Brottsliga lagbrytare med genetiska mentala oordningar tilldelade mer klander, mer harsher bestraffning

Populär litteratur, brotts- dramer och nya försök som dominerar massmedia, antyder att försvaradvokater som beskriver deras beställare, som offer kan ha bättre resultat. Tron är att jurymedlemmar tilldelar mindre klander till svaranden som dem känselförnimmelsen har förorättats. Ny forskning från Universitetar av Missouri har visat att lagbrytare med genetiska mentala oordningar, som görar mottaglig dem till brottsligt uppförande bedömas än mentalt oordnade lagbrytare vars brottsliga uppförande kan ha orsakats av miljö- dela upp i faktorer negativare, liksom barndommissbruk. Dessutom bedömas lagbrytare med genetiska mentala oordningar precis så negativt som lagbrytare vars mentala oordning ges ingen förklaring.

”Är Vi van vid tänkande som, om folket, som begår, brottslingen agerar lider från en mental oordning, då, som bör tas in i konto, när du tilldelar klander och bestraffningen för deras brott,”, sade Philip Robbins, en förbunden professor av filosofi i MU-Högskolan av Konster och Vetenskap. ”I vår studie, önskade vi att bestämma, om den betydde därför och hur svaranden fick de mentala oordningar, och hur den styrkaaffekt samhället tilldelar långt klander och bestraffning, när ett brott begås.”,

Robbins och Paul Litton, en professor i MUEN Skolar av Lag, testat deras hypotes och undersökt dess implikationer för filosofi, psykologi och lagen. Robbins och Litton förade två granskningar med 600 deltagare; resultaten bekräftade att, om orsaka av en mental oordning var genetisk, studiedeltagare ansade för att tilldela mer klander och den mer harsher bestraffningen för brott jämförde till fall som lagbrytaren hade i en mental oordning, som inte var genetisk i beskärning.

Robbins och Litton som förväntas också för att finna att skulle olika miljö- förklaringar elicit olika domar från de som granskas. Till exempel förutsade de att förmildrande omständighet skulle är mer stor för någon som framkallade ett mentalt barndommissbruk för oordning som tack vare jämfördes till någon, vars mentala oordning resulterade renodlat vid olycka, liksom att falla av en cykel.

”Var Vår teori att folket, som har avsiktligt harmed av caregivers ses, som mer offer-något liknande än folk, som har lidit olyckor,”, sade Robbins. ”Om så, bör avsiktlig skada vara tillhörande med mindre moralisk dom för negation än non-avsiktlig skada. Emellertid grundar vi, att skadan var huruvida avsiktlig eller tillfällig, det påverkade inte domar av klander eller bestraffningen.”,

Robbins som något att säga främjar ska forskning, krävs att bestämma därför det inte finns någon skillnad mellan avsiktligt och oavsiktligt orsakar av skada. Emellertid tillfogar deras studie till empirisk forskning för att försvaradvokater ska betrakta, när konstruera deras fall för ett mer skonsam, dömer. Rönet föreslår, att framlägga bevisa av strängt barndommissbruk som lidas av den ska svarandet är effektivare, än förklara brott i genetiskt benämner.

”Är Det förvåna en lite, som genetiska förklaringar har inget mildra verkställa,” Robbins sade. ”Är Vi funderare resonera det med en genetiskt orsakad mental oordning, där är ingen pre-existerande person som har harmed, så lagbrytaren ses inte som ett offer. I de miljö- fallen ses lagbrytaren som ett offer. Det är vad gör skillnaden.”,

Källa: http://munews.missouri.edu/news-releases/2017/1011-criminal-offenders-with-genetic-mental-disorders-judged-more-negatively-mu-study-finds/

Advertisement