Kronisk preconceptionexponering till genistein kan motsatt påverka kvinnlig fertilitet, musstudiefynd

Exponering till phytoestrogengenisteinen före befruktning kan motsatt påverka kvinnlig fertilitet, och havandeskapresultat, beroende av doseringen och varaktigheten av exponering, en ny studie i möss föreslår.

Kronisk preconceptionexponering till genistein påverkat havandeskap klassar i möss och var tillhörande med långvarigt arbete, mindre kullar och pups och klassar higher av pupdödlighet, forskare på Universitetar av den Illinois rapporten i ett pappers- som accepteras för publikationen i den Reproduktiva Toxicologyen för föra journal över.

Rönet tillfogar till växa förkroppsligar av forskning det lönelyfter som att besvära ifrågasätter om det potentiella vård- riskerar av långsiktig exponering till vegetabiliska estrogens. Genistein är en isoflavone som finnas i soymatar, och dietary tillägg, och, gillar andra växtestrogens, kan konsumeras av kvinnor för att avlösa menopausal villkorar liksom hoat exponerar, väger affärsvinst och fördjupning.

Genistein är bland kemikalieerna som MedborgareInstitutet av Miljö- Vård- Vetenskaper klassificerar som endocrinedisruptors, därför att de kan störa med kroppsliga system som kontrolleras av hormon.

”Är Detta en av de första studierna att se långsiktig exponering till genistein i vuxna befolkningar,”, sade Jodi A. Skavank, en professor av jämförbara biosciences på Illinois och enförfattare av det pappers-. ”Tar Många kvinnor dietary tillägg som innehåller genistein, och det finns information på dess potentiellt verkställer mycket lite på reproduktion i vuxna kvinnor.”,

I en föregående studie, Skavanker och henne observerade kollegor att behandling med en annan phytoestrogen som fanns i licorice förhindrade kapaciteten av isolerade ovarian follicles att växa och göra för att könsbestämma steroid- hormon. Professor William G. Helferich, direktören för Matvetenskaps- och människanäring av den Botaniska EstrogenForskningscentrat på universitetar som samarbetas på den och strömstudien.

Fördjupa det arbete, jämnar det forskare undersökta, hur kronisk påverkad genisteinexponering könsbestämmer, steroid- hormonet och havandeskapresultat. Vuxna kvinnliga möss i strömstudien matades en banta som innehåller 300, 500, eller 1.000 delar per miljon av genistein, fördriver deras motstycken i konsumerade maten för kontrollera gruppen som var soy och phytoestrogen-fritt.

Grupperna av möss, som konsumerade genisteinen, var utsatta till den för 30, 60, 150 eller 240 dagar, som producerade blodserumkoncentrationer som var likvärdigt till de som fanns i kvinnor, som konsumerar soymatar eller tillägg, sade den Illinois före detta studenska Shreya Patel, som förade forskningen som en doktorand på universitetar.

”Då vi såg utsatta djur för 30 dagar, minskades gestationtiden - längden av tid de var gravida -, liknande till för tidiga födelser,”, sade Skavank. ”Och efter 60 dagars exponering, hade de mer få pups i deras kullar.”,

Efter 150 dagar var mössna, som konsumerade 500 ppm, eller 1000 ppm av genistein mindre rimliga att bli gravida, når de har parat ihop. Endast 83 procent av kvinnlina i endera av de grupper var fertila, de fann forskarna.

Efter 240 behandlingdagar var endast 50 procent av möss i den 300 ppm-gruppen fertilt som jämfördes med 67 procent av de i kontrolleragruppen. Emellertid verkade genistein att öka fertilitet klassar bland de två högsta dosgrupperna: 83 procent i den 500 ppm-gruppen och 100 procent i den 1.000 ppm-gruppen tänkte ut.

”För att något att säga definitively, att genistein hade ett skyddande verkställer på fertilitet som vi skulle har måste att fortsätta studien longer,”, sade Patel. ”Bara det var mycket intressant finna, som korrelerar med strömkunskap, och litteratur om genistein som har ett skyddande, verkställer på bestämda vård- indikatorer.”,

Stundmöss i den 240 dag behandlinggruppen, som gav det normala-storleksanpassade kullar för födelse tråkmånsen, dödade de ofta deras pups, och pupsna var mycket mindre än jämliken av den liknande åldern.

Även Om rönet är förberedande åtgärd, sade forskarna att som är lite bekant om det potentiellt, verkställer av långsiktigt phytoestrogenbruk, och kvinnor bör vara försiktiga om deras exponering, om speciellt de planerar för att tänka ut i den near framtiden.

”Konsumerar Stundkvinnor dessa dietary estrogenic tillägg, är detta ett obehärskadt experiment, som säkerheten och effektiviteten är okända i,” Helferich sade.

”Med endocrinedisruptors, är det dosen, som gör giftet,” sade Patel, som är för närvarande i ett postdoctoral program på den Nordvästliga Universitetar. ”Bör Folket vara medvetent av vad de konsumerar, och några tillägg kan inte vara vad de fordrar för att vara. Det är antagligen bäst att konsultera en manipulera eller en dietitian.”,

Källa: https://news.illinois.edu/blog/view/6367/578337

Advertisement