ASCO: Biothera przedstawiać fazy 2 nauki dane na proroczym serum biomarker dla NSCLC

Biothera przedstawia badanie przy Amerykańskim społeczeństwem Kliniczny onkologii (ASCO) coroczne spotkanie łączy potencjalnego proroczego serum biomarker kliniczna odpowiedź Imprime PGG® immunotherapy w niedawnej fazy 2 nauce w małych komórka nowotworu płuc pacjentach. Spotkanie zaczyna dzisiaj i biega przez Czerwa 3 w Chicago. 

Biothera's Imprime PGG jest czerpiący, soluble glucan zależny mechanizm który celowali komórki nowotworowe przez dopełnienie receptoru 3 prim wrodzone odporne komórki tak jak neutrophils i makrofagi zwłoka -. (CR3) W istotach ludzkich, naturalnie - występujący glucan niweczniki wymagają dla oprawiać Imprime PGG CR3 i natępna aktywaci wrodzone odporne komórki. (ABA)

W nauce zdrowi wolontariuszi, serum ABA poziomy nad próg granicy poziom byli proroczy wysoka neutrophil oprawa Imprime PGG as well as uwydatniać czynnościowe aktywność wliczając dopełnienie aktywaci, dopełnienie receptoru wyrażenia, aktywacyjnej markier modulaci i selekcyjnej chemokine produkci.

Potencjał serum ABA poziomy jako biomarker dla klinicznej odpowiedzi Imprime PGG następnie oceniał w fazy 2 próbie klinicznej retrospectively segregować tematy w populacje przy lub powyżej niezależnie dowiedzionego ABA progu (biomarker pozytyw; BM+ pod ABA progiem) lub (biomarker negatyw; CC$BM).

Bez Imprime PGG lub z w to randomizującym, fazy 2 nauce, sceny IV NSCLC pacjentach, carboplatin i paclitaxel, otrzymywający cetuximab, 4 mg/kg na dniach 1, 8 i 15 each 3 tygodni traktowania cykl dla pierwszy 4, 6 cykli/lów. (Kontrolny) Utrzymania traktowanie z cetuximab samotnym w połączeniu z Imprime PGG lub kontynuował do choroby progresja.

Kombinezon obiektywny odpowiedzi tempo (ORR; początkowy koniec) był 23% w grupie kontrolnej i 48% w Imprime PGG grupie, (6/26) (22/46; >

"W NSCLC pacjentach dodatek Imprime PGG carboplatin, paclitaxel i cetuximab terapia wynikał w znamiennie ulepszającym obiektywnym odpowiedzi tempie," powiedział Ada Braun, M.D., Ph.D., Biothera główny lekarz. "W pacjentach z ABA poziomami nad precyzująca próg granica obiektywny odpowiedzi tempo prawie trojący porównującym kontrola i tam  był trend dla ulepszającego przetrwania."

Średni całkowity przetrwanie był 11,3 miesiącami w grupie kontrolnej, 12,4 miesiąca w całkowitej Imprime PGG grupie.

Serum ABA poziomy mogą być proroczym biomarker dla Imprime PGG aktywności. Dalszy badanie charakteryzować proroczego znaczenie biomarker jest trwający.

"założenie proroczy biomarker dla Imprime PGG umożliwia wzbogacenie przyszłościowe próby kliniczne i, ostatecznie, zapewniać onkologów z dodatkowymi narzędziami dla oceniać traktowanie opcje dla ich pacjentów," powiedział Dan Conners, prezydent Biothera's środka farmaceutycznego grupa.

Biothera ASCO prezentaci szczegóły
Biothera's prezentacja będzie częścią ogólna plakatowa sesja na Rozwojowych lecznictwach - Immunotherapy. Prezentacja planuje dla 8:00 - 11:45 am na Poniedziałku, Czerwiec 1 w mcCormick miejscu, S Hall A2. Biothera prezentacja jest -112 i tytułuje, "Endogeniczni Glucan niweczniki jako Potencjalny Proroczy Biomarker dla Klinicznej odpowiedzi Imprime PGG Immunotherapy w małych komórka nowotworu płuc (NSCLC) pacjentach." Abstrakta ID: 3045.

Badanie jest współpracą Biothera i:

  • Thoraxklinik, uniwersytet Heidelberg, Translacyjnego płuca Badawczy centrum Heidelberg, Heidelberg, Niemcy.
  • Johannes Wesling Klinikum Minden, Minden, Niemcy.
  • Ambulatorium Klinikum rechts dera Isar, Techniczny Uniwersytecki Monachium, Muenchen, Niemcy.

Źródło Biothera

Advertisement