De Onderzoekers ontwikkelen op bewijsmateriaal-gebaseerd model dat hoeveelheid nicotine kan voorspellen die van e-sigaret wordt vrijgegeven

Onderzoekers van het Centrum van Kanker Massey van de Commonwealth van Virginia hebben de Universitaire op het Centrum VCU voor de Studie van de Producten van de Tabak (CSTP) het allereerstee, op bewijsmateriaal-gebaseerde model ontwikkeld dat met maximaal 90 percenten nauwkeurigheids de hoeveelheid nicotine kan voorspellen die door een elektronische sigaret (e-sigaret) wordt uitgezonden. De studie werd gepubliceerd in het Onderzoek van de van de dagboekNicotine en Tabak.

De onderzoekers, die in samenwerking met onderzoekers bij de Amerikaanse Universiteit van Beiroet werken, verzamelden gegevens over het voltage en andere kenmerken van diverse e-sigaret apparaten, de concentratie van de vloeibare nicotine die in de apparaten zou kunnen worden gezet, en de tijdsduur een gebruiker van het apparaat in één rookwolk zou kunnen inhaleren. Het team ontwikkelde toen een wiskundig model om te bepalen hoeveel nicotine van de apparaten werd uitgezonden aangezien het apparatenvoltage en de nicotine vloeibare concentratie werden verhoogd en de duur van de gebruikersrookwolk werd uitgebreid. Het model voorspelde dat hoger voltage e-sigaret de apparaten die met de vloeistoffen van de hoog-concentratienicotine grotere niveaus van de verslavende substantie konden in paren worden gerangschikt uitzenden dan die van een traditionele tabakssigaret, afhankelijk van de duur van de gebruikersrookwolk.

De „resultaten van het Laboratorium toonden aan dat de nicotineopbrengsten van 15 rookwolken op een e-sigaret die door meer dan 50 keer over diverse apparaat, vloeistof en gebruikersgedragsvoorwaarden wordt gevarieerd,“ het onderzoeksteam lid Thomas Eissenberg, Ph.D., directeur van CSTP, lid van het onderzoeksprogramma van de Preventie en van de Controle van Kanker in Massey en professor in de Afdeling van de Psychologie bij de Universiteit VCU van Menswetenschappen en Wetenschappen zeiden.

In een verdere klinische studie die bij VCU wordt uitgevoerd, merkten de onderzoekers ook op dat ervaren de e-sigaret gebruikers eerder zouden langere rookwolken nemen dan beginnergebruikers, resulterend in hogere niveaus van nicotine die aan hun bloedsomloop wordt geleverd.

Volgens Eissenberg, wijzen deze bevindingen erop dat zonder federale regelgeving aangaande deze apparaten de gebruikers konden worden die meer aan nicotine van e-sigaret gebruik dan van het roken van een conventionele brandbare sigaret worden gewijd.

„Wanneer gebruikt zoals bedoeld, een elektronische sigaret geen nicotineopbrengst meer dan dat van een brandbare sigaret zou moeten veroorzaken, een apparaat dat wij reeds weten heeft dodelijke gevolgen voor de gezondheid. Als het, dan maken wij hoofdzakelijk een reeds verslavend systeem van de druglevering verslavender,“ bovengenoemde Eissenberg.

Het gebruik van de Tabak blijft de belangrijke oorzaak van te voorkomen kankerweerslag in de V.S., met de algemene veronderstelling dat de e-sigaretten een „veiliger“ alternatief als methode van de nicotinelevering zijn. Dit zou waar kunnen zijn, verklaarde Eissenberg, zolang het e-sigaret apparaat en zijn vloeistof niet op een bepaalde manier worden ontworpen dat bovenmatige niveaus van de verslavende substantie of andere gevaarlijke chemische producten aan de gebruiker zouden leveren. Nochtans, kunnen de beperkingen die veiliger ontwerp dicteren slechts door federale regelgeving voorkomen aangezien de productontwikkelaars niet kunnen worden geneigd om dergelijke verordeningen zelf-op te leggen.

Met dit nieuwe nicotine wiskundige model, zullen de onderzoekers nu kunnen voorspellen met heel wat nauwkeurigheid hoeveel nicotine aan een e-sigaret gebruiker zal worden geleverd alvorens een apparaat zelfs wordt ontworpen. Deze voorspellingen zullen verder onderzoekers zoals Eissenberg en zijn collega's toelaten om federale regelgevers over op bewijsmateriaal-gebaseerde aanbevelingen inzake e-sigaret ontwerpbeperkingen te informeren die een ernstige volksgezondheidsramp konden potentieel vermijden aangezien meer mensen aan e-sigaretten als alternatieve methode van de nicotinelevering draaien.

Dit model plaatst ook het kader voor een klinische proef die net op VCU CSTP evenals het Centrum van de Tabak van de Universiteit van de Staat Penn van Regelgevende Wetenschap in Hershey, Pa. heeft geopend, die nieuwe tabaksproducten zal evalueren, met inbegrip van e-sigaretten, op gezondheidsindicatoren en het roken van sigarettengedrag in mensen die momenteel tabakssigaretten roken en die in het verminderen van hun sigaretgebruik geinteresseerd zijn.

Bron: De Universiteit van de Commonwealth van Virginia

Advertisement