Ny vård- analys i Indien finner förhöjning i non-communicable sjukdomar

En ny statlig-vid-statlig vård- analys i Indien fynd, som över hjärta för två årtionden och lung-släkt villkorar såväl som andra non-communicable sjukdomar (NCDs), har överträffat smittsamma sjukdomar, liksom diarré och tuberkulos, som nation ledande mördare. Graden av denna skillnad, varierar emellertid bland nationen 29 påstår markant och sju fackliga territorier.

Studien, som täcker 1990 till och med 2016, avslutar också, att stundbarnet och maternal malnutrition har tappat väsentligen, detta återstår den mest fördärvligen riskerar dela upp i faktorer orsaka förlust av sunt liv. Dessutom är vägskador och självmord ledande bidragsgivarear till döds bland ungdomar, med nästan enveck skillnad i självmord klassar bland olik Indier påstår.

”Har Indien kommit ett långt långt, men våra statliga bedömningar för individen avslöjer ha som huvudämne vård- ojämlikheter mellan ”nationerna inom denna nation,”, sade Dr. Lalit Dandona, Distingerad Professor på Allmän hälsaFundamentet av Indien i New Delhi och en Professor av Globalt Vård- på Institutet för Vård- Metrik och Utvärderingen (IHME) på Universitetar av Washington. ”Över de förgångna två årtiondena har Regeringen av Indien lanserat många insatser, och program som tilltalar en variation av sjukdomar och som ska riskeras, dela upp i faktorer. Emellertid visar dessa data att vad vi har att göra upp till nu inte är nog. Med tillgängligheten av statlig-närmare detalj rön som identifierar nu sjukdomarna och, riskera dela upp i faktorer det behov mest uppmärksamhet i varje som är statligt, oss kan agera effektivare för att förbättra vård- i varje statligt av landet. Detta har det potentiellt av förminskande ha som huvudämne som vård- ojämlikheter som för närvarande observeras mellan, påstår, och denna som också skulle, hjälper att uppnå bättre vård- resultat för Indien i sin helhet.”,

Studien som i dag publiceras i landskampläkarundersökningen förar journal över Lanceten, noterar, att livförväntning på födelse förbättrade från omkring 60 myndiga år i 1990 till drygt 70 år i 2016 för kvinnlig, och från omkring 58 år till nästan 67 år för manlig. Emellertid bland påstår, där är ojämlikheter av upp till 10 år.

Den total- förlusten av sunt liv från alla sjukdomar och villkorar var tillsammans om en-tredje mindre per person i Indien i 2016 som jämfört till 1990. Emellertid är framsteg blandat. Sjukdombördan klassar är i dagsläget markant högre påstår in i ett mindre avancerat arrangerar gradvis av utveckling, liksom Assam, Uttar Pradesh, och annat mer fattig nordligt påstår, som jämfört med de i den mest avancerade nationen arrangerar gradvis av utveckling, liksom Kerala och Goa.

Bevattna kvalitets-, och sanitation villkorar har förbättrat över förflutnan 26 år, men de återstår ha som huvudämne dela upp i faktorer i sjukdomöverföring, och, vid jämförelse, är deras bidrag till sjukdombörda 40 tider mer per person i Indien än i Kina I tillägg.

Luftförorening har dykt upp också som växa vård- riskerar i Indien, som har något av som förorenas för att lufta i världen. Stunden som inomhus luftförorening har minskat efter 1990, utomhus- förorening, har ökat från driver produktion, bransch, medel, konstruktion och förlorad bränning.

Det bästa villkorar i Indien som orsakar vård- förlust, är (i beställa av stränghet): den ischemic hjärtsjukdomen, den kroniska obstructive pulmonary sjukdomen (COPD), diarré, fäller ned respiratoriska infektioner, slår, stryka-bristen blodbristen, preterm födelsekomplikationer, tuberkulosen, sensoriska organsjukdomar liksom synförmåga- och utfrågningförsämringar, vägskador, självmordet, lowbaksida och hånglar smärtar, och sockersjuka.

