Overwicht van long slagaderlijke hypertensie die in patiënten CHD wordt gekenmerkt

Door Sarah Pritchard, medwireNews Verslaggever

De Long slagaderlijke hypertensie (PAH) beïnvloedt net iets meer dan 3% van individuen met aangeboren hartkwaal (CHD), openbaart nationale gegevens van Nederland.

Dit vergelijkt aan een weerslagtarief van 100 gevallen in elke miljoen van de algemene bevolking, meldt het onderzoeksteam, dat door Berto Bouma van de Universiteit van Amsterdam, in het Internationale Dagboek van Cardiologie wordt geleid.

De studiebevindingen tonen aan dat van de vier klinische classificaties van pah-CHD (syndroom Eisenmenger [groep A], PAH met de shunts van links naar rechts [groep B], PAH met samenvallende CHD [groep C] en postoperatieve PAH [groep D]), postoperatieve PAH het gemeenschappelijkst was.

„[W] e zou willen benadrukken dat de voorlichting van PAH in patiënten na shuntsluiting tot waarborg optimale behandeling en medische behandeling zou moeten worden verhoogd en de levenslange hartfollow-up in deze patiënten“ wordt geadviseerd, zeggen de onderzoekers.

Het team trok gegevens van de Nederlandse Aangeboren registratie Corvitia in 2011, die 12.624 volwassenen met CHD omvatte. Een totaal van 5487 individuen werden overwogen op risico van PAH wegens het hebben van een eerste diagnose van systemisch-aan-longshunt, en 1814 van deze patiënten werden willekeurig geselecteerd voor studie.

Over Het Geheel Genomen, hadden 135 patiënten mogelijke PAH - een systolische long slagaderlijke druk van minstens 40 mmHg - gevend een geschat PAH overwicht van 3.2% voor de gehele bevolking CHD. De Recente ramingen van overwicht CHD bij 3000 per miljoen volwassenen geeft een op CHD betrekking hebbend PAH weerslagtarief van 100 per miljoen van de algemene bevolking, zeggen Bouma en collega's.

Minder gevallen van mogelijke PAH werden geclassificeerd als groep A, B of C dan groep D, bij 51, 15 en vijf vergeleken met 64, respectievelijk.

De onderzoekers berekenden „betreffende“ PAH tarief van 5.7% onder alle patiënten in de steekproef die correctieve hartchirurgie of interventie onderging en dat dit van vertraagde correctie van het tekort kon, „voorstelt vooral als de longvaatziekte zich reeds“ had ontwikkeld.

Zij voegen toe dat „[F] het utureonderzoek zou moeten pogen meer inzicht te verstrekken waarin de patiënten op hoogste risico zijn om postoperatieve PAH te ontwikkelen, gemaakte zorg aan geboren patiënten van systemisch-aan-longshunts“ kunnen voorzien, opmerkend dat niet elke patiënt noodzakelijk van sluiting van een tekort zal profiteren.

Tot Slot PAH steeg het overwicht met leeftijd, bij een overwicht van rond 2.5% in dat met 35.0% in die van 80 jaar wordt vergeleken of ouder onder-30-jaar.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement