Studien visar Sunda Dagar som giltig metod för att utvärdera den vård- total- befolkningen

Humana Inc. meddelade i dag resultat från en studie, som grundar ett förhållande mellan tålmodig-anmäld vård--släkt livskvalitet, (HRQoL) och multipelmål mäter av vård- i gammalare Medicare Fördelstålmodig med kroniskt villkorar.

Studien publicerades i Amerikanen Förar Journal över av Managed Omsorg, och co-varat upphovsman till av forskare från Humana, Robert Centrerar det Wood Johnson Fundamentet, och för Sjukdom Kontrollerar och Förhindrandet (CDC). Rönet understryker giltigheten av att använda Sunda Dagdata för att komplettera traditionellt vård- mäter, i att bedöma vård- status i denna befolkning och, för att utvärdera den vård- total- befolkningen.

Studien grundar att tålmodig med kronisk sex villkorar (den koronara artärsjukdomen, den kroniska obstructive pulmonary sjukdomen (COPD), högt blodtryck, sockersjuka, congestive hjärtafel och fördjupningen) erfor ett mer stor numrerar av fysiskt och mentalt sjukliga dagar än befolkninggenomsnittet. Emellertid synar de, som var eftergivena med bestämt kvalitets- mäter släkt till deras kroniskt villkorar, liksom diabetiker examen eller läkarbehandlingadherence som anmälas mer få sjukliga dagar. Tålmodig, som anmälde mer sjuklig dagar, hade högre sjukvårdutilization (manipulera besök och inläggning på sjukhus).

Forskarna använde granskningen instrumenterar Sunda Dagar för att utvärdera HRQoL, mäter en CDC, som bedömer den sammanlagda bördan av sjukdomen i en befolkning, den inklusive läkarundersökningen som är emotionell, och mental hälsa och socialt fungera. Sunt Dagbruk fyra ifrågasätter för att bedöma hur individer märker deras nya vård-, och hur många dagar över den föregående månaden de klädde med filt fysiskt eller mentalt opasslig.

”Är Denna en viktig studievisning hur Sunda Dagdatakorrelater med vård- indikatorer från administrativt fordrar, och rönshowen som granskningen bearbetar, är en giltig metod som utvärderar den vård- total- befolkningen,”, sade Tristan Cordier, MPH, analyticschefen, Klinisk Analytics på Humana och leder författare av studien. ”Stöttar Dessa resultat också Humanas beslut för att använda Sunda Dagar för att mäta framsteg in mot dess mål av att förbättra det vård- av de betjänad av 20 procentna för gemenskaper vid 2020.”,

I genomsnitt anmälde studiebefolkningen sju fysiskt sjukliga dagar och fyra mentalt sjukliga dagar, med en third av tålmodig som anmäler nollsjukliga dagar. COPD och fördjupningen hade det största ökande får effekt på HRQoL med 2,93 och 2,41 sjukliga dagar för överskotts fysiskt och 1,08 och 4,02 sjukliga dagar för överskotts mentalt, respektive.

Tålmodig, som anmälde mer sjuklig dagar, higher hade higher justerat sjukvårdutilization (manipulera besök och inläggning på sjukhus) och kostar higher.

Avsluta Inte diabetiker syna examen, och LDL-cholesterol som avskärmer eller inte har goda, kontrollerar av sockersjuka (som mätas av hemoglobin A1c) var tillhörande med markant mer fysisk sjukliga dagar, når det har justerat för potentiell annat, dela upp i faktorer påverka HRQoL. På motsvarande sätt och att inte avsluta diabetiker syna examen, och kontrollera inte LDL-cholesterol i sockersjuka var tillhörande med markant mentalt sjukliga dagar. I tillägg var nonadherencen med angiotensin som konverterar enzyminhibitors eller angiotensinreceptorblockers, och muntliga sockersjukaläkarbehandlingar tillhörande med markant mer fysisk och mentalt sjukliga dagar.

Studien utvärderade en Medicare Fördelsbefolkning av 55.681 individer, som hade en genomsnittlig ålder av 75 år, var 56 kvinnliga och 87 procent för procent vit. Högt blodtryck och congestive hjärtafel var mest, och least förhärska kroniskt villkorar (73 procent och 12 procent), respektive.

Humana skapar befolkning-jämna sjukvårdingripanden som kan potentiellt förminska bördan av den kroniska sjukdomen och förbättra total- wellbeing. Ska Framtida studier använder Sunda Dagdata för att utforska få effekt av sådan ingripanden. Humana återstår hängiven till dess Djärva Mål av att förbättra det vård- av de betjänad av 20 procentna för gemenskaper vid 2020.

Källa: http://www.humana.com/

Advertisement