Nödvändiga oljor kunde festinflammation av lungen och lever som framkallades av luftförorening

Bestämda ingredienser i nödvändiga oljor som gjordes från växter liksom kryddnejlikor, anise, fennel och ylang-ylang kunde serven, som en naturlig behandling av lungen och lever villkorar orsakadt vid luftförorening. Detta är enligt Miriana Kfoury av den Unité de Chimie Environnementale et Växelverkansuren le Vivant, Université du Littoral Côte d'Opale i Frankrike och den Libanesiska Universitetar i Libanon. Hon är den bly- författare av en studie i Springers förar journal över Miljö- Kemi Märker. Den är första av dess sort att utvärdera värdera av att använda bestämda nödvändiga olje- sammansättningar till festinflammation som orsakas av de fina partiklarna som är typiska av disigt, förorenat lufta, och som är bekant att vara cancerframkallande.

Växter innehåller naturligt olika nödvändiga oljor som göras upp av olika sammansättningar. Några av dessa har funnits för att ha antioxidanten för att värdera och som är också kompetent att slåss inflammation. En grupp av organiska sammansättningar som kallas phenylpropanoids, finnas i de nödvändiga oljorna av några växter och visar löfte som anti-upphetsas vikter för möjlighet. Bland dessa är trans.-anethole (en anstrykning som är del- av anise och fennel), estragole (som finnas i basilika), eugenol (som uppstår i kryddnejlikaknoppolja), och isoeugenol (som innehålls i ylangylang).

Kfoury och henne som kollaboratörer som samlas först, luftar förorening, tar prov att innehålla fina partiklar i Beirut, Libanon. I laboratorium testar, tar prov introducerades därefter till människacellkulturer av bronkiala epithelial celler för det normala (BEAS-2B), och cancer härledde hepatic celler (HepG2). Den fina partikelmaterien fanns för att framkalla inflammation i cellerna - dessa som startades för att avsöndra deupphetsa cytokinesna IL-6 och IL-8 (vikter som avsöndras under infektioner och silkespapperskada). Cytokin jämnar normalt förhöjning, när huvuddelens immunförsvar slåss en specifik infektion.

Därefter de etablerade forskarna, som all trans.-anetholen, estragolen, eugenolen och isoeugenolen så-har kallat cytotoxicity, så det hjälpmedel att de kunde orsaka celldöd på förhållandevis kickkoncentrationer. I denna utvärdering var de kompetent att bestämma det jämnt av cytotoxicity av dessa olje- sammansättningar. Detta var viktigt för att upprätta maximat dos för att vara utvalt i det nästa kliver, namely bedömningen för anti-upphetsa rekvisita. I understödjarundan av testar, introducerades de fyra sammansättningarna till kombinationen av cellen fodrar och luftar föroreningar för att se att huruvida dessa kunde skydda lever och lungceller som är skadada vid den fina partikeln luftar föroreningar. Det fanns att den nödvändiga olje- sammansättningar testade minskningen jämnar av de två typerna av cytokines i tar prov. Jämnar av cytokinen IL-6 minskade upp till 96 procent, och jämnar av cytokinen IL-8 vid 87 procent.

”Ger rönet första bevisar att naturliga nödvändiga olje- delar motverkar det upphetsa verkställer av den som består av partiklar materien, liksom det som innehålls, i förorenat luftar,” något att säga Kfoury.

Källa: Springer

Advertisement