Nieuw stelt verschillende benadering van eczemabehandeling voor

Het eczema beïnvloedt ongeveer 17 percent van kinderen in ontwikkelde landen en is vaak de gateway aan voedselallergie en astma, in werking stellend „atopic maart“ naar bredere allergische sensibilisering. Er zijn behandelingen - steroid room en onlangs goedgekeurde biologisch - maar zij is duur of heeft bijwerkingen. Een nieuwe studie in de Immunologie van de Wetenschap suggereert een verschillende benadering van eczema, die een natuurlijke rem op de allergische aanval bevordert.

De huidontsteking van eczema is gekend om door „type worden gedreven - 2“ immune reacties. Deze worden geleid door geactiveerde helper 2 van T (TH2) cellen en type - 2 ingeboren lymfecellen (ILC2s), die samen als effectorcellen wordt bekend. Een andere groep de cellen van T, die als de regelgevende cellen of Tregs van T wordt bekend, is gekend om type aan te maken - 2 reacties, daardoor onderdrukkend de allergische reactie.

Maar toch als u een eczemaletsel onderzoekt, zijn de aantallen van Tregs onveranderd. Interessant, bestaat Tregs slechts ongeveer uit 5 percent van de cellen van T van het lichaam, maar tot 50 percent van de cellen van T in de huid.

„Onze vraag was, is daar iets speciaal over Tregs dat in de huid?“ verblijft zegt

Geha leidde een onderzoek gebruikend twee afzonderlijke muismodellen van eczema, elk die een afzonderlijke weg ontspant die tot allergische huidontsteking leidt. Het team zuiverde Tregs van het de huid en bloed van de dieren en vergeleek de genen die zij hebben uitgedrukt.

Verscheidene genen zouden vooral waarschijnlijk in de huid Tregs worden aangezet. Één codeert verwante wees alpha- receptor (RORα), een transcriptiefactor die zelf veelvoud andere genen regelt.

„Wij gebruikten toen een genetische truc om RORα slechts uit Tregs te verwijderen,“ zegt Geha. „Zonder RORα, ging de allergische ontsteking gek in beide muismodellen.“

Het team zag een drievoudige verhoging van de toevloed van ontstekingscellen, en ILC2s en TH2 cellen waren op het centrum van de actie.

Het beperken van allergische huidontsteking

Waarom hield Tregs op werkend toen RORα werd verwijderd? Geha en de collega's ontdekten dat de cellen gemaakt minder van een receptor voor een cytokine TNF op ligand betrekking hebbende molecule 1, of TL1A riepen. TL1A wordt door huidcellen vrijgegeven die als keratinocytes worden bekend, en activeert niet alleen Tregs maar ook ILC2 en TH2 effectorcellen.

De „twee soorten immune cellen concurreren voor TL1A,“ Geha verklaart. „Als Tregs deze receptor niet heeft, kunnen zij geen TL1A „zien“. Niet alleen worden zij niet geactiveerd, maar meer TL1A is beschikbaar om de effectorcellen te activeren. Zo hebt u een whammy dubbel.“

De testende menselijke steekproeven, het team documenteerden hogere uitdrukking van RORα in huid Tregs die met die in bloed, gelijkend op muizen wordt vergeleken.

Geha wil nu zien of wordt RORα uitgedrukt minder in menselijk eczema en of het in atopic maart belangrijk is. Als zo, ziet hij verscheidene mogelijke behandelingsbenaderingen.

Men moet het niveau of de activiteit van RORα met samenstellingen opvoeren die als agonists RORα handelen, misschien die in een actuele room wordt gegeven. Het laboratorium van Geha is ook van plan om factoren in de huid te zoeken die activiteit RORα drijven, die andere doelstellingen voor interventie kon vaststellen. Tot slot toonde de studie aan dat RORα de uitdrukking van verscheidene genen belangrijk voor Treg celmigratie en functie regelt; die wegen zouden ook potentiële doelstellingen kunnen zijn.

Bron: https://vector.childrenshospital.org/2018/03/new-eczema-tactic-stimulating-ror-alpha/

Advertisement