Bayer meddelar Vård- Kanada godkännande av Nexavar för åtskild thyroidcancerbehandling

Bayer Inc. behas för att meddela det Vård- Kanada godkännandet av Nexavar för behandlingen av tålmodig med lokalt avancerad eller metastatic, progressiv åtskild thyroidcarcinoma som (DTC) är bångstyrig till radioaktiv jod (RAI).

Godkännandet baseras på data från försök för BESLUTET för Arrangera Gradvis III (studie av sorafEnib i lokalt avancerade eller metastatIc tålmodig med bångstyrig thyrOidcancer för radioaktiv Jod). I försök fördjupa sorafenib markant fortgång-fri överlevnad (PFS), den primära endpointen av studien som jämfördes till placebo (HR=0.59 [95% CI, 0.45-0.76]; p<0.0001), som föreställer, en 41 procent förminskning i riskera av sjukdomfortgången eller död för tålmodig, som mottog, sorafenib jämförde till placebo-behandlade tålmodig. Den median- PFSEN var 10,8 månader i tålmodig som behandlades med sorafenib som jämfördes till 5,8 månader i tålmodighäleriplacebo.

Säkerheten och tolerabilityen profilerar av sorafenib i tålmodig i försök var allmänt jämna med det bekant profilerar av sorafenib. Mest vanligt behandling-emergent motsatt händelser i sorafeniben beväpnar var räcka-foten flår reaktion, diarrén, alopecia, väger förlust, tröttar ut, högt blodtryck och överilat. Resultat från försök framlades på Årsmötet av AmerikanSamhället av Klinisk Oncology (ASCO) i Juni 2013 och publicerades i Lanceten i April 2014.

KÄLLA Bayer Inc.

Advertisement