Den kort höjden av den luftburna som består av partiklar materien anknöt till respiratorisk infektion i barn

Även är den kortaste förhöjningen i den luftburna fina som består av partiklar materien2.5 PM och förorening-att orsaka partiklar, som är omkring 3 procent av diametern av människahår, tillhörande med utvecklingen av akut lägre respiratorisk infektion (ALRI) i ungt barn, enligt nyligen publicerad forskning.  

Förhöjningar i PM2.5 jämnar ledde också till ökande manipulerar besök för dessa lunginfektioner.

Spadtagstudien, ”den kortfristiga höjden av fin som består av partiklar materialuftförorening och den akut lägre respiratoriska infektionen,” är det störst hitintills på detta vård- bekymmer som gäller mer än 100.000 tålmodig.

Forskningen företa sig av ett lag från den Intermountain sjukvården, den Brigham Young universitetar och universitetar av Utah och publiceras direktanslutet i amerikanen förar journal över av respiratoriskt, och den kritiska omsorgmedicinen, ett thorakalt samhälle för amerikan förar journal över.

”Viktigast är finna av denna studie som smittsamt bearbetar av respiratorisk sjukdom kan påverkas av som består av partiklar materiaförorening på olikt jämnar,”, sade den bly- författare Benjamin Horne, PhD, direktör av kardiovaskulär och genetisk epidemiology på institutet för Intermountain medicinskt centerhjärta i Salt Lake City, Utah.  ”Kräver de biologiska implikationerna för avkräva av studie rön mer ytterligare utredning.”,  

Dr. Horne och utstuderade 146.397 individer för kollegor, som behandlades för ALRI mellan 1999 och 2016 på Utah för alltigenom för Intermountain sjukvårdlättheter Wasatch, beklär region.  Wasatchen Front är ungefärligt 80 miles lång och 10-20 miles bred, gränsat på båda sidor av berg.  Det består i första hand av förorter, men inkluderar också städerna av Salt Lake City, Ogden och Provo/Orem.

PM2.5 jämnar beräknades att baserat på data från lufta kvalitets- övervakning posterar längs Wasatchen beklär, var ungefärligt 80 procent av Utah befolkning bor.  Mätningar gjordes också på sekundära lägen.  Kortfristiga perioder av PM-2.5 höjden matchades med tajmingen av förhöjningar i sjukvårdbesök för ALRI.

Det primära syftet av studien var att bestämma, om det fanns en anslutning mellan dessa fina ämne som består av partiklar och ALRI i mycket unga barn, med ett sekundärt mål av att finna de samma anslutningarna för äldre barn, tonåringar och vuxen människa. Forskningen laget funnen ALRI som är tillhörande med högstämt, jämnar av PM2.5 i både barn och vuxen människa - även i ålder två för newborns och för litet barn upp till, som föreställde 77 procent (112.467) av de, som hade en ALRI-diagnos.

Nästan 60 procent av U.S.-barn bor i län med ovannämnda2.5 PM-koncentrationer luftar kvalitets- normal. Denna studie utfördes i ett läge, var den jämna genomsnittliga dagstidningen2.5 PM är lägre än, förlägger lika Los Angeles och New York. Tack vare Beklär-speciell topografin av regionen, fast, luftförorening kan bli fångad i kickbergdalarna av Wasatchen, under temperaturinversioner, som uppstår typisk i vintermånaderna. När PM2.5 blir fångad i dalarna, jämnar denna ofta blytak till korförhöjningar i2.5 PM ansett för att vara sjuklig (micrograms >35 per kubik mäter, och stundom att närma sig 100 ug/m3).

”På många håll, som har högre genomsnitt PM2.5, varierar den jämna2.5 PMEN inte så mycket, som den gör på Wasatchen beklär, så den inte är klar hur denna studie rön kan överföra till de platser, var luftföroreningexponeringen är högre över det långsiktigt men kort benämna grov spik inte uppstår,” sade Dr. Horne.  ”Kan den vara, fast, den långsiktiga exponering till luftförorening gör folk mer känslig till ALRI på en rutinmässig bas, även om extra studier ska, krävs för att testa denna hypotes.”,

Bronchiolitisen en villkora, som lilla andningrör i lungsna kallade i, bronchioles blir infekterad, och stoppad till med mucus, är den mest akut lägre respiratoriska infektionen för allmänningen i barn.

Femtio till 90 procent av bronchiolitisfall orsakas av den respiratoriska syncytial viruset (RSV), som är den mest vanlig anledning av inläggning på sjukhus i de första två åren av liv. Sextio-fyraprocent av utstuderade individer hade en diagnos av bronchiolitisen.

”Total-, tog den omkring 2-3 veckor för ALRI-inläggning på sjukhus, eller klinikbesök som uppstår i denna studie, efter forlöneförhöjningen i PM2.5 hade observerats,”, sade Dr. Horne. I en analys av död klassar bland studiebefolkningen, 17 barnåldrar 0-2, 9 barnåldrar 3-17, och 81 vuxen människa (≥ålder 18) dog inom 30 dagar av diagnosen med ALRI.

I theorizing om anslutningen mellan PM2.5 och ALRI sade Dr. Horne: ”Kan kan luftföroreningen sig själv göra människokroppen mer känslig till infektion eller försämra huvuddelens kapacitet att slåss av de smittsamma medlen.  Det kan vara att PM2.5 hon orsakar skada till flygbolag, så att en virus kan lyckat orsaka en infektion eller att PM2.5 försämrar det immuna svaret, så att förkroppsliga monterar ett mindre effektivt svar i att slåss av infektionen. Detta kunde leda till längre perioder av ALRI-tecken eller strängare tecken som kräver en högre styrka av medicinsk vård för den infekterade individen. Det kan också vara att perioder av akut förhöjningar i PM2.5 de leder folk stag inomhus mer var de är i mer nära kontakt med andra som bär smittsamma medel och kan överföra infektionen till dem.”,

Motorfordon bidrar omkring 48 procent av utsläpp som bly- till bildandet av fina ämne som består av partiklar.  Lilla bransch och affärer liksom bensinstationar och torra rengöringsmedel såväl som hem- uppvärmning, sänder ut omkring 39 procent allra fina ämne som består av partiklar.  Stora fabriks- konton för 13 procent.

”Inkluderar de praktiska implikationerna för förhindrande av ALRI och amelioration av tecken, att, när en akut förhöjning i det jämnt av PM2.5 uppstår, folket kan vara kompetent att förhindra infektioner eller symptomstränghet eller varaktighet för minskning ALRI vid förminskande deras exponering till luftföroreningen,” sade Dr. Horne.

”Dessutom, kan en verklig höjd i2.5 PM också serven som en knuff som påminner eller larmar folk att undvika områden, och aktiviteter, var annat folk kan dela en infektion med dem, till inte det deras handlag vänder mot med smutsar ner räcker, för att vara vaksamt om den deras tvagningen räcker när rimligen möjligheten eller försiktigt, och att koppla in i andra förebyggande medeluppföranden, som är bekant att förminska infektion riskerar.”,

Källa: https://www.thoracic.org/

Advertisement