Dopamine de vervoerdersbeschikbaarheid voorspelt ICDs

Door Eleanor McDermid, de Hogere Verslaggever van medwireNews

De Verminderde striatal dopamine vervoerdersbeschikbaarheid is reeds aanwezig in patiënten met Ziekte van Parkinson (PD) die de wanorde van de impulscontrole gaan ontwikkelen (ICDs), toont een studie.

Het vinden steunt die van vorige studies, maar de onderzoekers zeggen dat „in tegenstelling tot ons ontwerp, deze studies in patiënten die reeds ICD hadden ontwikkeld, werden uitgevoerd en zodat kon de verminderde dopamine vervoerdersbeschikbaarheid ook ook het gevolg van verlengde dopamine van vervangingstherapie of hersenen wijzigingen geweest zijn verbonden aan ICD.“

Chris Vriend (VU Universitair Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland) en medewerkers bestudeerde 31 PD patiënten die geen symptomen van ICD toen zij enig-fotonemissie gegevens verwerkte tomografie ondergingen, voorafgaand aan de aanvang van dopamine vervangingstherapie hadden.

Tijdens een gemiddelde follow-upperiode van 31.5 maanden, ontwikkelden 11 patiënten symptomen ICD, als beoordeeld gebruikend de Schalen voor Resultaten in de ziekte-psychiatrische Complicaties van Parkinson. Deze patiënten hadden beduidend lagere basislijndopamine vervoerders bindende verhoudingen in juiste buikstriatum, putamen juiste voorafgaand-dorsale striatum en het juiste achterste, met betrekking tot patiënten die geen ICDs ontwikkelden.

De twee groepen waren van gelijkaardige leeftijd en verschilden niet met achting aan ziektestadium of duur of de mini-Geestelijke score van het Onderzoek van de Staat. Nochtans, hadden de patiënten ICD een langer interval tussen basislijn en follow-up (38.4 versus 27.9 maanden), waren vaker mensen, en hadden de scores van de Inventaris van de Depressie van hoger Beck en een hogere levodopa gelijkwaardige dagelijkse dosis.

Niettemin, duurden voort de tussen-groepsverschillen in dopamine vervoerders bindende verhoudingen nadat post hoc om voor deze variabelen analyseert te controleren.

Voorts werden de hogere scores op de Vragenlijst voor impulsief-Gedwongen wanorde in de ziekte-classificatie van Parkinson Schaal (specifiek de som subscores op het gokken, seksueel, het kopen en het eten gedrag) geassocieerd met lagere leeftijd-genormaliseerde bindende verhoudingen in juiste buikstriatum en juiste voorafgaand-dorsale striatum. Deze verenigingen duurden ook na post hoc aanpassingen voort.

De onderzoekers merken in de Wanorde van de Beweging op dat hun „het hoofd vinden van verminderde buik striatal dopamine vervoerdersbeschikbaarheid in de patiënten van DE novo PD vatbaar voor ICD twee niet-wederzijds exclusieve interpretaties“ kan hebben. Dit zijn een premorbid verminderde beschikbaarheid van dopamine vervoerder of meer uitgesproken dopaminergic denervation in de loop van PD, zeggen zij.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement