Studiesyftet att förbättra förstår att potentiellt vård- gynnar av röda hallon

Det Initiala rönet från flera studier - den inklusive både människan betvingar och djur - på det potentiella vård- gynnar av röda hallon framlades tidigare detta år på den 2017 Experimentella Biologikonferensen i Chicago. Deltagare i kortfristiga människaförsök erfor en förbättring i glukos kontrollerar och ökade satiety, stund som mer långtidsdjura försök avslöjde att lova verkställer på gutmicrobiotaen efter rött hallonintag. Observationerna från djur och studier g in vitro inblickar som stöttar framtida hypoteser för röd hallonforskning som undersöker potentiellt välgörande, verkställer på banor släkta till förminskande inflammation, fetma och typ - 2 sockersjuka riskerar.

”Är Vi den upphetsada härom nya kastbyn av studier, som bygganden på föregående publicerad forskning siktade att förbättra förstår att det potentiella vård- gynnar av röda hallon,”, sade Tom Krugman, Verkställande direktör av Medborgare Bearbetade HallonRådet (NPRC). ”Begås Vårt Råd till att leverera den högsta kvalitets- näringen och den vård- vetenskapen som konsumenter kan använda för att göra informerade val, när de siktar för ett sunt, bantar.”,

Fördriva extra forskning, bestämt hos människor, garanteras, bevisar förberedande åtgärd från dessa studier föreslår att handlingarna av nödvändiga nutrients, fiber och polyphenolic phytochemicals som finnas i röda hallon kan leka en roll i understödja nyckel- metabolic fungerar, inklusive anti-upphetsa, anti-oxidative och metabolic stabiliserande aktivitet. Fördriva denna dyka upp forskning är lova och bidrar till den total- överenskommelsen av det vård- gynnar av röda hallon, avslutningar kan inte dras på denna tid.

BlodSocker Kontrollerar

I detta människaförsök såg utredare från Centrera för NäringForskning på det Illinois Institutet av Teknologi två studiegrupper: obese individer med nedsatt fastaglukos och hyperinsulinemiaen (PreDM) och sunt väger individer med normo-glycemia och insulinemia. Deltagare erfor en viktig förminskning i postprandial glukos, när 2 kuper (250g) av röda hallon konsumerades med mål som jämförs till inga hallon. Fälla ned för glukos medföljdes med mindre insulin som föreslår förbättrad insulinkänslighet i individer med pre-sockersjuka och insulinmotstånd.

Xiao, D. Huang, Y. Parkera, E. Edirisinghe, I. och Burton-Borgare, B. Röd Hallon och InsulinHandling: Överenskommelse Rollen av Röd HallonFörbrukning på Postprandial Metabolic Index. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 973,9 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/PostprandialMetabolicIndices

Satiety

I ett sekundärt mål av blodsockret kontrollera studien, fann forskare som betvingar i den PreDM gruppen, som anmälde det högsta jämnt av hunger på grundlinjen erfaren mer stor satiety, efter kontrolleramålet jämförde till hallon som innehåller mål (p<0.05). I kontrast väger det sunt deltagare erfor markant mer stor hungerdämpning och önskade att äta mindre, efter en frukost som innehåller 2, har kupit (250g) av röda hallon som jämförs till kalori-matchad, har kontrollerat mål utan hallon. Därför Att denna studie begränsades till tre mål, är mer ytterligare forskning nödvändig att bestämma dela upp i faktorer att påverkade resultat.

Huang, L. Xiao, D. Parkera, E. Edirisinghe, I. och Burton-Borgare, B. Verkställa av det Röda Hallon på Satiety. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 794,8 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/RaspberriesSatiety

Vård- Gut

I åtta-vecka en pilot- studie undersökte forskare från Institutet för MatSäkerhet och Vård- från det Illinois Institutet av Teknologi få effekt av förbrukning av den röda den hallonpurén eller fructo-oligosacchariden på gutmicrobiotaen och den följande bioavailabilityen av röda hallonpolyphenols i sunda volontärer. Förbrukning av den röda hallonpurén och fructoen-oligiosaccharide för 4 veckor resulterade i minskade Firmicutes och ökade Bacteroidetes, som uttalades mer efter rött hallonintag. Dessutom kallade en typ av bakterier Akkermansia som har varit tillhörande med metabolic vård- ökades under rött hallonintag endast. Dessa förberedande åtgärdresultat är lovas. mer Ytterligare forskning är nödvändig att stötta hypotesen som förbrukningen av hallonpuré kan ändra sammansättningen av gutmicrobiotaen.

