Badacz egzamininuje skuteczność krótkie interwencje dla zmniejszać problemowego leka use

Peter Roy, M.D university of washington., poprzedni, Seattle i koledzy, pisze że few dane istnieją na skuteczności krótkie interwencje dla zmniejszać problemowego leka use, błonia zagadnienie w pokrzywdzony losowo populacjach szuka opiekę w siatek zabezpieczająca medycznych położeniach (1-2 sesj) (szpitale i społeczność ośrodki zdrowia słuzyć niskodochodowych pacjentów z limitowanym lub żadny ubezpieczeniem). Opierają się na dowiedzionej skuteczności krótkie interwencje dla niebezpiecznego alkoholu use wśród pacjentów widzieć w medycznych położeniach traktowanie, krajowi rozpowszechnienie programy przesiewanie, krótka interwencja i skierowanie dla, "alkoholu i leków" uprawomocniali na rozlewnej skala, według tło informaci w artykule.

Badacze przypadkowo wyznaczali 868 pacjentów od 7 siatki zabezpieczająca początkowej opieki klinik w stan washington który donosił problemowego leka use w przeszłości 90 dni pojedyncza krótka interwencja lub uwydatniająca opieka jak zwykle, która zawrzeć listę uzależnienie zasoby i zapomoga (n = 435) (n = 433). Pojedyncza krótka interwencja zawrzeć zapomoga bada argument za wraz z dawać uczestnikom informacje zwrotne o ich leka use przesiewania rezultatach listę uzależnienie zasoby i, kantuje leka use, wzrastający uczestnika zaufanie w być sprawnie zmieniać i dyskutować opcje dla zmiany. - i - W dodatku, próby zrobili dla 10-minutowy uzupełnienie sesi telefonem wśród 2 tygodni początkowa interwencja. Pacjenci oceniali dla leka use na początku nauki i przy, 3, 6, 9 i 12 miesiącami.

Średni dni używać najwięcej wspólnego problemu leka przy linią końcową byli 14,40 i 13,25 (krótka interwencja) (uwydatniająca opieka jak zwykle); przy 3 miesiącami postintervention, wypośrodkowywa był 9,84 11,87 i znamiennie różny i. (krótka interwencja) (uwydatniająca opieka jak zwykle) Żadny znaczące traktowanie różnicy znajdowali między dwa grupami dla leka use dla drugorzędnych wyników które zawierać wstęp uzależnienia traktowanie, szpitalni wstępy, areszty, śmierć i zachowanie, przeciwawaryjnego działu i inpatient podczas 12 miesięcy podąża interwencję, który wzrasta ryzyko ludzkiego immunodeficiency wirusa przekaz. lub,

Autory piszą że te "znalezienie sugerują potrzebę dla ostrożności w promować rozlewną adopcję ten interwencja dla leka use w początkowej opiece."

"… dalej bada utożsamiać podgrupy wyczulone ten interwencja, as well as rola intensywne interwencje, pojawiać się ręczący. Na przykład, celujący interwencyjnych wysiłki w kierunku jednostek z surowym nadużywaniem narkotyków, dużo co i opiaty use środki pobudzający i mogą być przy wysokim ryzykiem przedawkowanie i inne szkodliwe konsekwencje, można wzrastać asymilację specjalności traktowanie i zmniejszać przeciwawaryjnego działu spożytkowanie."

Źródło: University Of Washington

Advertisement