Van de wanordedeskundigen van de Stemming de vraagdoeltreffendheid van metyraponedrug

Het Bereidende onderzoek door de deskundigen van de stemmingswanorde bij de Universiteit van Newcastle heeft de doeltreffendheid van metyrapone gevraagd, een drug die wordt voorgesteld om depressie te behandelen.

Men erkent goed dat de spanning tot een episode van depressieve ziekte kan leiden en sommige patiënten niveaus van het spanningshormoon, cortisol, in hun lichaam als aanwijzing van het geestelijke gezondheidsvoorschrift hebben verhoogd.

Nu heeft de grootste studie van zijn soort aangetoond dat een drug die productie van spanningshormoon blokkeert niet uit routine in het behandelen van depressie helpt. De bevindingen zijn gepubliceerd in de Psychiatrie van het dagboekLancet.

De studie onderzocht het effect van metyrapone - een drug dat de productie van cortisol blokkeert - in patiënten die niet aan minstens twee conventionele kalmerende drugs hadden geantwoord.

De Bevindingen openbaren dat algemeen gebruikt van anti-cortisol de drugs voor patiënten ondoeltreffend is die niet aan traditionele behandelingen hebben geantwoord en er een behoefte is blijven naar betere behandelingsopties zoeken om de voorwaarde te behandelen.

Dr. Hamish McAllister-Williams, Lezer in Klinische Psychofarmacologie, was één van de lood van de driejarige studie die door Partners van de Gezondheid van Newcastle de Academische aan de spits van werd gestaan van.

Hij zei: „Ons onderzoek heeft aangetoond dat in de bevolking van gedeprimeerde bestudeerde patiënten, metyraphone ontoereikend is en daarom niet uit routine als optie voor behandelings bestand depressie zou moeten worden geadviseerd.

„Wij kunnen niet uitsluiten, echter, dat er sommige patiënten met in het bijzonder hoge niveaus van cortisol zou kunnen zijn die door anti-cortisolbehandeling zouden kunnen worden geholpen - maar dit moet specifiek in een klinische proef worden getest.“

De Depressie is een gemeenschappelijk geestelijk gezondheidsprobleem en de mensen met de voorwaarde kunnen intense bezorgdheid, samen met gevoel ervaren van hopeloosheid en zelf-verafschuwt. Één in 10 mensen zal door depressie in hun leven worden beïnvloed.

De Deskundigen van het Noordelijke Centrum voor de Wanorde van de Stemming bij van de Universiteit en Northumberland van Newcastle het Vertrouwen van de Stichting van NHS, van de Tyne en van de Slijtage werkten met collega's van de Universiteit van Manchester, T-stukken, het Vertrouwen van de Stichting van NHS van de Vallei van Esk en van de Slijtage, het Vertrouwen van de Stichting van NHS van het Vennootschap van het Vertrouwen van de Stichting van NHS van de Zorg van het District van Bradford en van Leeds en van York samen, om het onderzoek uit te voeren.

Een totaal van 165 drukten patiënten in die, door GPs worden behandeld of de psychiaters van plaatsen in Noordelijk Engeland, werden willekeurig toegewezen aan een periode van behandeling met of metyraphone of een placebo (proeftablet) naast hun aan de gang zijnde conventionele kalmeringsmiddelen.

Het doel van de Kalmerende vergroting met metyraphone voor studie van de behandelings de bestand depressie (de ADD Studie) was de doeltreffendheid, de draaglijkheid en de veiligheid van metyraphone als realistische therapeutische optie in dagelijkse klinische praktijk te onderzoeken.

De Onderzoekers op het Noordelijke Centrum voor de Wanorde van de Stemming hebben eerder bij ratten getoond die spanningshormonen kunnen de doeltreffendheid van kalmeringsmiddelen verminderen ophieven. Dit heeft geleid tot een aantal kleine studies gebruikend drugs die het effect van cortisol blokkeren of zijn productie als behandelingen voor depressie remmen. Sommigen hiervan toonden positieve resultaten.

Nochtans, vraagt de ADD studie het gebruik uit routine van dergelijke behandelingen in klinische praktijk. Het stelt ook voor dat de depressie complexer is dan zijnd eenvoudig een gevolg van hoge niveaus van spanningshormoon.

Dr. McAllister-Williams voegde toe: „Terwijl de spanning een rol in de ontwikkeling van depressie in sommige individuen kan goed spelen, werkt het gebruiken van een drug om de potentiële negatieve gevolgen van spanningshormonen in die te verminderen de waarvan depressie niet aan conventionele kalmeringsmiddelen heeft geantwoord niet.

„Onze bevindingen stellen voor dat in mensen die niet aan verscheidene conventionele kalmeringsmiddelen hebben geantwoord en sinds enige tijd, of geantwoord de spanningsspelen minder van een rol in de ontwikkeling van hun depressie of deze gevolgen in tijd.“ vermindert

De onderzoekuitdaging nu is zich te identificeren als de verschillende groepen gedeprimeerde patiënten aan drugs antwoorden zouden die op hun systeem van het spanningshormoon handelen, evenals behandelingen identificeren richtend verschillende systemen binnen de hersenen voor patiënten die niet aan conventionele kalmeringsmiddelen antwoorden.

Partners van de Gezondheid van Newcastle de Academische - wie de ADD Studie uitvoerden - is een samenwerking van het Vertrouwen van de Stichting van NHS van de Universiteit, Northumberland, van de Tyne en van de Slijtage van Newcastle en het Vertrouwen van de Stichting van NHS van de Ziekenhuizen van Newcastle.

Van de Universiteit en Northumberland van Newcastle het Vertrouwen van de Stichting van NHS, van de Tyne en van de Slijtage is samen gekomen om het Noordelijke Centrum voor de Wanorde van de Stemming te vormen (NCMD).

Een zeer belangrijk element van NCMD is een groot Register van het Onderzoek van zowel patiënten als gezonde onderwerpen die bereid om aan onderzoek zijn deel te nemen.

NCMD ontwikkelt een uitvoerige onderwijsportefeuille die op gezondheidszorgberoeps wordt gericht en verstrekt ook opleiding en steunt voor die die hun onderzoekvaardigheden wensen te ontwikkelen of een academische carrière na te streven.

Dr. McAllister-Williams zei: „NCMD zal als nadruk voor de ontwikkeling en de implementatie van snijkanttherapie dienst doen. Ons doel is de zorg van patiënten over het Noorden van Engeland door onderzoek te verbeteren.“

Bron: De Universiteit van Newcastle

Advertisement