Axillary avbilda för ultrasound grundar för att vara underlägset för att avkänna lymfaknutpunktmetastases i bröstcancer

För tålmodig som diagnostiseras med bröstcancer som huruvida bestämmer cancerceller, ha spridning till de axillary lymfaknutpunkterna av armhålan är viktigt för att vägleda behandlingbeslut. Den har varit debatterat huruvida axillary avbilda för ultrasound är lika känslig för att avkänna axillary metastatic lymfaknutpunkter i olika underordnad typ av bröstcancer.

En ny studie för BJS (britten förar journal över av kirurgi), indikerar att axillary avbilda för ultrasound är underlägset för att avkänna metastasisen för den axillary knutpunkten i tålmodig med invasive lobular carcinoma som jämförs med invasive ductal carcinoma. Därför kan kvinnor med invasive lobular carcinoma gynna från axillary biopsier utan hänsyn till det ultrasonographic utseendemässigt av knutpunkterna.

De inklusive kvinnorna för studie som diagnostiseras med invasive lobular carcinoma (602 kvinnor) eller invasive ductal carcinoma (4199 kvinnor) i det västra av Skottland i 2012-2014.

”Är exakt preoperative byggnadsställning av axillaen viktig att låta beslut angående neoadjuvant terapi göras; det är ett viktigt dela upp i faktorer i planera av postmastectomy radiotherapy och därför kan också påverka återuppbyggnads- alternativ,” skrev författarna.

Källa: https://www.wiley.com/

Advertisement