Intranasal formulering van ketamine toont belofte in snelle behandeling van depressie, suicidality

Een neusnevelformulering van ketamine toont belofte in de snelle behandeling van symptomen van belangrijke depressie en zelfmoordgedachten, volgens een nieuwe studie die online vandaag in het Amerikaanse Dagboek van Psychiatrie (AJP) wordt gepubliceerd.

De dubbelblinde studie vergeleek de standaardbehandeling plus een intranasal formulering van esketamine, een deel van de ketaminemolecule, bij standaardbehandeling plus een placebo voor snelle behandeling van symptomen van belangrijke depressie, met inbegrip van suicidality, onder individuen op dreigend zelfmoordrisico. De studie impliceerde 68 deelnemers die willekeurig aan één van twee groepen worden toegewezen - of ontvangend esketamine of placebo twee keer per week vier weken. Alle deelnemers bleven behandeling met kalmeringsmiddelen helemaal ontvangen. De onderzoekers bekeken gevolgen om vier uur na eerste behandeling, om 24 uur en bij 25 dagen.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers op Onderzoek Janssen en Ontwikkeling en Wetenschappelijke Zaken Janssen, Titusville, N.J., en San Diego, en de School Yale van Geneeskunde, New Haven, Conn. Zij vonden een significante verbetering van depressiescores en verminderden zelfmoordideatie in de esketaminegroep in vergelijking met de placebogroep om vier uur en om 24 uur. De esketaminegevolgen waren niet groter dan de placebo bij 25 dagen. De meting van zelfmoordrisico nam in overweging zowel de perspectieven van de patiënt als van de werker uit de gezondheidszorg.

De resultaten van de studie steunen neusnevelesketamine als mogelijke efficiënte snelle behandeling voor depressieve symptomen in patiënten die worden beoordeeld om op dreigend risico voor zelfmoord, volgens de auteurs te zijn. Esketamine zou een belangrijke behandeling kunnen zijn om het hiaat te overbruggen dat wegens het vertraagde effect van de meeste gemeenschappelijke kalmeringsmiddelen bestaat. De meeste kalmeringsmiddelen vergen volledig efficiënt vier tot zes weken om te worden.

Deze studie was een bewijs-van-concept, fase 2, studie voor esketamine; het moet nog door een fase 3 studie vóór de mogelijke goedkeuring van FDA gaan. Het werd gefinancierd door Janssen Onderzoek en Ontwikkeling, LLC.

De auteurs waarschuwen dat meer onderzoek op het potentieel voor misbruik van ketamine nodig is. Dat de voorzichtigheid ook de nadruk van een begeleidend vandaag online ook gepubliceerd hoofdartikel AJP is. In het hoofdartikel, AJP neemt nota de Redacteur Robert Freedman, M.D., samen met leden van het Redactiecomité AJP, van het bekende potentieel voor misbruik en van bestaande rapporten van misbruik van voorgeschreven ketamine. Zij bespreken de behoefte aan extra onderzoek met betrekking tot het misbruikpotentieel van ketamine tijdens fase 3 proeven, zoals toezicht op patiënten en potentieel ketaminegebruik die uit andere bronnen hunkeren naar.

Terwijl het de verantwoordelijkheid van artsen is om een zelfmoordpatiënt van de meest volledige waaier van efficiënte acties te voorzien, maakt de Nota van de ajp- Redacteur, „bescherming van de volksgezondheid deel uit eveneens van onze verantwoordelijkheid, en aangezien artsen, wij voor het verhinderen van nieuwe drugepidemieën.“ verantwoordelijk zijn De redacteurs stellen de behoefte aan brede input in de ontwikkeling van efficiënte controles op de distributie en het gebruik van ketamine voor.

Freedman en de collega's debatteren dat de stappen om het gebruik van ketamine te controleren niet zouden gericht worden op het verhinderen van zijn gebruik voor voordelige doeleinden maar voor behandeling „zouden toestaan beschikbaar blijven aan die met behoefte, terwijl de bevolking die voor misbruik at-risk is wordt beschermd tegen een epidemie van misbruik.“

Bron: https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/study-shows-fast-acting-benefits-of-ketamine-for-depression-and-suicidality-caution-on-the-potential-for-abuse-and-the-need-for-effective-controls