Existerande droger kunde hjälpa tålmodig med sällsyntt bilda av bencancer

Tålmodig med en sällsynt bencancer av skallen och ryggen - chordoma - kunde hjälpas av existerande droger, föreslår forskare från det Wellcome FörtroendeSanger Institutet, Institutet för UniversitetarHögskolaLondon Cancer och Förtroendet för Sjukhus NHS för Kunglig Medborgare det Ortopediska. I den största genomicsstudien av chordomaen hitintills som i dag publiceras (12th Oktober) i NaturKommunikationer, visar forskare att en grupp av chordomatålmodig har mutationar i gener, som är uppsätta som mål av existerande droger som är bekant som PI3K-inhibitors.

Forskare föreslår ett kliniskt försök av PI3K-inhibitors för denna särskilda grupp av chordomatålmodig, som kunde gynna från existerande behandlingar.

Chordoma är ett sällsyntt bildar av bencancer som slår åldrar och affekter 1 för individer allra i varje 800.000 folk i UKEN. Chordomas långsam-växer, yet aggressivt och liv-att hota tumors, som bildar i det vertebral, förkroppsligar av ryggen, sacrumen och baserar av skallen. Den cancerous tumoren är ansedd att framkalla från det ihärdiga foster- silkespappret som är bekant som det notochord.

Som de gäller kritiskt strukturerar liksom brainstemen, ryggmärgen, och de viktiga nerverna och artärerna, är chordomas svåra till fest. Kirurgi och utstrålning är det enda effektivt bildar för närvarande av behandling.

För den första tiden har forskare använt hel genomordnande i viss följd för att nå en bättre överenskommelse av den bakomliggande chordomaen för biologi. Resultaten avslöjer lovas nya behandlingalternativ för en cancer med en fattig prognos.

Utstuderade de fann chordomatumorsna för laget från 104 tålmodig och, att 16 procent av tumoren tar prov, hade genetiska ändringar eller mutationar, i PI3K-signalerandegener. Dessa gener är uppsätta som mål av existerande droger som är bekant som PI3K-inhibitors, som är van vid fest många cancer, inklusive bröstcancer, lungcancer och lymfkörtelcancer, men inte har ännu varit ansedda för chordoma.

Den brachyury genen eller T, har varit bekant för att någon tid ska leka en roll i chordoma, men för den första tiden verkar laget använda genomic ordnande i viss följd att visa, som endast en som är extra, kopierar av T-genen, för att köra dessa tumors. Laget upptäckte också en ny cancergen, som är specifik till chordomaen som var bekant som LYST, som inte har funnits i någon annan cancer. Detta finna garanterar framtida forskning.

Dr Sam Behjati, fogar ihop den första författare från det Wellcome FörtroendeSanger Institutet, sade: ”, Genom att ordna tumors'nas DNA, får vi ett mycket mer klar beskådar av de genetiska ändringarna som kör chordoma. Vi har visat att en särskild grupp av chordomatålmodig kunde behandlas med PI3K-inhibitors som baserades på deras mutationar. Skulle Detta har missas hade oss inte gjord genomic ordnande i viss följd av deras tumors.”,

Josh Sommer, en överlevande av chordomaen och Verkställande direktör av det Chordoma Fundamentet, USA, sade: ”Föreställer Dessa rön en ha som huvudämne kliver framåtriktat i överenskommelse som det bakomliggande orsakar av chordoma och ger hopp som bättre behandlingar kan snart vara tillgängliga för några tålmodig.”,

Professorn Adrienne Flanagan, gemensam bly- författare från London för Högskolan för Förtroende och för Universitetar för Sjukhus NHS för Kunglig Medborgare den Ortopediska Cancern Instiftar, sade: ”Ger Denna studie en resurs för chordomaforskning för år till kommet. I framtiden som vi hoppas för att uppsätta som mål chordoma från tre, metar: trialing PI3K-inhibitors i chordoma; framkalla ett terapeutiskt att närma sig till att koppla av extrahjälpen kopierar av T-genen och att studera fungera av LYST som en cancergen och dess roll i utvecklingen av chordomaen”.

Källa: http://www.sanger.ac.uk/news/view/new-drug-hope-patients-rare-bone-cancer

Advertisement