Vuxen människa-starten som den degenerative sjukdommekanismen börjar mycket tidigare tänkte än föregående

Sjukdommekanismen för vuxen människa-start som progressiva degenerative sjukdomar börjar mycket tidigare tänkte än föregående, enligt en nordvästlig medicinstudie som publicerades i föra journal över av klinisk utredning.

Genom att använda en mus modellera av spinocerebellar ataxiatyp - 1 (SCA1) som genetiskt iscensattes exakt för att avspegla människasjukdomen, ett lag av utredare, visade att det finns en förändrad neural strömkrets i den cerebellumen uppsättningar arrangera för mer sistnämnd sjukdomsårbarhet.

Dessa rön är viktigt, sedan de lönelyften möjligheten, att andra vuxen människa-start neurodegenerative sjukdomar har deras rotar i den utvecklings- tidig sort, hoppar av, med implikationer för pathogenesis och behandling, sade att den Puneet opalen, MD, PhD, professorn i Ken & den Ruth Davee avdelningen av Neurology på den nordvästliga universitetar Feinberg skolar av medicin och hög författare på studien.

”Är denna den första upptäckten av förändringar i enstart som spinocerebellar oordning, att stemen från den utvecklings- sådan tidig sort bearbetar,” sade opalen, också en professor av cellen och molekylär biologi. ”Kan detta välla fram är generalizable till en helhet varar värd av andra sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom, Parkinsons sjukdom och sclerosis för amyotrophic lateral.”,

SCA1 orsakas av ett genetiskt hoppar av i ett protein som är involverat i den reglerande genen uttryckt kallad ATXN1. Stunden ATXN1 är den uttryckta alltigenom hjärnan, när du muteras det påverkar huvudsakligen cerebellumen som leder till en förlust av koordination och en onormal gående i tålmodig.

Föregående studier har i hög grad fokuserat på neurons i sjukdomen, men opalen och hans kollegor theorized den cerebellar befolkningen för stemcellen som också kan, uppför olikt, sedan några av genuttrycksändringarna i hjärnan i sjukdomen uppstår förhållandevis tidig sort.

Genom att använda en genetiskt iscensatt mus modellera av sjukdomen, de fann forskarna att mutanten ATXN1 hade att förvåna verkställer på postnatal cerebellar stemceller.

”Förbluffades vi för att finna, att de multiplicerade överdrivet och ansade för att göra åtskillnad mellan in i inhibitory neurons som kallades korgceller,” sade opalen. ”Visste vi att cerebellar stemceller frambringar inhibitory neurons, men i detta fall var numrera av inhibitory neurons så mycket mer, än det normala, att de frambragte ett förhöjt inhibitory, verkställer på Purkinje neurons, de högsta tillverkade neuronsna av cerebellumen. Detta resulterar i ett mycket olikt cerebellar knyter kontakt.”,

Dessa ändringar började i de postnatal veckorna för tidig sort av liv och kan förklara därför de cerebellar neuronal knyter kontakt är bestämt sårbara till försämring i tålmodig med SCA1, enligt opalen.

I tillägg som mer stemceller blev inhibitory neurons, mer få stemceller blev hjärnceller som kallades astrocytes, främjar eventuellt den cerebellar avbrytande det normala fungerar.

”Knyter kontakt detta dysfunction kunde vara en konstant spänning, och den konstant spänning gör det neural att knyta kontakt försämras med tiden,”, sade Opal.

Stunder är den stilla oklart exakt hur mutantproteinet orsakar dessa ändringar, enligt studien, rönunderstrykningen den behovsstudien ett förhållandevis underappreciated fenomen: det pathogenic bearbetar i neurodegenerative sjukdomar börjar mycket tidig sort i liv-- välla fram, för teckenet eller tecken märkas.

”Kan andra sjukdomar ha liknande utvecklings- hoppar av, men vi har inte sökt efter dem,”, sade Opal. ”Grundar vi dem i SCA1, men det kunde vara riktigt för de andra sjukdomarna som väl.”,

Källa: http://news.feinberg.northwestern.edu/2018/03/adult-onset-neurodegeneration-has-roots-in-early-development/

Advertisement