Studien erbjuder ledtrådar till bäst lång-tillförordnat injectable antipsychoticbruk

Vid Eleanor McDermid, Hög medwireNewsReporter

Rönet från den PROACTIVE studien föreslår därför gynnar av dentillförordnade injectable (LAI) understödja-utvecklingen som antipsychotics kan vara svåra att avkänna i ett kliniskt försök.

Det PROACTIVE (Förhindra Muntliga Antipsychotics för Återfall som Jämförs till Injectables den Utvärderande Effektiviteten) försök var ett randomised effektivitetförsök, men också hade pragmatiska särdrag, liksom breda medräknandekriterier och öppnar klinisk uppföljning. Forskarna siktade att överbrygga mellanrummet mellan randomised kontrollerade försök, som har för den mest delen visade lite skillnaden mellan understödja-utvecklingen LAIs och muntliga antipsychotics, och registreringsstudier, som har visat förminskande återfall i tålmodig som ges LAIs.

”Har Sådan variances historically historically försvårat klinisk tolkning om den mest benägna positioneringen av LAIs i vår kliniska armamentarium”, den bly- studieförfattare för något att säga Peter Buckley (Georgia Regenter Universitetar, Augusta, USA) och kollegor.

I PROACTIVE hade de 153 schizofrenitålmodina som gavs LAIs, inte ett förminskande återfall att klassa släkting till 152 tålmodig som upp till gavs muntliga understödja-utvecklingen antipsychotics, på 42% kontra 32% under 30 månader av uppföljning.

Illviljan detta, LAI-gruppen hade större förbättringar med tiden, släktingen till den muntliga gruppen, for för Fjällslutsumman för Resumén samla i en klunga (BPRS) Psykiatriska Klassa ställningar (38,3 till 30,2 vs 38,1 till 38,1) och för BPRS-psykos ställningar (2,7 till 1,8 vs 2,7 till 2,0).

Alla tålmodig genomgick som händer varannan vecka övervakning, i överensstämmelse med LAIEN som doserar schema, som tidtålmodig som tar muntliga antipsychotics, gavs på läkarbehandlingen direkt, ganska än måste att fylla ett recept. Buckley et al föreslår att riktatillförselen av läkarbehandling och som händer varannan vecka övervakning kan ha förminskat nonadherence och därför återfall i tålmodina som tilldelas för att motta muntliga antipsychotics, således grumlande gynnar av LAIs.

”Är Denna frekvens högre, än strömmen övar, och om den var ett anslå bevisa-baserat standart av omsorg, den kunde förkrossa ett redan behäftat gemenskapmentalvårdsystem”, laget noterar i SchizofreniInformation.

”Emellertid, finns det väg till förhöjningkontakten som inte kräver i-person klinikbesök. En rigorös vetenskaplig utvärdering av optimalfrekvens och

Forskarna noterar också att deras tålmodig inte hade en historia av nonadherencen. Sådan tålmodig ansar för att vara förlovade i deras omsorg, och amenable till försökdeltagande, eftersom förutsedda det störst gynnar av LAIs, var i nonadherent tålmodig.

”Givet jättelikt personligt lida, familjbörda, söndring, i att fungera och societal kosta tillhörande med som kan hindras återfall, och rehospitalizationen, denna återstår ett viktigt område av studien”, avslutar laget.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement