De informatie van de Toespraak afleidend die wordt gevonden om te zijn voor oudere bestuurders

„Controlerende systemen--als het navigatiesysteem in een auto--door stem is zeer geschikt. Nochtans, moet men de kwestie van het best stellen hoe om stemcontroles te ontwerpen. Vooral wanneer wij twee taken gelijktijdig behandelen, speelt de cognitieve controle een beslissende rol,“ zegt Vera Demberg, professor van computerwetenschap en computertaalkunde bij de Universiteit van Saarland. Onder wetenschappers, de „cognitieve controle“ duidt de capaciteit van een persoon aan om informatieverwerking en gedrag van ogenblik aan ogenblik aan de respectieve situatie aan te passen.

„Voor het drijven, moeten wij daarom onderzoeken wat de verschillende taken zijn, en hoe de stemcontrole moet worden ontworpen zo zo om het risico van ongevallen, zelfs voor oudere bestuurders niet te verhogen,“ verklaart Vera Demberg. In het kader van het SamenwerkingsOnderzoekscentrum SFB 1102 de „Dichtheid van de Informatie en het Taalkundige Coderen,“ de computerwetenschapper, samen met Jutta Kray, een psychologieprofessor bij de Universiteit van Saarland, evenals Katja Häuser, bestudeerde hoe de oudsten aan ingewikkelde taalbevelen terwijl het drijven reageren. De „taal van de Machine is niet helemaal het zelfde als menselijke taal. De Formuleringen en de syntactische structuren die voor het systeem gemakkelijk zijn kunnen voor mensen moeilijk zijn,“ zegt Demberg.

Om dit te testen, werkten de onderzoekers met zinnen die eerst vertrouwd schenen, maar namen anderzijds een verrassende draai. De deelnemers werden gegeven deze evenals eenvoudige verklaringen, gespeeld door sprekers, en moesten toen met ja of geen reactie signaleren of de zin taalkundig correct was en steek hield. Tezelfdertijd moesten zij langs een straat in een drijfsimulator drijven. Hier werden zij getoond twee verticale, gekleurde bars, één waarvan door de computer werd gecontroleerd. De taak was de tweede bar te controleren die het stuurwiel met behulp van, dusdanig dat de afstand tussen twee zo klein mogelijk bleef.

De testgroep bestond uit 36 oudsten, de helft wie, met een gemiddelde leeftijd van 72 vrouwelijk was. De controlegroep bestond uit 34 mensen met een gemiddelde leeftijd van 23. In een wetenschappelijk artikel besluiten de auteurs: „Terwijl de jongere deelnemers stabiel gedrag met zowel eenvoudige als complexere verklaringen toonden, de oudsten hun volledige aandacht leidden aan het oplossen van de taalkundige inconsistentie en veronachtzaamden de controle van het voertuig.“ Dit effect was bijzonder duidelijk voor oudsten met lage cognitieve controle. Bij de Internationale Show van de Motor (IAA) in Frankfurt, zoeken de wetenschappers nu de industriepartners om van deze resultaten in de overeenkomstige systemen gebruik te maken, om ingewikkelde formuleringen in stem-gecontroleerde systemen te vermijden. Vera Demberg wijst ook erop dat deze bevindingen niet alleen belangrijk voor het drijven zijn. „Wij moeten ook hen nemen wanneer het ontwikkelen van systemen die oudsten met huishoudentaken moeten helpen,“ verklaren in overweging de Universitaire professor van Saarland.

Zij zullen hun resultaten bij de Internationale Show van de Motor (IAA) in Frankfurt-am-Main van de veertiende aan 24 van September voorstellen (bij de tribune van Saarland, Zaal 4.0, Tribune A26).

Bron: http://www.uni-saarland.de/

Advertisement