Den Framkallande kicken sätter in halvledar- NMR för karakteriseringen av komplex uppsätta som mål

Dr. Guido PintacudaTHOUGHT LEADERS SERIES...insight from the world’s leading experts

den halvledar- NMR spektroskopin är en teknik som används av forskare för att ge information om värdesak i analysen av fasta material. Den ger unika och specifika inblickar in i strukturera, dynamiken och sorterna för reactivity allra av material.

På Institutet av Analytiska Vetenskaper i Lyon är Frankrike, en grupp av forskare funktionsduglig på väg att göra halvledar- NMR ett rutinmässigt att bearbeta att forskare kan använda för att karakterisera en lång räcka av viktiga system i biologi- och kemiforskning. Halvledar- NMR kan appliceras till ett stort spänner av chemically, och biologically relevant uppsätta som mål som inte kan vara utstuderat genom att använda andra tekniker.

Ultra-Kicken Sätter In Halvledar- NMR för Komplexa Biologiska Molekylar från AZoNetworkVimeo.

I en intervju med NyheternaLäkarundersökning markerade gruppledareDr. Guido Pintacuda, några av metoderna som laget framkallar för att komma med nytt, och mer och mer komplext biomolecular uppsätta som mål inom räckvidden av halvledar- NMR.

I majoriteten av farmaceutisk utveckling och forskning tar prov strukturell inblick in i ges av X-ray crystallography. Sedan tar prov, som inte kan kristalliseras, inte kan gynna från denna inblick, framkallar Pintacuda och laget halvledar- NMR som kan appliceras i stället, för att klassificerar försök och att komma med nytt av molekylar in i farmaceutisk utveckling.

Exempel av uppsätta som mål laget intresseras in inkluderar proteinenheter, nucleic syrliga komplex och, för en tid sedan, membranproteiner. Membranproteiner, som är cellgrindvaktarna, och nödvändigt till cellen fungera, är extremt svåra att karakterisera vid någon annan teknik; de är svåra att kristallisera och ofta mycket svårt att solubilize utan distorsioner.

NMR Spektroskopi Bruker

”Därför, är utvecklingen av en riktig halvledar- NMR teknik avgörande till att studera dessa tar prov korrekt på det atom- jämnt, i den infödda miljön,”, sade Pintacuda.

Pintacuda intresseras bestämt in tar prov att innehålla som är paramagnetic, belägger med metall joner, som är avgörande till catalyzing av viktiga reaktioner i den biologiska och kemiska världen. De elektroniska strukturerar av en belägga med metalljon förbinds intimt till aktivitet och reactivity, förklarade han, och, genom att använda NMR nyckel- biophysical parametrar, kan direkt tas fram som inte är tillgängliga, även om en molekyl kan kristalliseras.

I laboratoriumet har gruppen använt halvledar- NMR på det högsta magnetiskt sätter in för närvarande tillgängligt, som förklarade Pintacuda är livsviktig, därför att känsligheten och upplösning förbinds stramt till magnetiskt sätter in storleksanpassar. Arbetet på denna magnetiska kick sätter in, har laget varit kompetent egentligen att skjuta begränsa av deras att närma sig och att tackla mer komplex och större substrates, än det är möjligheten till på ett lägre sätter in.

NMR Bruker

Pintacuda tror tillgängligheten av högre magnetiskt sätter in ska gör halvledar- NMR en rutinmässig karakteriseringteknik för mer bred klassificerar av molekylar, av stort molekylärt väga eller tillgängligt i mycket inskränkt antal.

Sätta in har ett enormt att få effekt in benämner av komplexiteten av tar prov, som kan analyseras, Vad kan se likt en ökande ändring i magnetiskt, och skulle komma med stort klassificerar av molekylar liksom större membranproteiner, som är nu oåtkomliga till någon annan teknik, inom räckvidden av halvledar- NMR.”,

Dr Guido Pintacuda, Institut av Analytiska Vetenskaper, Lyon, Frankrike.

Arbetet samman med andra i sätta in, forskarna har bana väg för en att närma sig som baseras på fastar mycket, magi-metar snurret, och mycket lilla rotorer, som möjliggör forrotationen av en ta prov, för aldrig tidigare skådat gynnar i upplösning och känslighet. Detta ska är också hjälpsamt, i utvidgning av storleksanpassa av membranproteinerna som kan analyseras av halvledar- NMR.

Membranproteiner redogör för omkring existerande proteiner för 20 till 30% allra, och 50% av strömdrogen uppsätta som mål. Yet strukturerar de sminket mindre än 1% av proteinerna som karakteriseras i ProteinDatabanken, en samling av proteinet, så långt bekant omkring i dag. Därför uppsätta som mål det potentiellt för strukturell och dynamisk karakterisering av dessa viktiga vid halvledar- NMR, är enormt.

Bruker Mikroskop

”Visar det motståndskraftigt av begreppet för dessa molekylar att halvledar- NMR, en förhöjning i magnetiskt sätter in och eventuellt i magi-meta snurret rusar med snabbare sonder som ska gör en stor majoritet av dessa tar prov tillgängligt i fullständigt protonated bildar” sade Pintacuda.

Detta i honom skulle är redan revolutionärt, men det finns klassificerar vidare av molekylar den lieyttersida även räckvidden av dessa senaste utvecklingar, och dessa för kan välla fram slutligen blivet tillgängliga, när nästa generation av magneter blir tillgänglig: ”Ska De därefter drev nästa generation av magneter, av även högre magnetiskt sätter in.”,

Kommentera på historien av NMR, pekar Pintacuda ut hur, efter början, det har alltid finnas samarbete med andra tekniker, med NMR ge specifik och kompletterande information.

Honom funderare som detta bör fortsätta för att vara fallet i framtiden: ”Ser Vi ofta att vår teknik kan också överbrygga olika områden av vetenskap, och att mycket den samma tekniken, att närma sig, utrustning och sakkunskap inte är specifika till biomolecular forskning utan kan appliceras till andra problem i materialvetenskap och kemi.”,