Potencjalni zdrowie koncerny ale limitowani dane na elektronicznych papierosach zbawczych,

Elektroniczni papierosy buczą w ale są wciąż tylko ograniczającym dowodem na ich potencjalnych ryzyko zdrowotne tam, (ECIGs) lub ich reklamować korzyści w pomaga ludziach rezygnować dymienie, według badają przegląd w Lipu, Sierpniowym czasopiśmie nałóg medycyna/oficjalny czasopismo Amerykański społeczeństwo nałóg medycyna. Czasopismo publikuje Lippincott Williams & Wilkins, część Wolters Kluwer zdrowie.

Opiera się na ich przeglądzie, Alison b. Breland, PhD, Virginia wspólnoty narodów uniwersytet, Richmond i koledzy, pisze, ery mały zna o ostrych, terminu skutkach i, szczególnie dawać dramatycznemu variability w ECIG przyrządach, cieczom i użytkownika zachowaniu. "[V] jednostek i zdrowie publiczne ECIG use dla" Praca fundował Krajowym instytutem na nadużywaniu narkotyków Krajowi instytuty zdrowie i centrum dla Tabacznych produktów Usa Food And Drug Administration.

Potencjalni zdrowie koncerny Ale Limitowani dane na ECIG bezpieczeństwie,

Także znają jak "elektroniczni nikotynowi systemy dostaw," ECIGs składali się grzejnego element który obraca w opary "ciecza" rozwiązanie, który wdycha użytkownik. ECIG rozwiązania typowo zawierają nikotynę zawsze, ale. Papierosów modele zmieniają szeroko w projekcie i niektóre przypomina papierosy, ale szeroki zakres inni projekty i konfiguracje jesteśmy dostępni.

Ponieważ nic pali, ECIG opary no zawiera dużo toksyny teraźniejsze w tabacznym dymu. Niektóre potencjalnie toksyczne substancje znajdują w ECIG opary, ale są teraźniejsi przy niższymi poziomami w tabacznym dymu dużo niż. Koncerny o nikotynowej zawartości ECIG ciecze które rozciągają się od nieobecnego lub minimalnego potencjalnie toksyczni poziomy. także podnosili,

Niektóre laboranccy studia sugerują ECIG use krótkoterminowych skutki na płuco funkci jednakowej tamto produkujący papierosowym dymieniem, podczas gdy inny studia raport żadny ostry nadszarpnięcie skutki wdychana nikotyna w ECIG opary może być jednakowy to nikotyna w tabacznym dymu.

Tam  jest mało lub wcale dowodu na długookresowych skutkach ECIG use. Autory piszą, Żadny istnieje studia adres zakres szczególnie płucna funkcja. "który wpływa zdrowie ludzkie inhalacja ECIG opary setki czasy każdy dzień przez okres wieloskładnikowych rok"

Są Pożytecznie dymienia pomocą papierosy?

Ankiety sugerują wzrastać świadomość i use ECIGs, z najwięcej użytkowników jest papierosowymi palaczami. W 2013 naukach, 13 procentu studenci collegu powiedział one próbował ECIGs.

Tam  jest niektóre dowód że ECIGs może zmniejszać tabacznych abstynencja objawy w papierosowych palaczach, ale ono jest niejasny co odnosić sie nikotynowa dostawa lub psychologiczni skutki to. Do tej pory najlepszy dostępni studia randomizowali klinicznego pokazywali żadny znaczącą różnicę w skwitowanych tempach w wśród ECIG użytkowników.

Pod nieobecność wysokiej jakości badawczego dowodu, tam  jest obecnie żadny sposób analizować trwających argumenty za i przeciw ECIGs. Jakkolwiek, badanie jakkolwiek pokazuje że społeczna cena nałóg nikotyna jest tytoniem use w USA wplątuje w więcej śmierć niż alkohol i nielegalnych leki łączymy każdego roku.

Dawać "pokaźnym wiedz przerwom," autor główna atrakcja potrzeba dla dalszy badania na efekt zdrowotny ECIGs. Zauważają: "Dawać today niezdolność generalizować przez ECIGs, jednostki i populacje, wszystkie bukmachery w ECIG debatuje, niezależnie od ich opinii dotyczy zdrowie publiczne skutki ECIGs, musi uznawać że tam  jest być dużo uczył się o ten wartko rozwija produkt generalizaci pod nieobecność dane jest spekulacja, nie nauka."

Źródło: Wolters Kluwer zdrowie

Advertisement