Det Sociala uteslutandet på förskole- jämnar blytak till förekomsten av ADHD-tecken i ungt barn

Barn, som erfar socialt uteslutande i förskole-, är på mer stor riskerar av så-kallat passande ”skolar förlorare”. Norska forskare studerar vad händer till barn som marginalizeds.

Det long har long varit bekant att barn - lika vuxen människa - kan bli angelägna och deprimerade, när dem känselförnimmelsen som de inte hör hemma och inte har bra jämlikeförhållanden. Men kan bristen av vänner också påverka koncentration, uppmärksamhet och själv-reglering för kognitiva kännetecken lik?

Gap i forskningen
Numrera av ADHD-diagnostiserade barn har skyrocketed. Forskare Frode Stenseng tror att någon av denna trend kunde ha avstyrts, om mer få barn hade erfarit socialt uteslutande i tidig sortbarndom.
Tidigare experiment med deltagare baserades på ”behov-till-hör hemma teorin”, som föreslår att kapaciteten att reglera ens tankar och känslor försvagas när socialt uteslutna känselförnimmelser för en person. Forskning på ungt barn i det samma läget hade inte gjorts, och ”är denna, var vi sågar ett mellanrum i forskningen,” något att säga Stenseng. Han används för närvarande som en förbunden professor på den Norska Universitetar av Vetenskap och Teknologi (NTNU) som är Centralorta för Barn- och UngdomMental hälsa och BarnVälfärd (RKBU) och som en professor på Högskolan för den DrottningMaud Universitetar i Trondheim.

Stenseng har använt data från den longitudinal studien Tidlig Trygg mig Trondheim (TTiT) att utforska hur barn, som kämpar för att upprätta stabila kamratskap i förskole- framkallar med tiden. TTiT är ett program som syften att finna ut, därför några barn är bestämt sårbara till psykologiska och psychosocial problem, stunder andra verkar mer för att skyddas från liknande vård- utmaningar.

Sammansättningen utfärdar
Huvudsakligt finna var att barn, som tänks för att vara socialt uteslutna i förskole- och på skolar har mer stor svårighet än andra barn i att kontrollera deras humör och ilska. De kämpar också till en mer stor grad med koncentrationssvårigheter och kickimpulsivity.

”Hårdna In benämner, dessa ungar har mer hård riktningar för en tid som efter köar upp eller sammanträde och lyssnar till vuxen människaläsning, än gör barn som bor med säkra kamratskap,” något att säga Stenseng.

Barn, som kasseras av jämliken ”, reagerar till uteslutandet med agression och kuggningen för att figurera ut strategier som ska accepteras tillbaka in i gruppen. De kämpar med själv-reglering och tillgriper till impulsiva uppföranden lättare, liksom att slå andra, att ropa eller att duka under till andra ögonblickliga frestelser,” honom något att säga.

Rubbning på inte passande in
Forskning visar att som jämnar higher av socialt uteslutande på 4 myndiga år, leda till en ökande förekomst av ADHD-tecken på 6 gammala år. Samma händer mellan 6 och 8 myndiga år.

Många forskare har föregående visat att barn, som är oreglerade har mer få vänner in att skola och förskole-. Forskningen som göras på Social Forskning för NTNU visar att verkställa går också annan långt: det blir barn oreglerade, när de gör inte färdigt in. Dessa rön betonar hur viktigt den är att se till att alla barn i förskole- och på skolar lärer att fungera väl socialt.

Kasserade ungar blir stressade
Numrera av ADHD-diagnostiserade barn har skyrocketed. Stenseng tror att någon av denna utveckling kunde ha avstyrts, om mer få barn hade erfarit socialt uteslutande i tidig sortbarndom. Lurar vem kasseras av deras jämliken kan avsluta upp i en mess sedermera.

”Startar Vänproblem den ökande produktionen av spänningshormon, som försvagar i sin tur utvecklingen av hjärnan strukturerar oss behöver för själv-reglering, att lära och koncentration,” Stenseng något att säga. ”Och SAD, verkar det sociala uteslutandet att återstå stabilt. När ett barn erfar jämlikekassering, är denna tyvärr inte rimlig att ändra den nästa tiden omkring,”, tillfogar han.

Stenseng troar lärare somutbildning programmerar, förlägger för lite betoning på överenskommelse dessa mekanism och pekar ut att det är viktigt att vuxen människa, som stöttar barns utveckling är medvetna av ha som huvudämneföljderna, att det sociala uteslutandet på det förskole- jämnt kan ha för vila av ett barn skolar liv.

Forskare hoppas också att ska politikar tar kunskapen från denna forskning in i konto.

”Finns Det ett raddasamtal som angår tidig sortakademikerförsök. Men verkar sociala försök för tidig sort för att vara precis, som viktigt för att barns kapacitet ska lyckas in skola,” något att säga Stenseng.

Källa: https://geminiresearchnews.com/2017/11/friendships-young-children-can-protect-adhd/

Advertisement