Tidig sortTime-skyddsområde matning förbättrar blodsocker kontrollerar, och blodtryck, studie visar

En ny pilot- studie som föras av UAB-avdelning av professorn Courtney Peterson, Ph.D. för näringvetenskapsassistenten, visar att det som äter tidig sort i dagen och fastar för vila av dagen förbättrar blodsocker kontrollerar, blodtryck och den oxidative spänningen, även om folket inte ändrar vad de äter.

”Vet vi att den intermittent fastan förbättrar ämnesomsättning och vård-,”, sade Peterson. ”Emellertid, visste vi inte att huruvida dessa verkställer är enkelt, därför att folket åt mindre, och borttappadt väga.”,

Peterson och som hon avgjorde kollegor att föra den första högt kontrollerade studien att bestämma huruvida gynnar av intermittent fasta är rakt endast till att äta mindre. Studien var också första som testar en bilda av den intermittent fastan som kallades tidig sortTime-skyddsområdet som hos människor (eTRF) matar. eTRF gäller kombination Time-skyddsområde matning -; en bilda av den intermittent fastan där folket äter i en 10 timme eller en kortare period varje dag -; med att äta tidig sort i dagen för att vara justerat med huvuddelens circadian rytmer i ämnesomsättning; den är tantamount till att äta matställe i mitt--eftermiddagen och därefter att fasta för vila av dagen.

I studien försökte åtta manar med prediabetes efter eTRF, och att äta på typisk amerikanmål tajmar för fem veckor varje. På eTRFschemat manarna varje startad frukost mellan 6:30 - 8:30 varje morgon, färdig äta sex timmar mer sistnämnd och som fastas därefter för vila av dagen -; omkring 18 timmar. Alla avslutade matställen som inte var mer sistnämnd än 3 P.m. vid kontrast, på det typiska amerikanschemat, dem åt deras mål som var spridda över en 12 timme period. Manarna åt avkräva samma matar på varje schema, och forskarna övervakade försiktigt manarna för att se till dem åt på de korrekta tiderna och åt endast maten som forskarna gav dem.

Peterson och kollegor grundar att eTRF förbättrade insulinkänsligheten, som reflekterar hur snabbt celler kan ta upp blodsocker, och det förbättrade också deras bukspottkörtel kapacitet att reagera till resningblodsocker jämnar. Forskarna grundar också att eTRF fällde ned dramatiskt man blodtryck, såväl som deras oxidative spänning jämnar, och deras aptit jämnar i aftonen.

Peterson och kollega forskning är viktig, därför att den visar för den första tiden hos människor som gynnar av intermittent fasta inte är rakt endast till att äta mindre; den praktisera intermittent fastan har inneboende gynnar utan hänsyn till vad du äter. Också visar den att det att äta tidig sort i dagen kan vara ett bestämt välgörande bildar av intermittent fasta. Peterson hoppas den forskning ska också lönelyftmedvetenheten av rollen av huvuddelens inre biologiskt tar tid på -; kallade det circadian systemet -; i vård-.

”Indikerar våra data också, att vår matande diet måste att synkroniseras med den circadian rytmen och vårt biologiskt tar tid på,” sade Eric Ravussin, Ph.D., direktören av näringfetmaforskningscentrat på den Pennington Biomedicalforskningscentrat.

Ravussin tjänade som som en kollaboratör med Peterson på studien.

”Om du äter sent på natten, är det dåligan för din ämnesomsättning,”, sade Peterson. ”Vårt förkroppsligar optimeras för att göra bestämd saker på bestämda tider av dagen, och äta i synkronisering med våra circadian rytmer verka för att förbättra vårt vård- i multipelväg. För anföra som exempel, vår huvuddels är den kapacitetsuppehället som vårt blodsocker under kontrollerar, bättre i morgonen, än den äger rum i eftermiddagen och aftonen, så den gör avkänning att äta mest av vår mat i morgonen och tidig sorteftermiddagen.”,

Peterson noterar att hon forskningskjul tänder på därför den intermittent fastan att närma sig som begränsar att äta till den sena eftermiddagen, och aftonen kan ha missat för att finna any gynnar.

Dessa rön kunde leda för att förbättra väg att hjälpa att förhindra typ - 2 sockersjuka och högt blodtryck. I ljust av dessa lova resultat är Peterson något att säga mer forskning nödvändiga på intermittent fasta- och måltajming att finna ut hur de påverkar vård- och att figurera ut vilka typer av att närma sig var uppnåelig för mest folk.

Källa: https://www.uab.edu/news/research/item/9433-etrf-improves-blood-sugar-control-and-blood-pressure-pilot-study-says

Advertisement