Den Hjärt- spänningen testar röndet normala i premotorParkinsons tålmodig för sjukdom

Vid Afsaneh Grå färg medwireNewsReporter

Folket, som går på att framkalla Parkinsons sjukdom (PD) inte utför från det normala kontrollerar markant olikt övar på spänningen som testar, en Israelisk studie har funnit.

Hjärt- förstå denervation är bekant att vara ett tidig sortnonmotorsärdrag av PD som leder föregående forskare för att utforska huruvida där, var skillnader övar in spänningen som testar mellan folk, som mer sistnämnd framkalla PD, och det normala kontrollerar, med en som är pappers- föreslå att sådan skillnader är närvarande.

Emellertid anmäler författarna av strömstudien som publiceras i RörelseOordningar: ”Avkände Vi inte viktigt tecken av förstå dysfunction under premotoren för att arrangera gradvis av PD.”,

Från 16.841 deltagare, som avslutade, kallade ett omfattande avskärma program den Utöva Avskärma Granskningen, övar däribland spänning som testar, den bly- författare Gilad Yahalom (den Sheba Medicinskt center, Ramat Gan), och kollegor identifierade 28 individer som framkallade därpå PD.

Data samlades på mäter inklusive hjärta klassar på vilar, på avsluta av treadmillen testa och under återställning, klassar hjärta reserverar (skillnaden mellan hjärta klassar på vilar och på maximalt övar), övar systolic och diastolic blodtryck för varaktighet, och närvaroen av några atrial eller ventricular arrhythmias under övar.

Bedömningen för genomsnittsåldern av tålmodina, som gick på att diagnostiseras med PD, var först 64,8 år som jämfördes med 48,9 år i kontrolleragruppen. I genomsnitt visade PD 4,6 år efter den första bedömningen.

Då forskarna analyserade initialt resultaten, grundar de att folk i PD-gruppen hade fäller ned markant hjärta klassar på maximalt försök, klassar en lägre hjärta reserverar, och ett högre systolic blodtryck på vilar, och under återställningen som jämförs med, kontrollerar.

Emellertid når att ha matchat PD-gruppen till 56, kontrollerar genom att använda en propensityställning som den inklusive åldern och genuset, laget grundar inga viktiga skillnader mellan grupperna för några mätte parametrar.

Det fanns en trend som att närma sig, men ne inte signifikans, av folk i förminskande systolic blodtryck för PD-gruppen visningen på maximalt försök och en förminskande hjärta klassa reserverar.

Yahalom och medarbetare kan inte identifiera några fri förklaring för därför deras resultat skilja sig åt från de av den föregående studien. Emellertid avslutar de som övar spänningen som testar ”, verkar för att ha ingen diagnostisk roll betvingar in på premotoren arrangerar gradvis av PD.”,

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement