Den Skidmore Högskolaforskare upptäcker att vård- gynnar av allsidigt och protein-att stega, låg-kalorin bantar

Forskning av den Skidmore Högskolan övar forskare Paul som Arciero har funnit att ett allsidigt och protein-att stega, låg-kalorin bantar som inkluderar intermittent fasta uppnår inte endast långsiktigt väger förlust, men hjälp frigör också toxins i form av PCBs från den feta diversehandeln för förkroppsliga, förutom förhöjning av vård- och förminskande oxidative spänning för hjärta.

Arcieros rön tillfogar till växa förkroppsligar av bevisar på gynnar av ”protein-stega” den caloric begränsningen (P-CR) bantar, som klipper tillbaka på kalorier och presenterar four-sixmål om dagen, varje av som inkluderar 20 till 25 gram av protein. Deltagare i Arcieros studie också som är förlovad i intermittent fasta.

Hans forskningresultat diskuteras i ”Förhöjning för Polychlorinated Biphenyls för Serum, och Oxidative SpänningsMinskningar med enStega Caloric Begränsning Bantar i Obese Manar, och Kvinnor,”, publiceras som i den senaste upplagan av Landskampen Förar Journal över av Miljö- Forskning och Allmän hälsa (Arciero-Protein-Stega & Toxins).

En professor av vård- och övar vetenskaper på Skidmore, är Arciero också direktören av högskola MänniskaNäring och ÄmnesomsättningLaboratoriumet. Skidmore deltagare, hälsovård bemannar, och andra kollegor som hjälps med P-CR, bantar forskning.

Landskampen Förar Journal över av Miljö- Forskning, och Allmän hälsaartikeln är den tredje publikationen i nya månader som ska anmälas på Arcieros rön på få effekt av P-CR, bantar. Föregående artiklar, däribland den Juli 30 upplagan av Nutrients (Arciero-Protein-Stega & Förkroppsliga Sammansättning) och den Augusti 29 upplagan av Gränser i Physiology (Vård- Arciero-Protein-Stega & Hjärta), markerade förbättringar förkroppsligar in sammansättning och kärl- vård-, respektive.

I varje fall jämförde Arciero först resultaten av P-CR bantar mellan obese manar, och kvinnor efter 12 som veckan väger förlust bantar och jämförde därpå P-CR bantar med de som uppnås av detsunt, bantar över en 52 vecka period. 12 vecka P-CR bantar var lika effektivt på förminskande förkroppsligar väger (>24 pund, 10%), oxidative spänning (25%), och arterial styvhet (12%) och ökande toxinfrigörare (25%) i kvinnor och manar. Efter visade 52na som veckan arrangerar gradvis, P-CR, förbättringar över det traditionella hjärta-sunt bantar, i att underhålla, väger förlust; förminskande artärstyvhet; och frigöra toxins.

”Bantar har detsunt bevisat att vård- gynnar,”, sade Arciero, ”bara det är viktigt att fortsätta för att forska och identifiera extra dietary strategier som kan hjälpa att förbättra individen och allmän hälsa.”,

Ettstridighet svar

Hans rön på toxins kan hjälpa att lugna bekymmer som väger, förlust-som frigör toxins in i blod-kunde ha en negation att verkställa på vård- dieters.

Miljö- föroreningar och andra toxins lagras i fettigt silkespapper. Under väga förlust, besegrar feta avbrott, och toxins urladdas in i bloodstreamen. Forskare har uttryckt bekymmer, att de utsläppt toxinsna kunde förhöjningdieterss oxidative spänning och deras att riskera av allvarlig framkallning villkorar, inklusive söndring för hormon (endocrine) (reproduktiva och fruktsamheta problem), hjärtsjukdomen, cancer, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Arcieros forskning, rön-att P-CR bantar, gör inte förhöjningsjukdommarkörer och, i faktum, kan bistå detoxification, och att förminska oxidative spänning-hjälp förminska de skräck. Dessutom föreslår rönet att de, som inte är överviktiga eller obese kunde också gynna från P-CR bantar.

”Även Om väga blytak för förlust typisk till förbättrat vård-, vet vi det i de, som är som överviktiga, och obese-och, därför, att lagra överdrivna toxins-där är det potentiellt för frigöraren av toxins som får effekt förkroppsliga i negationväg,” Arciero förklarade. ”Önskade Vi till tillfångatagandet frigöraren av de toxins och huvuddels svar.

”Vad vi grundar var att förkroppsliga kompenserade vid ökande antioxidants. Som svar på denna flod av PCBs var förkroppsliga kommande till dess egna försvar som äta as och squelching toxinsna. Vi hade ett sunt väga-förlust ingripande,” Arciero tillfogade.

Mål av de första 12na som veckan arrangerar gradvis, var att bedöma kapaciteten av P-CR bantar för att uppnå lyckat väger definierad, förlust (som 10 procent av start förkroppsligar väger), och denna uppnåddes, med ett medel väger förlust av över 25 dunkar.

Under detta arrangera gradvis, kvinnor konsumerade 1.200 kalorier per dag och manar, 1.500. Av de kom 30 procent från lutar protein, 45 procent från unrefined kolhydrat och 25 procent från sunt fett. En dag i veckan, deltagare följde ett intermittent fastar/rentvår och att bestå av 300 till 450 kalorier från rika växt-mat för antioxidant källor.

Understödja arrangerar gradvis (52 veckor) av forskningen jämförde resultaten av P-CR bantar, och ett traditionellare hjärta-sunt bantar. Alla dieters konsumerade samma numrerar ungefärligt av kalorier: ungefärligt 1.900 för båda grupper. Fastade P-CR dieters/rentvådde endera en gång varje två veckor eller en gång en månad. De på detsunt bantar följde anvisningarna av Programet för MedborgareCholesterolUtbildning som konsumerar 35 procent av kalorier som så är feta och 50 till 60 procent som kolhydrat. Hjärta-Sunda dieters åt 20 till 30 gram per dag av fiber och konsumerade också mer få än 200 milligrams per dag av dietary cholesterol.

På avsluta av perioden för 12 månad bantar resultaten för de två grupperna som markant avvikas, med P-CR, outperforming detsunt bantar för båda som underhåller, väger förlust, förminskande blodkärlstyvhet och avlägsnatoxins.

Forska deltagare som återstod på P-CR bantar återvann omkring 1,5 dunkar av väga som, de hade borttappadt och som fortsatte för att avlägsna toxins. De på detsunt bantar, återvann emellertid 12 dunkar. Mest av den var, fett-och det fett kan troligen ha (beträffande) lagrade toxins.

”Har Vi vetenskapligt bevisa att det är det kvalitets- av ditt bantar att materier,”, sade Arciero. ”Banta Igenom bara, kan vi gynnsamt få effekt den processaa detoxificationen, jämnar förminskar förhöjer den oxidative spänningen för minskning, blodkärlstyvhet och väger förlust. Det är ett viktigt allmän hälsameddelande.”,

Källa: Skidmore Högskola

Advertisement