Satta Vuxen människa skolar våld och vapen-släkta skador i vård- bekymmer bästa 10 för barn

Barndomfetma återstår det bästa vård- bekymmer för barn i 2014, men, när den frågas, om medborgarebekymmer, satta vuxen människa skolar våld och vapen-släkta skador i de bästa 10na, enligt ett nya Röstning för Medborgare för det MichiganuniversitetetC.S. Mott Barn Sjukhuset på Vård- Barn.

I röstning ettårig växt överträffa 10 listar, tar prov ett rikstäckande av vuxen människa frågades att identifiera de största vård- bekymmren för ungar i deras gemenskaper såväl som ungar riksomfattande. Total- klassas barndomfetma upptill av båda listar: 29 procent av vuxen människa sade fetma är ”ett stort problem” för barn i deras lokalgemenskaper och 55 procent sade att det är ”det stora problemet” över landet.

De bästa 10 rang för 2014 är:

LOKALGEMENSKAP

 • Barndomfetma 29%
 • Röka och tobakbruk-26%
 • DrogMissbruk-26%
 • Pennalism 23%
 • Spänning-22%
 • Alkoholmissbruk-19%
 • Internetsäkerhet-18%
 • Barnmisshandel och försummelse-18%
 • Teen havandeskap-16%
 • Inte nog läkarundersökningaktivitetsalternativ-15%

ÖVER U.S.ET.

 • Barndomfetma-55%
 • Pennalism-52%
 • DrogMissbruk-49%
 • Röka och tobakbruk-47%
 • Skola våld-44%
 • Barnmisshandel och försummelse-42%
 • Alkoholmissbruk-41%
 • Internetsäkerhet-40%
 • Vapen-Släkta skador-39%
 • Teen havandeskap-37%

”Återstår Fetma bästa en total- barnhälsoproblem, som har varit ett ihärdigt bekymmer i vårt årligt överträffar 10 röstningar tillsammans med andra något liknandepennalismen, att röka och drogmissbruk,” något att säga Matthew M. Davis, M.D., M.A.P.P., direktören av Röstningen för den C.S. Mott Barnet SjukhusMedborgare på Vård- Barn.

”Bara detta år överträffar 10 listar skilja sig åt i nyckel- väg. Skola våld, och vapen-släkta skador är på lista av stora barnhälsoproblem från ett medborgareperspektiv, men inte ett lokalgemenskapperspektiv.”,

Nya skytten och annat anföra som exempel av våld skolar in kan ha meddelat bekymmer bland vuxen människa från ett medborgareperspektiv, något att säga Davis, som är också professorn av pediatrik, den inre medicinen, offentlig policy och vård- ledning och politik på U--MMedicinsk fakultet, Gerald R. Ford Skolar av Offentlig policy och Skolar av Allmän hälsa.

Röstningen visar att ett starkt anknyter mellan många av de bästa 10 vård- bekymmren för barnet till vård- uppföranden av barn och deras familjer, något att säga Davis, också en medlem av U--MInstitutet för SjukvårdPolitik och Innovation. Dessa bekymmer indikerar, att allmänheten förstår den kraftiga rollen av uppförande i vård- - benämner in av kortfristigt får effekt och långsiktiga följder. Barndomfetma är ett bra exempel.

”Centrerar Nya data som är utsläppt vid, för Sjukdom Kontrollerar, och Förhindrandet indikerar att som klassar av fetma i tidig sortbarndom, minskar i något påstår,” något att säga Davis.

”Bara vi vet att fetma bland barn återstår väsentligen högre, än den var i förgångna utvecklingar. Så påminner denna röstning oss att mycket av allmänheten känner igen den behovsuppehället som är funktionsduglig hårt på detta problem.”,

Davis något att säga hoppas han resultaten av vård- professionell för denna röstninghjälp, samhällsledarear, och förtroendevalda prioriterar hoten till barn som är vård- i deras egna gemenskaper.

”Behöver Vi att fungera hårt tillsammans på dessa utfärdar av mest stor bekymmer till allmänheten, och taken noterar av den särskilda medborgare som bekymmer skolar omkring våld och vapen-släkta skador, så vi kan tilltala hur man förbättrar och skyddar våra vård- barn,” honom något att säga.

Källa: Vård- System för Michiganuniversitetet

Advertisement