Anthraxen, brucellosis och nötkreaturs- TB missar för att motta officiell erkännande, något att sägaforskare

Årtionden av försummelsen har tillåtna smittsamma sjukdomar som skövlar liven av tusentals folk i framkallningsvärlden, en studie, avslöjer.

Forskarenågot att säga tre sjukdomar i synnerhet - anthraxen, brucellosis och den nötkreaturs- tuberkulosen - har missat för att motta den officiellt erkännanden och betala som behövs för att bekämpa dem effektivt.

Alla trena får effekt väldeliga på människa och djurt vård- i framkallande nationer som poserar ett ha som huvudämnehot till kassaskåpet och rikliga mattillförsel.

Oordningarna - som är bekant som zoonotic sjukdomar - är spridda mellan djur och människor. De är vanligt i samhällen var armod är utbrett, och var folket rely på djur för deras livelihood.

Forskare på Universitetar av Edinburgh granskade varje möte av Världen som Vård- Organisationens beslutsfattande förkroppsligar efter dess bildande i 1948.

Deras rön avslöjer att sjukdomarna har försummats, därför att de uppstår mestadels i ett u-land. Forskarenågot att säga sjukdomarna har avlägsnats, eller kommit med under kontrollera i mer framkallad länder, som enkelt och effektivt kontrollerar är tillgängligt.

Fattig sjukvårdinfrastruktur i upprörda länder kan ofta betyda att tusentals lidande person lämnas un-diagnostiserade. Detta framlägger enorma utmaningar till vård- professionell, politiktillverkare och forskare i deras försök att bekämpa sjukdomarna.

Forskarenågot att säga som adoptionen av tvärvetenskaplig som är Vård-, att närma sig - gälla experter från en spänna av discipliner - kunde förbättra människa och djurt vård- och hjälper att kontrollera sjukdomarna.

Rönet från studien som betalas av Europeiska Kommissionen, publiceras i Försummade Tropiska Sjukdomarna för föra journal över de PLoS.

Professorn Stämm Welburn, Direktören av Universitetar av Edinburghs Globala Vård- Akademi, som ledde studien, sade: ”Är Det utöver det vanliga att i det 21st århundradet vi missar för att klara av brucellosis och de andra eftersatt zoonotic sjukdomarna, som får effekt så strängt på lantliga gemenskaper i framkallningsekonomier, när, för många av dessa sjukdomar, bearbetar för att klara av dem framkallas väl.”,

Källa: Universitetar av Edinburgh

Advertisement