Forskning ger ny inblick in i biologi av för tidig födelse

Forskning som ut bärs av Universitetar av Kent med, manipulerar på den neonatala enheten på det William Harvey Sjukhuset, och den Brunel Universitetar har git mer ytterligare inblick in i biologin av för tidig födelse, med rön som kan ha implikationer för för tidig behandling behandla som ett barn.

Resultaten av forskningen publiceras nu i en artikel berättigad Preterm spädbarn har markant längre telomeres än deras att benämna födda motstycken i PLOS En.

Laget från Skola av Biosciences ledde vid uppsättning för den ProfessorDarren Gripen ut för att söka efter en genetisk markör som kan identifierar ”på riskerar” barntidig sort i liv, så att de kunde gå ombord på övervakning och behandling på ett tidigare tillfälle.

Fokusera på telomeresna - locken på avsluta av kromosomerna, som degraderar, som folket åldras, jämförde de längden av telomeres i för tidigt behandla som ett barn jämfört behandla som ett barn fött på den förväntade tiden.

Tre grupper av spädbarn var utstuderade:

1,25 behandla som ett barn vem var födda förtidigt (men prövades på tiden som de bör ha varit födda),

för tidiga 2,22 behandla som ett barn tagit prov på födelse

3,31 behandla som ett barn (tagit prov på födelse) fött på den förväntade tiden.

Förväntan var att den första skulle gruppen, verkar genetiskt mer ”åldrig” har dvs. kortare telomeres än andra. Rönet var något av en överrrakning däri, även om det fanns något bevisar av telomeres som förkortning i det för tidigt behandla som ett barn med tiden, det var normalt födda som hade de kortaste telomeresna allra.

Dessa resultat föreslår att annat, som yet undiscovered, dela upp i faktorer kan påverkantelomerelängden i för tidiga spädbarn och lönelyfter den fängslande idén, som telomereförkortning klassar kan påverkas av graden av prematurity av behandla som ett barn.

I någon händelse kan ID av genetiska skillnader mellan för tidiga och benämna-födda spädbarn identifiera de på mest riskerar och hence på mer stor behov av behandling att mildra problem som kunde uppstå mer sistnämnd i liv.

Det finns väletablerade problem som är tillhörande med inklusive respiratoriskt för för tidig födelse, att lära och utvecklings- oordningar, såväl som den för en tid sedan upptäckta inklusive högt blodtrycken för problem, insulinmotstånd, och förändrat förkroppsligar fet fördelning. Dessa mer sistnämnda problem kan föreslå att tidig sort som åldras i för tidigt behandla som ett barn.

Studier föreslår att dessa kan framhärda in i vuxet liv som efterapar i grunden tidig sort som åldras och poserar också ett viktigt allmän hälsabekymmer.

Källa: Universitetar av Kent