Unika föregångareceller i bukspottkörteln har potentiellt som framkallar glukos-svars- beta celler

Forskare från sockersjukan som forskningsinstitut på universitetar av den Miami mjölnaren skolar av medicin, har bekräftat existensen av föregångareceller inom människabukspottkörteln som kan stimuleras för att framkalla in i glukos-svars- beta celler. Dessa viktiga rön som publiceras i cellrapporter, öppnar dörren till framkallning av regenerative cellterapier för de som bor med typ - sockersjuka som 1 tilltalar en ha som huvudämneutmaning som står i långt av upptäckt av en biologisk bot för sjukdomen.

Aningen, att cellerna för bukspottkörtelhamnföregångare med det potentiellt som regenererar holmar har antagits för årtionden, men inte conclusively visat. DRI-forskare har nu varit kompetent att identifiera det anatomic läget för avkräva av dessa stemceller och att validera deras proliferative potentiellt och kapacitet för att vända in i glukos-svars- beta celler.

”Kan vår djupgående studie av dessa bukspottkörtel- stemceller hjälpa oss klapp in i en endogenous celltillförsel ”att packa ihop” för beta cellregeneration ämnar och, i framtiden som är bly- till terapeutiska applikationer för folk som bor med typ - sockersjuka 1,”, sade Juan Dominguez-Bendala, Ph.D., DRI-direktör av bukspottkörtel- utveckling för stemcellen för den translational forskning- och co-rektor  utredaren av dr.en Ricardo Pastori, Ph.D., direktör för studien tillsammans med av molekylär biologi. ”Samman med vårt föregående rön genom att använda BMP-7 för att stimulera deras tillväxt, tror vi att vi kan vara kompetent att framkalla dessa stemceller för att bli funktionella holmar.”,

DRI-laget anmälde föregående det morphogenetic protein 7 (BMP-7), a för ben naturligt - uppstående tillväxt dela upp i faktorer redan godkänt vid maten och förgiftar administrationen (FDA) för kliniskt bruk, stimulerar föregångare-något liknande celler inom kultiverad människanon-endocrine bukspottkörtel- silkespapper. I den nyaste studien gick forskarna på att visa att de stemceller, som reagerar till BMP-7 bor inom det bukspottkörtel- ductal och glandular knyter kontakt av organ. Dessutom karakteriseras cellerna av uttryckt av PDX1, ett protein som är nödvändigt för beta cellutveckling, och ALK3, en cell ytbehandlar receptoren som har varit tillhörande med regenerationen av multipelsilkespapper. Genom att använda tekniker ”för molekylärt fiske”, var visar de kompetent till selektivt extraktet cellerna, som uttryckte PDX1 och ALK3, växer dem i en maträtt, och att de kan snabbt föröka sig i närvaroen av BMP-7 och mer sistnämnd gör åtskillnad mellan in i beta celler. Tillsammans kan de kombinerade studieresultaten hjälpa flyttningforskare närmare framkallning av regenerative cellterapier för typ - 1, och skriva potentiellt - 2, sockersjuka.

I typ - sockersjuka 1, deproducerande cellerna av bukspottkörteln har felaktigt förstörts av immunförsvaret som kräver tålmodig att klara av deras blodsocker, jämnar till och med en dagstidningdiet av insulinterapi. I typ - 2 sockersjuka, tålmodig är kompetent till jordbruksprodukter någon insulin, men deras beta celler kan bli dysfunktionella med tiden. Holmetransplantation har tillåtet några tålmodig med typ - sockersjuka 1 som bor utan behovet för insulininjektionar efter häleriavköcker av donor celler, however det inte finns nog celler till fest miljoner av tålmodig som kan gynna. Således långt, har forskningförsök fokuserat i första hand på att skapa mer bukspottkörtel- celler för transplantat från foster- (hESc), pluripotent och vuxna (hPSc) stemceller för källnågot liknande, och porcine holmar (för pig), bland andra. En effektivare och potentiellt säkrare lösning kunde ligga, i regenerering en tålmodigs av egna insulin-producerande celler, sidestepping av behovet att transplantera det donor silkespappret alldeles och att avlägsna andra immun-släkta väggspärr.

”Kunde kapaciteten att erbjuda regenerative medicinstrategier till återställandeinsulinproduktionen i den infödda bukspottkörteln en dag byta ut behovet för transplantation av bukspottkörteln eller insulin-producera celler. I typ - 1 sockersjuka, skulle detta kräver abrogation av autoimmunity att undvika immun förstörelse av den nyligen bildade insulinen producera celler. För detta resonera våra strömförsök konvergerar på immun toleransinduktion utan behovet för långa anti-kassering för liv droger,”, sade Camillo Ricordi, M.D., direktören av sockersjukaforskningsinstitut och professor för Stacy glädjehusfader av kirurgi.

Källa: https://www.diabetesresearch.org/DRI-scientists-identify-unique-pancreatic-stem-cells-with-the-potential-to-regenerate-beta-cells-that-respond-to-glucose