Studien upprättar anknyter mellan det funktionsdugliga den vård- minnet och läkarundersökningen, livsstilval

Mount Sinai forskare har funnit ett realitetförhållande mellan hjärnan knyter kontakt tillhörande med funktionsdugligt minne; kapaciteten att lagra och bearbeta information som är relevant till uppgiften på, räcker; och sunda drag liksom högre läkarundersökninguttålighet och bättre kognitivt fungerar.

Dessa drag var tillhörande med mer stor kohesionskraft av den funktionsdugliga minneshjärnan knyter kontakt stunddrag som indikerar suboptimal kardiovaskulärt och metabolic vård-, och den supfestvar dricka och stamgästen för suboptimal vård- vanor som inklusive röker, tillhörande med mindre sammanhållet funktionsdugligt minne knyter kontakt.

Denna är den första studien att upprätta anknyta mellan det funktionsdugliga den vård- minnet och läkarundersökningen och livsstilval. Resultaten av studien ska publiceras direktanslutet i Molekylär Psykiatri på Tisdagen, December 5, på 4 förmiddag EST.

Forskninglaget tog hjärnbildläsningar av 823 deltagare i Människan Connectome Projekterar (HCP), en stor hjärna som avbildar studien som betalades av MedborgareInstituten av Vård-, stunder som de utförde en uppgift som gäller funktionsdugligt minne, och utdraget mäter av hjärnaktivitet, och connectivity som skapar en hjärna, kartlägger av funktionsdugligt minne. Laget använde därefter en statistisk metod som kallades den glesa canonical korrelationen för att upptäcka att förhållandena mellan den funktionsdugliga minneshjärnan kartlägger och 116 mäter av kognitiv kapacitet, läkarundersökningen och mental hälsa, personlighet och livsstilval. De grundar att kohesionskraften i den funktionsdugliga minneshjärnan kartlägger var positivt tillhörande med högre läkarundersökninguttålighet och bättre kognitivt fungerar. Läkarundersökningdrag liksom kick förkroppsligar samlas indexet, och hade dricka och stamgästen för alkohol för supfest för suboptimal livsstilval som inklusive röker, motsatsanslutningen.

”Redogör det Funktionsdugliga minnet för individskillnader i personligt, bilda, och den yrkesmässiga färdigheten,”, sade Sophia Frangou, MD, PhD, Professor av Psykiatri på Icahnen Skolar av Medicin på Mount Sinai. ”Är det Funktionsdugliga minnet också ett av hjärnan fungerar som påverkas strängt av läkarundersökning och mentala illnesses. Vår identifierade studie dela upp i faktorer som kan endera stötta, eller att underminera den funktionsdugliga minneshjärnan knyta kontakt. Vårt rön kan bemyndiga folk för att göra informerade val om hur man främjar och den vård- sylthjärnan.”,

Källa: http://www.mountsinai.org/

Advertisement