Studie: Bilda period som är effektiv på förminskande nödläge i prostatacancertålmodig och kvinnliga partners

I en ny studie, en bilda period som hjälps för att lätta nödläge lika i båda tålmodig med prostatacancer och deras partners.

Närvaroen av en partner på perioden påverkade inte tålmodig pre- eller posta-perioden nödläge eller framgången av 
 perioden på att lätta nödläge. Också hade sociodemographic 
 och kliniska kännetecken lite att verkställa på nödläge
 jämnar.

För studien deltog i 71 tålmodig och 48 partners en period, som g information på prostatacancerbiologi och behandlingar, såväl som tillfället för att konsultera med en urolog och en utstrålningsoncologist samtidigt.

”Var Vår utbildningsperiod lyckad på förminskande pre-behandling nödläge bland manar med prostatacancer. Mer än det, emellertid, grundar vi, att perioden var lika effektiv för partners,” sade Dr. Lindsay Hedden, leder författare av BJU-Landskampstudien. ”Är Detta kritiskt, därför att partners erfar vanligt jämnar higher av nödläge och ångest än manarna med prostatacancer sig själv. Vår forskning understryker faktumet som understöd omsorg servar bör uppsätta som mål inte endast till tålmodig, men till deras partners som väl.”, Dr. Hedden noterade också att, därför att tålmodigs vård- status anknytas till det av deras partners, att inte delta i till partners behov kan vara skadligt till tålmodig på sikt.

Källa: http://newsroom.wiley.com/press-release/bju-international/educational-session-helps-alleviate-distress-prostate-cancer-patient

Advertisement