Kan det foodborne utbrott för singeln ha stora följder för restauranger

Ett foodborne utbrott för singel kunde kosta miljoner för en restaurang av dollar i borttappad intäkt, botar, rättegångar, rättsligt arvode, försäkringspremieförhöjningar, kostar bemannar kontroll och omskolning, föreslår en ny studie från forskare på Johnset Hopkins som Bloomberg skolar av allmän hälsa.

Rönet, som ska, publiceras direktanslutet på Apr. 16 i föra journal överallmän hälsarapporterna, baseras på datorsimuleringar som föreslår att ett foodborne sjukautbrott kan ha stort och att genljuda följder utan hänsyn till storleksanpassa av restaurangen och utbrott. Enligt modellera kunde en snabbmatrestaurang åsamka sig någonstans från $4.000 för ett singelutbrott som 5 folk får sjukt i (när det inte finns någon förlust i intäkt och inga rättegångar, rättsligt arvode, eller botar åsamka sig), till $1,9 miljoner för ett singelutbrott som 250 folk får sjukt i (när restauranger lossar intäkt och åsamka sig rättegångar, rättsligt arvode och botar).

Amerikaner äter ut ungefärligt fem tider per vecka, enligt medborgarerestauranganslutningen. Centrerar för sjukdom kontrollerar och för förhindrandet (CDC) bedömningar, som ungefärligt 48 miljon folk får sjukt, 128.000 hospitalizeds, och 3.000 dör mat-släkta illnesses för varje år tack vare, som ses ofta till som matförgiftning.

För studien framkallade forskarna en computational simulering modellerar för att föreställa ett singelutbrott av en särskild pathogen som uppstår på en restaurang. Den panka modellera besegrar resultat för fyra restaurangtyper: snabbmat fastar tillfälligt, tillfälligt och fint äta middag under olika parametrar (e.g., utbrott storleksanpassar, pathogenen och scenarion).

Den beräknade modellera kostar av 15 foodborne pathogens som orsakada utbrott i restauranger från 2010 - 2015 som anmälde av CDCEN. Exempel av pathogensna som inkorporerades i modellera, var listeriaen, norovirusen, hepatit A, Escherichia Coli och salmonella. Modellera körde flera olika scenarion för att bestämma jämnt spänna för få effekt från mindre utbrott som kan åsamka sig fåtal kostar (dvs., inga rättegångar och rättsligt arvode eller botar) till större utbrott, som åsamka sig ett kickbelopp av rättegångar och rättsligt arvode.

”Kan många restauranger inte realisera hur mycket även precis ett foodborne sjukautbrott för singel kan kosta dem och påverka deras kärnpunkten,” något att säga Bruce Y. Lee, MD, MBA, verkställande direktör av det globala fetmaförhindrandet centrerar (GOPC) på Bloombergen skolar. ”Bör att betala för och att genomföra riktiga infektionkontrollåtgärder beskådas som en investering för att undvika dessa kostar som kan överträffa miljon dollar. Veta dessa kostar kan hjälpa restauranger för att veta hur mycket för att investera i sådan säkerhet mäter.”,

Forskninglaget grundar att ett singelutbrott av listeriaen i snabbmat och ett tillfälligt utformar restauranger kunde kosta uppåt av $2,5 miljoner i mål som är borttappada per sjuka, rättegångar, rättsligt arvode, botar och högre försäkringspremier för ett utbrott för 250 person. När den ser de samma omständigheterna för boten som äter middag restauranger, $2,6 miljon kostar in, åsamka sig. Det följande kostar av utbrott kan vara ha som huvudämne bakslag för restauranger och är sometime irreversible. Till exempel Chi-Chi'sens gick stängde restaurang bankrutten och deras dörrar i U.S.et och Kanada permanent tack vare ett utbrott för hepatit A i 2003. I det förgångna årtiondet som är flera kedjar medborgarerestaurangen, har borttappada viktiga mat-sjuka för affär tack vare utbrott.

Foodborne sjukautbrott kan undvikas i vissa fall av det olika infektionförhindrandet och kontrollåtgärder, många av som kan kosta väsentligen mindre än utbrott sig själv. Till exempel enligt medborgarerestauranganslutningen, kostar en träningsprogram, som fokuserar på grundläggande den matsäkerhet, arg-förorening, tid och temperaturen och lokalvård och sanitation, $15 för ett on-line jagar per anställd.

Att inte låta anställd nog ledighetarbete återställa från en sjuka kan också leda till betydligt kostar. Enligt modellera kan av när du ger restauranganställd i veckan för att återställa kosta någonstans från $78 till $3.451 beroende av hans/henne timpenningar och varaktighet av sjukan. Rönet från studien anmäler att ett singelnorovirusutbrott, också som var bekant, som spy för vinter buggar, kunde kosta en tillfällig restaurang $2,2 miljoner, som överträffar långt vad den skulle kostar för att låta sjuk anställd adekvat ledighet att återfå krafter.

”Även kan ett litet utbrott som gäller fem till 10 folk, ha stora följder för en restaurang,” något att säga Sarah M. Bartsch, centrerar leder forskningbundsförvanten på det globala fetmaförhindrandet och författare av studien. ”Många mäter förhindrandet kan vara enkelt, genomför något liknande adekvat matsäkerhet bemannar utbildning för alla restauranganställda och applicerar tillräcklig sjukskrivningpolitik och kan potentiellt undvika väsentlighet kostar i händelsen av ett utbrott.”,

Källa: https://www.jhsph.edu/

Advertisement