Ny forskning stenlägger långt för att bättre strategier ska diagnostisera och för att klara av kärl- kneginfektioner

En resningprevalence av den kardiovaskulära sjukdomen har frambragt verklig tillväxt i bruket av medicinska implantat, liksom kärl- kneg. Tyvärr har det ökande bruket av inympade apparater medföljts av apparat-mer tillhörande infektioner, allvarliga komplikationer och död. En studie i Amerikanen Förar Journal över av Patologirapporter de skadliga efterverkningarna av infekterade kneg, däribland bildandet av biofilms som kan beskydda bakterier och fungera som en källa av recurrent infektion. Denna nya forskning bör möjliggöra forskare för att framkalla bättre strategier för att diagnostisera och klara av kärl- kneginfektioner.

Aureus Staphylococcus - (aureus för S.) är ett av leda orsakar av infekterade kneg, därför att den klibbar klart till ytbehandla av den inympade apparaten och bildar tjocka biofilmlagrar. Biofilms kan beskydda bakterier från tålmodigns immuna svar eller antibiotiska behandling. Dessa biofilmlagrar är svåra att avkänna, därför att de är ofta utan sällskap vid kliniska tecken,” den noterade bly- utredaren Bettina Löffler, MD, Direktören av Institutet av Medicinsk Microbiology, det Jena UniversitetarSjukhuset (Tyskland). ”För närvarande, finns det några effektiva behandlingstrategier mot dessa infektioner. Biofilms kräver antibiotiska koncentrationer upp till 1000 tider higher, än det normala och dessa koncentrationer inte är clinically görliga. Den är av stor betydelse som förstår den bakomliggande pathogenesisen av biofilmbildande på kärl- kneg för att finna snabba och effektiva behandlingmöjligheter, utan att måste att tillgripa till invasive tillvägagångssätt liksom kirurgisk borttagning.”,

Forskarna framkallade en ny mus modellerar att efterapar nära människan villkorar. Catheteren förläggas inom ett blodkärl (den högra carotid artären), och bakterieräckvidden som catheteren via blod strömmer (bakterier introduceras in i svanåder, sju dagar in efter catheteren sätts). ”Precis som hos människor, med denna modellera bakterierna behöver betaget spänningen av blodflödet, saxspänningen som framkallas av blodflödet och värdsens immunförsvar för att bilda en biofilminfektion på catheteren,” förklarad Dr. Löffler. Genom att upprätta denna roman, modellera i möss som utredare öppnade upp möjligheten för att använda den vast samlingen av genetiskt tillgängliga behandlade möss, som ska låter studien av många olika aspekter av sjukdomen och IDet av bättre och pålitligare behandling- och upptäcktsstrategier för kärl- kneginfektioner.

Intressera finna av studien var att allt aureus för S. anstränger testade bildade biofilms in - vivo, utan hänsyn till huruvida bildade de kickbiofilmen jämnar i cellkultur. Detta som finner, visar att colonization av kärl- kneg in - vivo är infektioner för ett S. för allmänt kännetecken allra aureus och att dessa bakterier är högt lämpliga till deras miljö.

Genom Att Använda HUSDJURET som avbildar, upptäckte utredarna, en kick - jämna av inflammation på platsen av catheteren under kärl- kneginfektioner. HERR avbilda som avslöjs att blodflödeshastighet minskades till och med infektionen för catheteren tack vare och biofilmbildandet.

”Vårt modellera tar alla kliver av pathogenesisen av infekterade implantat in i konto och föreställer nära det kliniska läget,” kommenterad Dr. Löffler. ”Ger Det en fast plattform för mikrobiologiska och immunological experiment som kunde ge avgörande inblickar in i pathogenesisen såväl som diagnosen och behandling av dessa förödande infektioner.”,

Källa: Elsevier Vård- Vetenskaper

Advertisement