Forskare undersöker verkställer av preeclampsia riskerar på av framkallning av ROP i för tidiga spädbarn

Mary Elizabeth Hartnett, MD och kollegor på Johnen A. Moran Centrera och Avdelning av Pediatrik på Universitetar av Utah och Barns Sjukhus av Wisconsin, sökte efter a långt för att reta ifrån varandra verkställer av preeclampsia på riskera av framkallande retinopathy av prematurity (ROP), en synasjukdom som fanns i för tidiga spädbarn. Deras resultat och modellera som de framkallade, publicerades Februari 14, 2017, i Vetenskapliga Rapporter.

I ROP växer blodkärl i näthinnan förutom deras det normalautrymme. Detta kan leda till blindness. I tillägg finns det ett starkt anknyter till för tidig födelse--mer för tidig spädbarn, mer rimlig är spädbarn att framkalla ROP, och, strängare kan ROPEN vara. Föregående forskning har också funnit en anslutning mellan för tidig födelse och preeclampsia. Sammanlänkningen mellan för tidig födelse och ROP och mellan för tidig födelse och preeclampsia, gör det svårt att reta ifrån varandra verkställa av preeclampsia riskerar på för ROP.

Preeclampsia är ett kickblodtryck villkorar i gravid kvinna som kan leda till minskat blodflöde till placentaen. Hence både preeclampsia och ROP anknytas till för tidig födelse, och rapporter i litteraturen indikerar att endera ökande riskera eller påtagligt skyddande verkställer av preeclampsia på ROP. Därför frågade forskare vad anslutningen mellan preeclampsia och ROP skulle är i frånvaroen av för tidig födelse.

I denna rapport ge första erfarenh förminskande forskare flöde till placentaen i något av det gravid tjaller för att skapa en villkora som kallas uteroplacental brist (UPI), som är närvarande i maternal preeclampsia. Annat gravid tjaller, kontrollerar, genomgick ett hycklatillvägagångssätt som inte orsakade UPI. UPI i fostra tjaller orsakade avkommorna för att ha fattig tillväxt. All gravid tjaller levererat full-benämner pups. Pups som är födda till fostra, tjaller med UPI, och de som är födda till, kontrollerar var utsatta till variabelsyre som simulerar ett för tidigt spädbarn på, riskerar för ROP.

Forskare som sågs därefter för att se, om det inskränkt blodflödet som orsakas av preeclampsia och ändringar i syre, jämnar, hade några att verkställa på väger affärsvinst eller utveckling av onormal retinal blodkärltillväxt.

De förutsåg att de födda pupsna att fostra tjaller med skulle UPI har strängare retinopathy. Emellertid grundar de motsatsen--dessa pups hade mindre sträng retinopathy och mer retinal kärl- utveckling för det normala, än födda pups att kontrollera fostrar tjaller och förlade in i varierande syre jämnar. Pupsna med mindre sträng retinopathy nådde också det samma beloppet av väger jämfört för att kontrollera pups i variabelsyre. Därför stunder som de förväntade att se exempel av retinopathy som var representativa av strängare ROP, fann forskare att kombinationen av preeclampsia och syreväxlingar förminskade faktiskt särdrag av ROP i näthinnan.

Sedd huruvida tillväxt för Forskare dela upp i faktorer också nödvändigt för näthinneutveckling kom från fostra eller, om de producerades av pupsna. Tillväxt dela upp i faktorer jämnar var samma i preeclampsia och kontrollerar kvinnligt tjaller och arrangera i rak linje inte med jämnar i pups. Men pupsna från preeclampsiaen fostrar producerade mer stor belopp av bestämd tillväxt dela upp i faktorer, bestämt erythropoietinen.

Dessa rön stöttar idén, att de pups, som är starka nog att fortleva framkallad preeclampsia kan vara stressade nog att framkalla tillväxt dela upp i faktorer nödvändigt till utveckling för blodkärlet för förhöjningdet normala retinal och förminskar ROP-stränghet.

”Modellerar Detta Bort tar för tidig födelse--vilket anknytas högt till preeclampsia in, fostrar och till ROP i för tidiga spädbarn--från likställanden och låter oss se verkställa av preeclampsia på ROP,” Hartnett förklarade. ”Är få effekt faktiskt att syreväxlingarna i tillväxt-skyddsområdet pupsna som fortlever bly- till en tillväxtfördel och en förminskande retinopathy.

mer Ytterligare forskning är nödvändig att bestämma, om tillväxt dela upp i faktorer överfört från fostra till fosteraffekten som retinal utveckling modellerar in utan framkallad preeclampsia, och att identifiera jämnar av cirkulerande tillväxt dela upp i faktorer i för tidiga spädbarn för att raffinera ROP-behandling.

Källa: Universitetar av Utah Vård- Vetenskaper

Advertisement