Fortlöpande spårning av forskare för hjälp för melanomcellinvasion förklarar nyckel- regulatorer av metastasisen

Genom att använda xCELLigenceanalys, visas växelverkan mellan två membranproteiner för att modulera denendothelial flyttningen av metastatic celler

Ett lag av italienska forskare anmälde denna vecka som blockera växelverkan mellan urokinasereceptoren (uPAR) och typ för formylpeptidereceptor - 1 (FPR1) dämpar kapaciteten av melanomceller att migrate, invaderar till och med en extracellular matris och att gräva till och med ett lagrar av endothelial celler. Inom genintroduktion- och overexpressionexperiment använde Maria Motti och kollegor en xCELLigence som realtidscellanalys instrumenterar fortlöpande för att spåra flyttningen/invasionen av melanomceller. Den fortlöpande spårningen av dessa bearbetar i ettinvasive sätt som använder guld- biosensors, möjliggjorde dem för att reta ifrån varandra subtila skillnader i kinetic uppförande som skulle har väck obemärkt i en konventionell endpointanalys.

Melanom påverkar för närvarande mer än 3 miljon folk globalt och att resultera i ~60.000 dödar varje år. Vara skyldig till dess tendens att metastasize till och med blod och de lymphatic skyttlarna, är den det mest aggressiv bildar av flår cancer. Även om fem-året överlevnaden klassar är 98% för tålmodig med den lokaliserade sjukdomen, detta tappar till precis 17%, när metastasisen har uppstått. Hitintills saknar effektiva behandlingar för metastatic melanom. Citera, att det finns en växande ”medvetenhet som cancerterapi bör inkludera, förutom behandling av den primära tumoren och de etablerade metastasesna, också har förhindrandet av metastasisbildande,” en fokusera av Mottis lag varit söndringen av nyckel- protein-protein växelverkan som gör melanomcellflyttning längs kemiska lutningar lättare. I deras nyaste pappers- publicerat i föra journal över av experimentell & klinisk cancerforskning, visade dessa forskare att overexpression av uPAR och FPR1, som är bekant att uppstå i melanom och att bidra till sjukdomfortgången, främjar metastatic sjukdomfenotyper inom melanomcellen fodrar in vitro. Genom att använda endera en peptideantagonist av växelverkan uPAR-FPR1 eller en antikropp, som uppsätta som mål uPAR, var författarna kompetent att dämpa melanomcellflyttning och invasion. Huvudsakligen var hade peptideantagonisten som här användes, effektiv på nanomolar koncentrationer, inget att få effekt på cellspridning och visad kickstabilitet i serum tack vare den retro-inverso naturen av dess konstruktion. På basen av deras rönMottis lag föreslår att det avbrott av växelverkan uPAR-FPR1 kan vara livsdugligt hjälpmedel av att blockera fortgången av metastasisen i melanomtålmodig. Att ”kombinera strömterapi med ett systemic anti-metastatic medel som betydligt kan förbättra resultatet.”, sedan proportionera av dessa tålmodig, som har metastases på tiden av diagnosen, är kicken, föreslår de

Källa: https://www.aceabio.com/real-time-monitoring-melanoma-cell-invasion-helps-scientists-elucidate-key-regulators-metastasis/