goed zijn.

De versies van het Prototype zijn reeds in gebruik in een verscheidenheid van onderzoekprojecten. Het „systeem is stabiel en kan voor tijd-tijdspanne observatie worden gebruikt die verscheidene weken,“ overspant zegt Dr. Thomas Velten, hoofd van de Biomedische Microsystems afdeling. Het apparaat verzamelt onophoudelijk gegevens en bewaart hen aan een computer. De Beelden kunnen op elk ogenblik worden betreden en worden geanalyseerd gebruikend de aangewezen software van de beeldverwerking.

„Onze klanten krijgen een biomedisch analysehulpmiddel van de hoogste kwaliteit - goed geprijst, wordt aangepast zegt het ruimtebesparend en die aan hun behoeften,“ Velten. De incubatormicroscoop is geschikt voor een grote verscheidenheid van toepassingen, bijvoorbeeld onderzoekend de reactie van cellen op nanoparticles of giftige stoffen in het milieu. Een Andere huidige toepassing is het onderzoek van de stamcel. Het „systeem is compact, mobiel, uiterst efficiënt en volledig automatisch in verrichting,“ besluit Velten.

Bron: http://www.fraunhofer.de/

Advertisement