Forskare framkallar bevisa-baserat modellerar som kan förutsäga beloppet av nikotin som är utsläppt från e-cigarett

Massey för den Virginia CommonwealthUniversitetar Cancer Centrerar forskare på VCUEN Centrerar för Studien av Tobak som Produkter (CSTP) har framkallat första - någonsin bevisa-baserat modellera som kan förutsäga med upp till 90 procent exakthet, beloppet av nikotin sände ut vid en elektronisk cigarett (e-cigarett). Studien publicerades i föra journal överNikotin- och TobakForskningen.

Forskarna, arbete i samarbete med utredare på AmerikanUniversitetar av Beirut, samlade data om spänningen och andra kännetecken av olika e-cigaretten apparater, koncentrationen av vätskenikotinen som kunde sättas i apparaterna, och längden av tid som en användarestyrka inhalerar från apparaten i en puff. Laget framkallade därefter ett matematiskt modellerar för att bestämma, hur mycket nikotin sändes ut från apparaterna som apparatspänningen, och nikotinvätskekoncentrationen ökades, och användarepuffvaraktigheten var fördjupad. Modellera förutsade att högre spänningse-cigarett apparater som parades med kick-koncentration nikotinflytande kunde sända ut mer stor jämnar av den vanebildande vikten än de av en traditionell tobakcigarett, beroende av användarepuffvaraktighet.

”Visade Laboratoriumresultat, att nikotinavkastningar från 15 puffs på encigarett som är omväxlande vid mer än 50 tider över den olika apparaten, villkorar flytande- och användareuppförande,” sade forskninggruppmedlemmen Thomas Eissenberg, Ph.D., direktören av CSTPEN, medlemmen av CancerFörhindrandet och Kontrollerar forskningprogram på Massey och professor i PsykologiAvdelningen på VCU-Högskolan av Humaniora och Vetenskaper.

I en följande klinisk studie som förades på VCU, observerade forskarna också, att erfor e-cigarett användare var mer rimlig att ta längre puffs, än novisanvändare som in resulterar jämnar higher av nikotin som levereras till deras bloodstream.

Enligt Eissenberg indikerar dessa rön att det utan federal reglering på dessa apparatanvändare kunde bli mer hemfallen till nikotin från e-cigarett bruk än från att röka en konventionell brännbar cigarett.

”När använt som påtänkt, en elektronisk cigarett inte bör jordbruksprodukter en nikotinavkastning överstigande det av en brännbar cigarett, har en apparat, som vi redan vet, dödligt vård- verkställer. Om den gör, då är vi i grunden danande per redan vanebildande mer vanebildande drogleveranssystemet det även,”, sade Eissenberg.

Tobakbruk återstår leda orsakar av som kan hindras cancerförekomst i U.S.et, med det allmänna antagandet att e-cigaretter är ”ett säkrare” alternativ som en nikotinleveransmetod. Detta kunde vara riktigt, påstod Eissenberg, så länge som e-cigaretten apparaten och dess flytande inte planläggs i långt som skulle levererar överdrivet jämnar av den vanebildande vikten eller andra farliga kemikalieer till användaren. Emellertid kan begränsningar som dikterar säkrare design, endast uppstå till och med federal reglering, sedan produktbärare inte kan lutas ned för själv-att lägga på sådan reglemente.

Med denna matematiska nya nikotin modellera, forskare som nu ska, är kompetent att förutsäga med ett stort avtal av exakthet, hur mycket nikotin ska levereras till encigarett användare, för en apparat planläggs även. Dessa förutsägelsear som vidare ska, möjliggör forskare gillar Eissenberg, och hans kollegor som informerar federala regulatorer om bevisa-baserade rekommendationer på e-cigarett, planlägger begränsningar som kunde potentiellt undvika en allvarlig allmän hälsakatastrof, så som mer folk vänder till e-cigaretter som en alternativ nikotinleveransmetod.

Detta modellerar också uppsättningar ramen för ett kliniskt försök som har precis öppnat på VCUEN CSTP, såväl som Penns State Tobak Centrerar av Reglerande Vetenskap i Hershey, Pa., som ska utvärderar nya tobakprodukter, inklusive e-cigaretter, på vård- indikatorer och cigaretten som röker uppförande i folk, som röker för närvarande tobakcigaretter, och som intresseras i förminskande deras cigarettbruk.

Källa: Virginia CommonwealthUniversitetar

Advertisement