De Sociale uitsluiting op peuterniveau leidt tot weerslag van symptomen ADHD in jonge kinderen

De Kinderen die sociale uitsluiting in kleuterschool ervaren zijn op groter risico om zogenaamde „schoolverliezers“ te worden. De Noorse onderzoekers bestuderen wat aan kinderen gebeurt die worden uitgesloten.

Men heeft lang geweten dat de kinderen - als volwassenen - bezorgd kunnen worden en gedeprimeerd wanneer zij voelen zij niet behoren en geen goede peer verhoudingen hebben. Maar kan het gebrek aan vrienden cognitieve kenmerken zoals concentratie, aandacht en zelfregeling ook beïnvloeden?

Gap in het onderzoek
Het aantal ADHD-Gediagnostiseerde kinderen is omhooggeschoten. De Onderzoeker Frode Stenseng gelooft dat sommige van deze tendens konden voorkomen te zijn als minder kinderen sociale uitsluiting in vroege kinderjaren hadden ervaren.
De Vroegere experimenten met studenten werden gebaseerd op „behoefte-aan-behoren theorie“, die voorstelt dat de capaciteit om zijn gedachten en gevoel te regelen wordt verzwakt wanneer een persoon sociaal uitgesloten voelt. Het Onderzoek naar jonge kinderen in de zelfde situatie was niet gedaan, en „dit is waar wij een hiaat in het onderzoek zagen,“ zegt Stenseng. Hij is momenteel tewerkgesteld als verwante professor bij de Noorse Universiteit van het Regionale Centrum van de Wetenschap en van de Technologie (NTNU) voor Kind en de Geestelijke Gezondheid van de Jeugd en het Welzijn van het Kind (RKBU), en als professor bij Koningin Maud University College in Trondheim.

Stenseng heeft gegevens van de longitudinale studie Tidlig Trygg i Trondheim gebruikt (TTiT) om te onderzoeken hoe de kinderen die worstelen om stabiele vriendschappen in kleuterschool zich te vestigen in tijd ontwikkelen. TTiT is een programma dat poogt te weten te komen waarom sommige kinderen aan psychologische en psychosociale problemen bijzonder kwetsbaar zijn, terwijl anderen om meer tegen gelijkaardige gezondheidsuitdagingen schijnen worden beschermd.

De kwesties van de Samenstelling
Het belangrijkste vinden was dat de kinderen die om sociaal in kleuterschool en op school worden verondersteld worden uitgesloten grotere moeilijkheid dan andere kinderen in het controleren van hun bui en woede hebben. Zij worstelen ook aan een grotere graad met concentratiemoeilijkheden en hoge impulsivity.

„In concrete termen, hebben deze jonge geitjes een hardere tijd na richtingen die, die of en aan volwassenen het lezen zitten luisteren omhoog een rij vormen, dan kinderen die met veilige vriendschappen leven,“ Stenseng zegt.

De Kinderen die door edelen „worden verworpen antwoorden aan uitsluiting met agressie, en slagen er niet in om strategieën te berekenen die terug in de groep moeten worden goedgekeurd. Zij worstelen met zelfregeling en nemen gemakkelijker tot impulsief gedrag, zoals het raken van anderen zijn toevlucht, die schreeuwen of bezwijkend aan andere kortstondige verleidingen,“ hij zegt.

Verstoord bij het passen niet
Het Onderzoek toont aan dat de hogere niveaus van sociale uitsluiting bij 4 jaar oud tot een verhoogde weerslag van symptomen ADHD bij 6 jaar oud leiden. Het zelfde gebeurt tussen 6 en 8 jaar oud.

Vele onderzoekers hebben eerder aangetoond dat de kinderen die worden van streek gemaakt minder vrienden in school en kleuterschool hebben. Het onderzoek dat bij Sociaal Onderzoek NTNU wordt gedaan toont aan dat het effect ook de andere manier gaat: dat de kinderen onzeker worden wanneer zij niet passen. Deze bevindingen benadrukken hoe belangrijk het moet ervoor zorgen dat alle kinderen in kleuterschool en op school goed leren sociaal te functioneren.

De Verworpen jonge geitjes worden beklemtoond
Het aantal ADHD-Gediagnostiseerde kinderen is omhooggeschoten. Stenseng gelooft dat sommige van deze ontwikkeling konden voorkomen te zijn als minder kinderen sociale uitsluiting in vroege kinderjaren hadden ervaren. De Jonge Geitjes die door hun edelen worden verworpen kunnen omhoog in beëindigen knoeien later.

„De de problementrekker van de Vriend verhoogde productie van spanningshormonen, die beurtelings de ontwikkeling van hersenen structureert wij vereist voor zelfregeling verzwakt, zeggen het leren en de concentratie,“ Stenseng. „En droevig, schijnt de sociale uitsluiting stabiel te blijven. Zodra een kind peer verwerping ervaart, zal dit jammer genoeg niet waarschijnlijk niet de volgende tijd veranderen rond,“ hij voegt toe.

Stenseng gelooft de plaats van leraarsonderwijsprogramma's ook weinig nadruk bij het begrip van deze mechanismen, en wijst erop dat het belangrijk is dat de volwassenen die de ontwikkeling steunen van kinderen van de belangrijkste gevolgen zich bewust zijn die de sociale uitsluiting op het peuterniveau voor de rest van het de schoolleven van een kind kan hebben.

De onderzoeker hoopt ook dat de politici met de kennis van dit onderzoek rekening zullen houden.

„Er is heel wat bespreking betreffende vroege academische inspanningen. Maar de vroege sociale inspanningen schijnen te zijn enkel belangrijk voor de capaciteit van kinderen om in school te slagen,“ zegt Stenseng.

Bron: https://geminiresearchnews.com/2017/11/friendships-young-children-can-protect-adhd/

Advertisement