Urbaniseringen och att åldras har ledde till ökande fattigt vård- villkorar släkt till non-communicable sjukdomar påstår sammanlagt. Snabb-växa orsakar av sjukdombörda över jumbon som 26 år var sockersjuka (klassa ökande av 80%) och den ischemic hjärtsjukdomen (upp 34%). Mer än 60% av dödar, omkring 6,1 miljoner, i 2016 var tack vare NCDs, upp från omkring 38% i 1990.

Påstår Även med liknande jämnar av utveckling visade att slås skillnader klassar in av död och sjuka från någon ledande NCDs. För anföra som exempel, har Punjab klassar mycket higher av för tidig död och sjuk vård- tack vare sockersjuka och den ischemic hjärtsjukdomen, men klassar lower tack vare COPD som jämförs till neighboring Himachal Pradesh, illvilja som tvåna påstår båda som är på ett avancerat, jämnar.

På motsvarande sätt har Uttar Pradesh klassar mycket higher tack vare COPD och tuberkulos, men klassar lower från slår jämfört till Madhya Pradesh, illvilja som båda påstår att vara på på motsvarande sätt en tidigt stadium av den epidemiological övergången. Dessa skillnader är tack vare variationer i exponeringar som ska riskeras, dela upp i faktorer såväl som andra bestämmande faktor.

Urbaniseringen är ansvariga för resningdödar, och vård- förlust från vägskador mest påstår in efter 1990 och att markera bristen av en omfattande medborgarepolitik för skadaförhindrande. Vägen sårar var högst i Jammu and Kashmir, med klassar av för tidig död och sjuka nästan tre tider higher än det av Meghalaya. Bördan av självmordet var högst i Tripura, med klassar nästan sex tider higher än i Nagaland.

”Är Större och mer organiserad försök som stöttas vid mer stor finansiellt och personalresurser, nödvändiga att kontrollera den växande bördan av NCDs, och skador,”, sade Dr. Dandona.

Annat högt som kan hindras riskerar, liksom bantar kick i salt, och lågt i grönsaker och frukt, kickblodtryck, kick - cholesterol, och kicken förkroppsligar samlas indexet, bidrar till den växande bördan av non-communicable sjukdomar. Tillsammans redogjorde de för nästan en inkvartera av fattigt vård- i 2016 - över två gånger det från 1990.

Annat rön av det pappers- inkluderar:

  • Klassa av dödlighet under-age-5 har tappat väsentligen efter 1990 påstår sammanlagt; emellertid fanns det mer, än fyra-vecket skillnaden mellan bästa och nedersta utföra påstår.
  • Av den sammanlagda sjukdombördan i 1990 var 61% tack vare communicable, maternal, neonatala och näringsrika sjukdomar; detta som tappas till 33% i 2016.
  • Det fanns en motsvarande förhöjning i non-communicable sjukdomar till 55% i 2016, som jämfört till 31% i 1990.
  • Skador ökade från 9% av sammanlagd börda i 1990 till 12% i 2016.
  • Ha som huvudämne non-communicable sjukdomar den ökande alltigenom Indien, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, sockersjuka, mental hälsa och neurological oordningar, cancer, musculoskeletal oordningar och den kroniska njuresjukdomen.

”Har studien och vår släkta politikrapport viktiga politikimplikationer för Indiska hälsotjänstemän, sade Dr. Christopher Murray, IHMES Direktör. ”Är Denna forskning höjdpunkten av många år av arbete, och den föreställer en startpunkt, som, vi hoppas från, ska nya insatser framkallas för att förbättra liven och livelihoodsna av många av Indien 1,3 miljard folk.”,

Källa: http://www.healthdata.org/news-release/comprehensive-health-study-india-finds-rise-non-communicable-diseases