Badacze rozwijają ultrasensitive metodę wykrywać proteinę wymagającą w autoimmune chorobach

Badacze w Francja rozwijali nową metodę która pozwoli lekarki wykrywać minutowe kwoty proteinowy nazwany interferon wewnątrz - cierpliwe próbki. Technika która opisuje w nauce "interferon proteina "wykrycie", "wyjawia," pomaga publikującej Kwiecień 18 w czasopiśmie Eksperymentalna medycyna traktowanie mnogie autoimmune choroby wliczając systemowego lupus erythematosus (SLE) i dermatomyositis i diagnozę. "dyferencjalnych poziomy i komórkowych źródła w chorobie"

Interferon proteiny są rodziną komórek sygnalizacyjne molekuły które bawić się kluczowego rola w system odpornościowy przeciwwirusowych obronach. Ale nieodpowiednia aktywacja interferon sygnalizować może powodować system odpornościowego atakować zdrowe tkanki w ciele, prowadzi różnorodność autoimmune choroby. Podwyższony interferon sygnalizować łączy powikłani autoimmune nieład tak jak SLE, dermatomyositis i cukrzyce mellitus, na przykład. Mutacje w indywidualnych genach mogą aktywować interferon sygnalizuje powodować klasę autoimmune choroby znać jako typ i Ja interferonopathies.

Diagnozować te choroby i rozumieć rola interferon proteiny w ich patologii utrudnialiśmy niezdolnością bezpośrednio mierzyć poziomy wewnątrz klinicyści te protein - cierpliwe próbki. To jest w dużym stopniu ponieważ interferon proteiny są tylko teraźniejsze w malutkich kwotach. Są niezwykle możnymi molekułami, jakkolwiek mieć dramatycznych skutki na systemu odpornościowym mogą, w ten sposób nawet małe zmiany w interferon poziomach.

Drużyna badacze prowadzący Darragh Duffy od pasteur institute i Yanick wrona od Institut Wyobrażamy sobie w Paryż rozwijaliśmy ultrasensitive metodę wykrywać minutowe kwoty interferon w ludzkiej krwi lub cerebrospinal fluidzie. Metoda opiera się na technologii dzwoniącej molekuła szyk cyfrowy ELISA który może utożsamiać jednostki przylepiać etykietkę proteiny. Używać koligaci interferon niweczniki odizolowywających od pacjentów z syndromem dzwoniącym APECED badacze byli sprawnie wykrywać interferon przy attomolar koncentracjami, odpowiednik quadrillionths gram na mililitr próbka właśnie. To jest 5.000 czasów dla wykrywać te proteiny wyczulony niż istniejące metody.

Badacze byli sprawnie mierzyć interferon poziomy w krwi zdrowy, SLE, dermatomyositis i typ, Ja interferonopathy pacjenci. Jak oczekiwać, poziomy wynosili w wszystko autoimmune próbki; w SLE pacjentach, wysocy interferon poziomy korelowali z narosłą dotkliwością choroba. Zespół badaniowy także wykrywał podwyższonych interferon poziomy w cerebrospinal fluidzie pacjenci infekujący z wirusowym meningitis.

Interferon poziomy byli szczególnie wysocy w pacjentach z typ Ja interferonopathies. Wyodrębnianie indywidualnymi typ komórki krwi zespół badaniowy odkrywał że mutacje w genie dzwoniącym STING przyczyna wynosili produkcję interferon w monocytach i plasmacytoid dendrytowych komórkach. Te komórki no wpływali w pacjentach z SLE, dermatomyositis lub innym typ, Ja interferonopathies, jakkolwiek, sugeruje że źródło interferon może zmieniać w zależności od autoimmune choroby.

Ultrasensitive wykrycie interferon proteina w ludzkim materiale może zapewniać nowatorskich wgląd w powoduje drogi przemian" autor ", wyjaśnia seniora Duffy. Ja także pozwoli bezpośredniego pomiar interferon proteina jako choroby biomarker dla cierpliwego nawarstwiania dla monitorować skuteczność traktowania tak jak antiinterferon sygnalizacyjne terapie które obecnie one badają. "i"

Badacze opisują ich nową detekcyjną metodę w nowiusieńkim artykułu formacie w czasopiśmie Eksperymentalna medycyna, Techniczni postępy. Te początkowi badawczy studia donoszą nowatorską technikę która posuwa się naprzód przedklinicznego lub klinicznego badanie. Autory potwierdzają nową technikę i demonstrują swój przewagę nad istnieć podejścia.

Źródło: http://rupress.org/

Advertisement