Zhang, X. Sandhu, A. Schill, K. Edirisinghe, I. och Burton-Borgare, B. Reciprocal Växelverkan mellan Röda HallonPolyphenols och GutMicrobiome Sammansättning: Förberedande åtgärdRön. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 965,29 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/GutMicrobiomeComposition

Dr. Giuliana Noratto och kollegor av Avdelningen av Mat och NäringVetenskap på den utstuderade Texas A&M Universitetar, om den dietary supplementationen med röda hallon kunde modulera den fecal microbiotaen av obese möss med sockersjuka och dyslipidemia. I denna djura studie var hallonsupplementationen tillhörande med higher jämnar av Lachnospiraceae - en familj av bakterier, som kan tömmas ut under sjukdomar av det inälvs- området, liksom upphetsa tarmsjukdom. Dessa rön ger en bas för att formulera hypoteser för att föra extra studier, bestämt i människaförsök.

Noratto, G. Garcia-Mazcorro, J. Tugga, B. och Mertens-Talcott, S. Dietary Supplementation med Hel Frukt för Hallon Ändrar SläktingÖverflödet av Fecal Mikrobiella Gemenskaper i Obese Diabetiska Möss (db/db). FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 965,19 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/MicrobialCommunities

typ - 2 Sockersjuka

I en djur studie matade möss det 5% frystorkade hallon för 12 veckor som visades tecken av förbättrat insulinmotstånd, och förminskande inflammation i skeletal muskelstunder som konsumerar ettfett, bantar. Dessa data bestyrker en kortfristig studie hos människor som anmälas av Xiao och kollegor på samma som hos människor möter understödja mer ytterligare arbete för att ge extra inblick in i dessa rön.

Minut Du, Tiande Zou, Bo Wang, Xingwei Liang och Mei-Jun Zhu. Hallonintag förminskar skeletal muskellipidackumulation och förbättrar insulinkänslighet i möss som matas kick - fett bantar. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 972,19 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/MuscleLipidAccumulation

Ett forskninglag från det utstuderade Michiganuniversitetet den potentiella biologically aktivrekvisitan av röda hallon med prövar in vitro den inklusive antioxidanten och anti-upphetsas kapacitetar. Uppföljande forskning undersökte det potentiella förhållandet mellan matning av det frystorkade hela hallon pudrar, och cardiometabolic riskera i benägen fetma tjaller. Röda hallon fanns till upregulate uttryckt av specifika hjärt--skyddande molekylära proteiner (myocardial adiponectin, dess receptor 2 och apolipoprotein E). Rats matade den röda erfor förändrade nicotinamidephosphoribosyltransferasen mRNA för hallon också, fungerar ett protein som är tillhörande med multipel, villkorar in släkt till fetma och typ - 2 sockersjuka. Mer forskning är nödvändig att bestämma, om sammansättningar i röda hallon leker en roll i cardiometabolic banor för människa.

Kirakosyan A. Seymour, EM. Gutierrez, E. och Bolling, S. Anslutning av Dietary Intag av Röda HallonFrukter med Riskerar av Typ - 2 Mellitus Sockersjuka. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 973,4 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/RiskofType2Diabetes

Inflammation

I en mus modellera, fanns den röda hallonsupplementationen av 5% som torr matning väger, för att dämpa inflammation, och att göra epitel lättare reparera jämfört till möss med framkallade koliter (inflammation av kolonet), och matat en standard chow banta. Dessa observationer är inte slutliga, och mer ytterligare forskning är nödvändig att bestämma, om den röda hallonsupplementationen stöttar epithelial fungerar hos människor.

Bibi S. Du, M. Kang, Y. Sun, X. Xue, Y. Soussa Moraes, LF. och Zhu, det M. Dietary Röd Hallon Förhöjer Inälvs- Epitel Reparerar i Kronisk Kolit. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 972,19 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/IntestinalEptheliumRepair

Anthocyanin Profilerar av Bearbetade Hallon

Anthocyanin profilerar bland den bearbetade allmänningen bildar av fryste hallon (, fruktsaftkoncentrat, kärnad ur puré och seedless puré) på U.S.et marknadsför utforskades. Thirty-four tar prov - både inhemskt och importerat - granskades. Individ Sju som anthocyanins identifierades i, tar prov. Stundanthocyanin profilerar omväxlande litet, tillfredsställer omväxlande betydligt. Detta kan reflektera skillnader i variationer, beskärningar som bearbetar metoder bland annat inflytelserikt, dela upp i faktorer.

Wu X. Sun, J. Ahuja, J. Haytowitz, DB. Burton-Borgare B. Chen, P. Pehrsson, PR. Anthocyanin profilerar och tillfredsställer i bearbetade hallon på U.S.et marknadsför. FASEBNA Förar Journal över, April 2017, Tillägg 454,6 för Nr. 1 för Vol. 31. http://bit.ly/AnthocyaninProfiles

Källa: http://www.wildhive.com/

Advertisement