Ansikts- masculinity som negativt är tillhörande med kvalitets- semen

Tvärtemot vad en styrka förväntar, var ansikts- masculinity negativt tillhörande med semen som var kvalitets- i ett nytt, Förar Journal över av Evolutions- Biologistudie. Som ökande, jämnar av testosterone har visats för att försämra spermaproduktion, kan detta som finner, indikera en kompromiss mellan investeringar i den sekundära sexuella signalerandet (dvs. ansikts- masculinity) och fertilitet.

Interestingly beräknade manlig att ansiktsbehandlingen avbildar allmänt attraktivare, än kvinnlig gjorde och att föreslå att manlig kan allmänt överskatta attractivenessen av andra manar till kvinnlig.

Källa: Wiley