Moderns gjuter fostra roll direkt neural aktivitet för tidig sort av henne offspringss hjärna

Genom försiktigt att hålla ögonen på nästan hundra timmar av den videopd visningen, fostra tjaller skydd, värme, och matning av deras unga pups och därefter att matcha upp vad de sågar till realtidselektriska läsningar från pups'nas hjärnor, forskare på Medicinskt center för NYU Langone har funnit att moderns närvaro- och samkvämväxelverkan - henne som fostrar roll - gjuter direkt den neural aktiviteten för tidig sort och tillväxten av henne offspringss hjärna.

Anmäla i den Juli 21 upplagan av föra journal överStrömBiologin, visade laget för NYU Langone att moderns närvaro i bygga bo reglerade och kontrollerade elektrisk signalerande i begynna pup'sens hjärna.

Även Om forskare har bekant för årtionden att denspädbarn bindningen påverkar neural utveckling, lagets för NYU Langone tros senaste rön för att vara första som ska visas - som den händer - hur sådan naturliga, maternal tillbehöruppföranden för tidig sort, däribland att bygga bo, att vårda och att ansa av pups, får effekt nyckel- arrangerar i postnatal hjärnutveckling.

Forskare, så-kallade som något att sägalångsam-vinkar, mönstrar den neural signalerandet sett under det initialt arrangerar gradvis av däggdjurs- hjärnutveckling - mellan åldern 12 och 20 dagar tjaller in - liknade nära det elektriskt mönstrar sett hos människor för meditation, och det medvetna och medvetslösa sömn-vaket cyklar, och under högt fokuserad uppmärksamhet. Dessa tidigt stadium är när permanent neural kommunikationsbanor är bekant att bilda i den begynna hjärnan, och när De är ökande numrerar av nervaxons blir bemantlat eller myelinated, för att rusa neural signalerande.

Enligt den höga studieutredaren och neurobiologisten Regina Sullivan, PhD, vars föregående forskning i visade djur, hur maternal växelverkan påverkade genaktivitet i den begynna hjärnan, den senaste studien erbjuder ett även mer djupsinnig perspektiv på maternal caregiving.

”Visar erbjuder Vår forskning, hur i däggdjur moderns den sensoriska stimulanshjälpen sculpt och gjuter spädbarn växande hjärna och hjälp definierar rollen som lekas genom ”att fostra” i sund hjärnutveckling, och överallt mer stor inblick in i vad utgör bra fostra,” något att säga Sullivan, Skolar en professor på NYUEN av Medicinen och dess anslöt Nathan S. Kline Instifta för Psykiatrisk Forskning. ”Förklarar hjälpen för studien också hur skillnader i fostrar långt fostran som deras barn kunde redogöra, i del, för den breda variationen i begynna uppförande bland djur, inklusive folk, med liknande bakgrunder eller i enhetligt, tätt - rät maskakulturer.”,

”Finns Det så många dela upp i faktorer, som går in i att fostra barn,” något att säga leder studieutredaren Emma Sarro, PhD, en postdoctoral forskningkamrat på NYU Langone. ”Hjälper Vårt ska rön forskare, och bättre clinicians att förstå hel-hjärnan implikationerna av kvalitets- växelverkan och bindningen between fostrar och spädbarn så nära efter födelse, och hur dessa biologiska tillbehöruppföranden inramar hjärnans hårda binda.”,

För studien tjaller ettdussin fostrar, och deras kullar, av vanligt dussina pups, hölls ögonen på, och spelat in på video från spädbarnsålderen för ställa in på förhand tider under dagen, som de framkallade naturligt. En pup från varje kull utrustades med en trådlös sändare för miniatyr som förlades osynligt under flå, och bredvid hjärnan som antecknar dess elektriskt, mönstrar.

Specifikt visade studieresultat att, när tjalla, fostrar lämnade deras pups ensamma i bygga bo, elektrisk aktivitet för den begynna bark- hjärnan som mätas, som lokalen sätter in spänningar, hoppat 50 procent till 100 procent, och hjärnan vinkar mönstrar blev oregelbundnare eller desynchronous. Forskare pekar ut att sådan periodisk desynchronization är nyckel- till sund den hjärntillväxt och kommunikationen över olika hjärnregioner.

Under sjukvård tjaller spädbarn lugnade pups besegrar, når han har fäst sig till deras moders nippel. Hjärnaktivitet saktade och blev också synkronare, med klart identifierbart elektriskt mönstrar.

Långsam-Vinka begynna hjärnaktivitet ökande av 30 procent, stundläsningar av higher hjärna-vinkar frekvenser som minskas av 30 procent. Mjölka leveransen ledde till intermittent bristningar av elektrisk hjärnaktivitet som var dubblett eller fem tider higher än för.

Liknande grov spik tjaller in hjärnaktivitet av mer, än 100 procent observerades, när fostrar ansade naturligt deras begynna pups.

Emellertid fostrar dessa hjärnsvallvågar som progressively gås ned under avvänjning, som begynnes pups nådde, självständighet från deras och att lämna bygga bo och söka mat på deras, egna som de växte myndiga förgångna två veckor.

Extra experiment med neural-signalerande ett blockerande medel, propranolol, bekräftade, som maternal verkställer kontrollerades i del av secretion av norepinephrine, en nyckel- neurotransmitter och hormonet som är involverade i mest grundläggande hjärna, och förkroppsligar fungerar, klassar den inklusive regleringen av hjärta och kognition. Noradrenergic blockera i spädbarn tjaller fuktade mestadels alla som observeras föregående, verkställer framkallat av deras fostrar.

Sullivan något att säga henne laget därefter planerar liknande experiment för att se, hur beteende- variationer av fostraaffektspädbarn tjaller hjärnutveckling, med det ökade målet av att kartlägga några skillnader i hjärnutveckling.

långsiktiga hoppas de något att säga, dem för att framkalla diagnostik bearbetar och terapier för folk vars hjärnor kan ha försämrats eller enkelt underutvecklat under spädbarnsålder.

Sarro något att säga mer forskning är också under långt att utforska vad annan, nonadrenergic biologisk mekanism som också kan är involverad i att kontrollera maternal sensorisk stimulans av den begynna hjärnan.

Källa: Medicinskt center för NYU Langone/den New York Universitetar Skolar av Medicin

Advertisement